piękne wydawnictwa poświęcone
Sakramentom Świętym

Wpisy z regionu: warmińsko-mazurskie

Olsztyn Elblag

Radny ZChR z Bań Mazurskich zapowiada głosowanie przeciwko budżetowi tej gminy na rok 2024

Zastępca Naczelnego

- Nie poprę w głosowaniu budżetu gminy Banie Mazurskie na rok 2024, jeśli będzie on zakładał deficyt na poziomie 1 036 832,69 PLN. W roku 2023 na sesji 14 listopada radni przyjęli nowelizację uchwały budżetowej na rok 2023 ustalając, iż deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 3 192 802,22 PLN. Wójt Łukasz Kuliś zaatakował mnie na listopadowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie za to, że nie głosowałem za nowelizacją budżetu gminy na rok 2023. Opowiadał o wielkich inwestycjach drogowych. To przypomina mi rozmach Edwarda Gierka, który też się jakimiś deficytami nie przejmował. Po prawdzie, wiele wówczas wybudowano, ale koszty trzeba było spłacać przez dekady! To, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu na rok 2024 pod względem formalnym, nie oznacza, że uznała go za budżet dobry merytorycznie. Skoro urzędnicy mylą się o blisko 3100% w obliczeniu mojej diety za październik tego roku i po interwencji - bez słowa przepraszam - wprowadzają korektę, to nie ma gwarancji, że projekt budżetu nie powstaje jedynie po to, aby włodarz naszej gminy mógł się pochwalić inwestycjami w roku wyborczym. Gdyby uznać, że po wyborach nowa rada będzie szła tokiem prac obecnej i plan dochodów, i wydatków będzie równie nietrafiony jak w roku 2023, to czekają nas problemy. Oczywiście jest na to panaceum. Oszczędności! W gminie, w której zamieszkuje niecałe 4000 osób naprawdę nie potrzebne jest stanowisko wicewójta. Warszawa liczy około 1 861 975 mieszkańców i ma 4 wiceprezydentów. Nie widzę zatem sensu w rozroście administracji samorządowej w Baniach Mazurskich. Co ciekawe, zwykły radny otrzymuje dietę w naszej gminie w wysokości 353,26 PLN miesięcznie. Jak to się ma do zarobków wójta czy wicewójt? Po drugie, wszelkie kampanie zwalczania alkoholizmu - co z zasadny słuszne - powinny być finansowanie wyłącznie o kwotę wpływu z koncesji na handel alkoholem. Na sesji 7 grudnia radni mają głosować nad projektem "podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych". Co jasne będę przeciwko takiemu rozwiązaniu głosował. Takie rozwiązanie ma w moim przekonaniu jedynie zwiększenie skali deficytu budżetu Bań Mazurskich na koniec roku 2024. Uważam, że nie powinno zmieniać się kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tego programu. - powiedział nam Paweł Czyż, radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich.

Czytaj więcej...

Radny ZChR z Bań Mazurskich: „Z bolącym zębem będziemy chadzali do kowala”. Lokalni radni nie chcą wyjaśnić przyczyn likwidacji jedynego gabinetu stomatologicznego posiadającego umowę z NFZ?!

Zastępca Naczelnego

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Banie Mazurskie (pow. gołdapski) odrzuciła w piątek wniosek radnego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża, który liczył, że radni umówią przyczyny likwidacji jedynego w tej miejscowości gabinetu stomatologicznego, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Sześciu radnych głosowało przeciwko uzupełnieniu porządku obrad, jeden radny się wstrzymał. Mój głos za własnym wnioskiem naturalnie niczego nie zmienił. Dzierżawca lokalu należącego do naszej gminy ma wątpliwości co do przeprowadzonego przetargu. W jego opinii, nie został on skutecznie poinformowany o przetargu. Twierdzi, że wygrała go firma, w której udziały posiada matka wójta Bań Mazurskich, radna powiatowa Małgorzata Kuliś. Z moich rozmów wynika, że ościenna gmina Budry od trzech lat bezskutecznie poszukuje stomatologa. Czy zatem najwidoczniej radni wspierający Łukasza Kulisia oczekują, że odnowimy tradycję i z bolącym zębem będziemy chadzali do kowala. Wątpię jednak czy jakiś się ostał. - ironizuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Paweł Czyż, radny ZChR. - Na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie 7 grudnia będą postulował uzupełnienie porządku obrad o wyjaśnienie tej sprawy. - dodaje polityk Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. "Wnoszę o unieważnienie przetargu ogłoszonego w dniu 25.09.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie, ze względu na liczne błędy prawne, formalne i merytoryczne, wynikające z niezachowania obowiązkowych procedur przy przeprowadzeniu czynności przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz rażące naruszenia prawa." - napisał prowadzący gabinet stomatologiczny w tej miejscowości we wniosku datowanym na 30 listopada do wójta tej miejscowości Łukasza Kulisia.

Czytaj więcej...

Ważna inicjatywa radnego ZChR! Czy dojdzie do współpracy samorządu Bań Mazurskich z samorządem Solecznik na Litwie?

Zastępca Naczelnego

- 2 listopada zwróciłem się do mera rejonu solecznickiego na Litwie Zdzisława Palewicza z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin z wstępnym pytaniem o możliwość współpracy na niwie kulturalno-społecznej z gminą Banie Mazurskie. W moim przekonaniu, dziś można - a nawet trzeba - nawiązywać do wspólnej historii z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bogactwo kulturowe gminy Banie Mazurskie i rejonu solecznickiego na Litwie można wykorzystać do rozwoju kultury, edukacji i turystyki. - powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich (pow. gołdapski). "Samorząd rejonu solecznickiego bardzo docenia możliwości konstruktywnych relacji z partnerami zagranicznymi, a szczególną wartość mają dla nas kontakty z Polską, ponieważ z 30 tys. mieszkańców rejonu 80 proc. ludności stanowią mieszkańcy narodowości polskiej. Łączy na kultura i wspólne dziedzictwo narodowe." - napisał w liście do radnego Czyża wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. - Niedawno wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś podpisał umowę o współpracy na niwie kulturalnej z miejscowością Ratne na Ukrainie. Skoro tak, to oczekuję na podjęcie przez niego mojej inicjatywy. Na grudniowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie złożę w tej sprawie odpowiednią interpelację. Jestem Polakiem i uważam, że mam wręcz obowiązek przypominania o Kresach i żyjących tam Polakach. Kuzyn mojego pradziadka Witold Czyż był wiceprezydentem Wilna w latach 30-tych XX wieku. Zatem mam duży sentyment do Wileńszczyzny. - dodaje radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich.

Czytaj więcej...

Pozytywne działanie radnego ZChR. Uprzedził praktycznie ważny apel prezesa OSP Waldemara Pawlaka w sprawie tzw. „czujek” czadu

Zastępca Naczelnego

W sezonie grzewczym posiadanie tzw. czujki czadu w nieruchomościach na terenach wiejskich może uratować życie. - Zapytanie radnego adresowane do wójta Bań Mazurskich Łukasza Kulisia w sprawie bezpłatnego przekazania czujki czadu każdemu gospodarstwu domowemu w Baniach Mazurskich złożyłem na sesji 31 października - przed publiczną prezentacją programu Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych pod nazwą „Czujka dymu pod każdą strzechą”. Włodarz naszej miejscowości odrzucił inicjatywę Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Odpowiedź zarówno pisemna z 9 listopada jak i na sesji Rady Gminy Banie Mazurskie 14 listopada była niewystarczająca. Po publicznej prezentacji przez senatora Pawlaka programu OSP - w mojej opinii - nad sprawą należy pochylić się ponownie. Doszliśmy zatem do podobnych wniosków - chociaż wiele mnie i ZChR różni z politykami PSL. W tej sprawie wydaje się jednak, że jesteśmy wyjątkowo zgodni. 24 listopada w tej sprawie złożę zapytanie radnego ponowne. - powiedział nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i lokalny radny.

Czytaj więcej...

Szach-mat? Wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś „liczony na deskach” w sporze o gabinet stomatologiczny?

Zastępca Naczelnego

W Baniach Mazurskich (pow. gołdapski) rozgorzała afera z planami likwidacji gabinetu stomatologicznego, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W jego obronie do wójta tej gminy Łukasza Kulisia wystąpili wspólnie radni: Paweł Czyż z Rady Gminy Banie Mazurskie - reprezentujący Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin oraz Karol Szablak z Rady Powiatu w Gołdapi. Na swoim profilu na Facebooku w poniedziałek 20 listopada wójt Łukasz Kuliś zaatakował interweniujących radnych i zarzucił im dezinformację. Posunął się nawet do zawoalowanej groźby podjęcia kroków prawnych wobec radnych, którzy przecież jedynie realizują swoje ustawowe obowiązki. Nieoczekiwanie i publicznie pod oskarżeniami włodarza tej miejscowości pod adresem radnych odpowiedź we wtorek zamieścił właściciel gabinetu stomatologicznego. "Jestem obecnym dzierżawcą Gabinetu Stomatologicznego w Banach Mazurskich. Panie Wójcie, FAKE NEWS? Niech pan nie udaje niewinnego i praworządnego. Zmienił pan w przetargu przeznaczenie gabinetu z "działalność stomatologiczna" na "działalność lecznicza". Na jakiej podstawie pan uznał, że mieszkańcy gminy już nie potrzebują gabinetu stomatologicznego? Rozumiem, że dla spółki pana matki, która wygrała przetarg, potrzebne są pomieszczenia do poszerzenia rehabilitacji, ale to jest podłe w stosunku do społeczności Bań Mazurskich." - napisał zainteresowany. - To się nazywa szach-mat! Pan Kuliś - mówiąc językiem znanym z walk bokserskich - jest "liczony na deskach". Trudno teraz oskarżyć nas interweniujących radnych w tej ważnej sprawie o jakieś wątki polityczne, skoro sam dotychczasowy dzierżawca twierdzi, że zaszły tutaj jakieś nadzwyczajne i niepokojące okoliczności. W tej nowej sytuacji - myślę, że wraz z radnym Karolem Szablakiem przeanalizujemy sytuację i zastanowimy się wspólnie nad dalszym ciągiem sprawy poza interpelacją, którą złożę w tej sprawie na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie. - powiedział nam radny Paweł Czyż z ZChR.

Czytaj więcej...

Lokalni radni w obronie gabinetu stomatologicznego w Baniach Mazurskich

Zastępca Naczelnego

"Chcemy wspólnie wyrazić nasze zaniepokojenie możliwością likwidacji w Baniach Mazurskich gabinetu stomatologicznego prowadzanego przez Pana (...) od roku 2011. Obecnie w tym gabinecie pracuje lek. stom. Anna Sitnicka, a mieszkańcy Gminy Banie Mazurskie wykazują zadowolenie z jej pracy, nie zgłaszając żadnych skarg." - piszą we wtorkowym wspólnym wystąpieniu do wójta gminy Banie Mazurskie (pow. gołdapski) Łukasza Kulisia oraz przewodniczącej tamtejszej rady gminy Stefanii Urbańskiej radni: Paweł Czyż z Rady Gminy Banie Mazurskie oraz Karol Szablak z Rady Powiatu Gołdapskiego.

Czytaj więcej...

Nowy radny ZChR w Baniach Mazurskich od razu złożył o kilkaset procent więcej interpelacji i zapytań niż reszta radnych przez 5 lat

Zastępca Naczelnego

Paweł Czyż - rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, który zwyciężył wybory uzupełniające do Rady Gminy Banie Mazurskie 8 października, złożył we wtorek 31 października ślubowanie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rotę ślubowania zakończył słowami: "tak mi dopomóż Bóg". Najwyraźniej to nie spodobało się części radnych, bowiem w głosowaniu uchwały o powołaniu radnego ZChR do komisji stałych Rady Gminy Banie Mazurskie aż czterech radnych oddało głos przeciw. - Przez kilka miesięcy zamierzam być bardzo aktywnym radnym. Myślę, że radni, którzy nie poparli mojej pracy w komisjach stałych Rady Gminy Banie Mazurskie kierowali się propagandą obecnej totalnej opozycji. W lipcu 2022 roku przedstawiłem osobiście prośbę mieszkańców Bań Mazurskich do obecnego wiceministra rolnictwa, posła Suwerennej Polski, Janusza Kowalskiego o interwencję w sprawie fatalnego stanu dróg powiatowych. Pan minister podjął interwencję w tej sprawie. Na wczorajszej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie doszło zatem do manifestacji politycznej grupy radnych z Bań Mazurskich, chociaż żaden poseł totalnej opozycji w upływającej kadencji tym problemem się nie zajął. Do sprawy bezpieczeństwa i stanu dróg w powiecie gołdapskim wrócę na listopadowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie - powiedział nam nowy radny ZChR. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin uzyskuje obecnie spore poparcie społeczne. Kandydaci Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w ostatnich październikowych wyborach do Senatu RP uzyskali średnio 5,54% poparcia, a kandydatka Komitetu Wyborczego Zjednoczenia z okręgu elbląskiego aż 8,16% poparcia!

Czytaj więcej...

Nowy radny z Bań Mazurskich chce nieodpłatnego przekazania każdemu gospodarstwu domowemu w tej gminie czujnika czadu

Zastępca Naczelnego

"W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2023/2024 – zwracam się z wnioskiem o stworzenie w oparciu o środki budżetowe programu zwiększającego bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Banie Mazurskie polegającego na nieodpłatnym przekazaniu każdemu gospodarstwu domowemu urządzenia wykrywającego zbyt wysoki poziom tlenu węgla (tzw. czad)." - napisał w swoim piśmie do władz Bań Mazurskich (pow. gołdapski) Paweł Czyż, nowy radny ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin wybrany w wyborach uzupełniających 8 października. "Gmina Banie Mazurskie jest „gminą bez długów”. Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom. 16 sierpnia 2023 roku podobne urządzenie zainstalowane w mojej nieruchomości uratowało mi życie i dało czas na wezwanie pomocy. Państwowa Straż Pożarna stwierdziła, że w następstwie awarii przewodu kominowego w mojej nieruchomości zanotowano aż 6 jednostek czadu." - czytamy w piśmie radnego z 25 września do wójta tej gminy Łukasza Kulisia oraz przewodniczącej rady gminy Banie Mazurskie Stefanii Urbańskiej.

Czytaj więcej...

Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski kontra pohukiwania Donalda Tuska

Zastępca Naczelnego

Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski ma być kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Ale to jeszcze nic pewnego - powiedział bowiem publicznie, że jest przeciwny aborcji, popiera też ochronę granic i twierdzi, że "nie powinniśmy iść w stronę takich państw jak Francja czy Niemcy". - podaje niezalezna.pl. Rok temu podczas Campusu Polska Przyszłości lider PO Donald Tusk zapowiedział, że pierwszego dnia po wygranych wyborach jego ugrupowanie zaproponuje Sejmowi ustawę zakładającą, że aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. Później pytany przez dziennikarzy o tę kwestię w kontekście budowania przyszłych list wyborczych lider PO zadeklarował, że "to kobieta powinna podejmować w pierwszym rzędzie decyzje o swoim macierzyństwie, o ciąży, a nie działacz partyjny PiS-u czy biskup". - czytamy na łamach portalu.

Czytaj więcej...

Czy ZChR wygra samorządowe wybory uzupełniające w Baniach Mazurskich?

Zastępca Naczelnego

W grudniu 2022 roku z pracy w samorządowej w Baniach Mazurskich zrezygnował radny Andrzej Leśniak. Wybory uzupełniające zarządzone przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w pierwszym terminie nie odbyły się. Wyznaczono zatem nowy termin: 8 października. Z naszych informacji wynika, że o zwolniony mandat radnego powalczy Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...

Dajcie spokój Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej i mieszkańcom gminy Gietrzwałd!

Zastępca Naczelnego 4

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku - wówczas w zaborze pruskim. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Matka Boża mówiła do nich po polsku. Prosiła o odmawianie różańca. - podaje portal Polskie Radio 24.

2 sierpnia minie rok, od momentu gdy w Sanktuarium Matki Gietrzwałdzkiej powiedzieliśmy sobie z moją małżonką Moniką sakramentalne "tak". Nasz wybór miejsca - dla tak ważnej życiowej decyzji - nie był związany z tym, czy i gdzie powstanie centrum dystrybucyjne Lidla, a wolą zawarcia małżeństwa przed Bogiem w tak wyjątkowym miejscu. Warto dodać, że Telewizja Polska zajęła się niedawno działaniami samozwańczego "Komitetu Obrony Gietrzwałdu". Porażające wykorzystywanie wiary oraz kultu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej zostało przedstawione 22 czerwca w interwencyjnym programie "ALARM!" w TVP1.

Czytaj więcej...

Bantustan po gołdapsku? Na drogę asfaltową nałożono miejscami nawierzchnię gruntową …

Zastępca Naczelnego

- Bantustan po gołdapsku? Na odcinku drogi powiatowej 1815N między miejscowościami Osieki – Widgiry Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi zamiast kompleksowej wymiany nawierzchni tzw. asfaltowej rozsypał mieszaninę kamieni i gliny. De facto przerabia się drogę asfaltową na ... gruntową. Co istotne, droga 1815N prowadzi z Gołdapi m.in. do lokalnego zabytku. tzw. "Piramidy w Rapie". Zatem przyjezdni mogą podziwiać inwencję władz powiatowych. W krajach afrykańskich to niezwykłe wydarzenie, gdy z nawierzchnię drogi gruntowej zmienia się na asfalt. Równie niezwykłe jest przywracanie drogi gruntowej na asfalcie w XIX wieku w kraju należącym do Unii Europejskiej - ironizuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Monika Socha-Czyż, sekretarz generalny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. - Dwa lata walczymy o kompleksową wymianę nawierzchni dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale - Widgiry - Żabin. Interwencję w tej sprawie podjął obecny wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. W efekcie samorząd powiatowy w Gołdapi dołożył 4000 złotych do wymiany nawierzchni na odcinku drogi 1815N miedzy miejscowością Widgiry a Żabinem. Z puli środków rządowych na ten cel przeznaczono miliony złotych. Samorząd dodał grosze. Kpiny urzędników samorządowych ze zdrowego rozsądku trwają nadal i przeradzają się w pomysły kontrrewolucji cywilizacyjnej - dodaje działaczka ZChR. W tej sprawie została już złożona przez Zjednoczenie kolejna petycja.

Czytaj więcej...

Czy w Baniach Mazurskich będą upamiętnione ofiary OUN/UPA? To centrum społeczno – kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce

Zastępca Naczelnego

Banie Mazurskie (warmińsko-mazurskie) to centrum społeczno – kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce, istnieje tu parafia greko-katolicka skupiająca około 1.200 wiernych, swoją siedzibę mają Zarząd Główny Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i koła Związku Ukraińców w Polsce. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wystąpiło do wójta tej gminy Łukasza Kulisia o to, aby w dniu 11 lipca 2023 roku, w 80. rocznicę dokonanego ludobójstwa, w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, flaga Polski została wystawiona przed Urzędem Gminy w Baniach Mazurskich, została przepasana kirem, a także opuszczona do połowy masztu. - Tak się składa, że jestem mieszkańcem tej gminy. Stryj mojej babci - śp. por. rez. Feliksy Czyż z domu Stasiewicz, ps. "Maliwina", z 9 pp Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej - został zamordowany przez zbrodniarzy z UPA wraz z rodziną 12 lipca 1943 roku we wsi Poluchno, w województwie wołyńskim. Jestem zatem zainteresowany, aby w gminie Banie Mazurskie wyrazić chociaż symboliczny hołd zamordowanym na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej Polakom, Czechom, Żydom, a także Ukraińcom, którzy wbrew UPA pomagali swoim sąsiadom - powiedział nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

Czytaj więcej...

Prezes ZChR wystartuje w wyborach na prezydenta Olsztyna w roku 2024. Zjednoczenie nadal domaga się usunięcia tamtejszego obelisku Armii Czerwonej

Zastępca Naczelnego

Decyzja o rozbiórce pomnika poświęconego Armii Czerwonej, który znajduje się w centrum Olsztyna, ma rygor natychmiastowej wykonalności. Minister kultury i dziedzictwa narodowego utrzymał ją w mocy. Okoniem staje były członek PZPR - prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który zapowiedział, że odwoła się do sądu administracyjnego. - informuje niezalezna.pl. Przypominamy, że już 27 lutego 2022 roku, w związku z agresją Rosji na terytorium Ukrainy Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wniosło petycję do Rady Miasta Olsztyna w sprawie natychmiastowego zniesienie monumentu pierwotnie zwanego „pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej”. ZChR zaproponował wzniesienie na tym miejscu „Panteonu walczących o polskość Warmii i Mazur”.

Czytaj więcej...

Cenzura w sejmiku warmińsko-mazurskim! Przedstawiciel ZChR nie zabierze głosu w sprawie ich własnej petycji w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Zastępca Naczelnego

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk z Platformy Obywatelskiej odmówiła w e-mailu prawa do zabrania głosu na dzisiejszej sesji sejmiku przedstawicielowi Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin - autorom petycji w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. "Ustawa o petycjach i Regulamin Sejmiku nie przewidują takiej procedury podczas udzielenia głosu przedstawicielowi Zjednoczenia Chrześcijańskich rodzin." - napisała do rzecznika prasowego ZChR Pawła Czyża lokalna polityk PO. - To jest przykład realizowania polityki opiłowywania katolików. Tym razem z prawa do głosu. Nie zostaliśmy zaproszeni w sprawie naszej petycji nawet na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego. To istotne, że pani Hordejuk w swojej korespondencji w nazwie naszej organizacji zdecydowała się napisać jej fragment "rodzin" z małej litery. Tak właśnie traktuje uwłaczająco polskie rodziny i daje temu wyraz nawet w tak drobnej kwestii. - powiedział nam rzecznik prasowy ZChR.

Czytaj więcej...

Antoni Górski: Brońmy Gietrzwałdu

Zastępca Naczelnego 1

Niemcy nie chcą nam wypłacić reparacji, odszkodowania (jak zwał tak zwał) za zbrodnie popełnione przez nich na naszym Narodzie podczas II wojny światowej! Ale ekspansja Niemców na Polskę trwa i wcale nie jest mniejsza niż w 1939 roku. Niemiecki Lidl chce wybudować swoje Centrum Dystrybucyjne – molocha na Polskiej Ziemi.

Czytaj więcej...

Antoni Górski: Niemcy w Gietrzwałdzie

Zastępca Naczelnego

Gdy w 1877 r. Warmia cierpiała pod butem Drugiej Rzeszy (Cesarstwo Niemieckie pod przewodem Prus), rządzonej przez „Żelaznego Kanclerza” Otto von Bismarcka, Matka Boża Gietrzwałdzka zapowiadała, że „Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”. Musiało upłynąć jeszcze wiele trudnych lat, by Święta Warmia powróciła do Polskiej Macierzy. Dzisiaj wójt Kasprowicz chce do Gietrzwałdu ponownie sprowadzić Niemców z powodów … rzekomo ekonomicznych.

Czytaj więcej...

Kto igra z bezpieczeństwem mieszkańców? Jak jest zima, to musi być ślisko?

Zastępca Naczelnego

Sytuacja rodem z Barei została skutecznie przeniesiona na drogi, za które odpowiadają władze powiatu gołdapskiego. Nawet interwencję wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego zostały ostentacyjnie zlekceważone. Czy rządzący w tym powiecie samorządowy układ uważa, że można sprawę dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin ciągnąć w nieskończoność. PRL upadł w 1989 roku, ale czy mentalność władz pozostała? - Dzisiaj 23 grudnia 2023 roku, jak zwykle w powiecie gołdapskim drogi powiatowe nie są przygotowane do poruszania się nimi w okresie zimowym. Mamy roztopy. Śnieg, który zalegał na drogach - ponieważ odśnieżanie tak naprawdę również nie istniało w tej chwili się topi. Powstają głębokie wyrwy w drogach powiatowych. Nikt na to nie reaguje. W związku z tym, ja wzywam komendanta powiatowego Policji w Gołdapi, do tego, aby poruszył tą sprawę na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu gołdapskiego. Ta sytuacja musi się zakończyć. Tutaj mieszkańcy powinni żyć bezpiecznie. Płacą przecież podatki - mówi na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Na filmie widzimy spory fragment drogi - oblodzonej na całej szerokości ... z wielkimi wyrwami w lodzie. Samochód, który się porusza drogą podskakuje, trzeszczy i ma widoczny problem w pokonywaniu "naturalnych" przeszkód terenowych. Przypomina to rajd terenowy, a nie drogę publiczną! Dlaczego służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach nie reagują?

Czytaj więcej...

Prezes ZChR wystąpił do Rzecznika Praw Dziecka w obronie polskiego małoletniego rodzeństwa zagrożonego wydaniem do Norwegii

Zastępca Naczelnego

Z ustaleń Niezależnej Gazety Obywatelskiej wynika, że kilka dni temu prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski wystąpił z pisemną interwencją do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka w sprawie skandalicznego postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku, który na rozprawie 15 listopada uznał, że 7-letni chłopczyk i jego 3-letnia siostra, urodzeni w Olsztynie, mają zostać wydani przez matkę pracującemu w Norwegii ojcu, który - jak wynika z zeznań matki przed tym sądem stosuje wobec rodziny przemoc ekonomiczną. Mało tego, wydająca orzeczenie sędzia Jolanta Klimowicz-Popławska nie zważa, na możliwe odebranie małych dzieci, posiadających polskie obywatelstwo owianej złą sławą norweskiemu Barnevernet (Urząd Ochrony Praw Dziecka). Dotarliśmy do wysłanego dokumentu, w którym prezes ZChR prosi Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o bezpłatne udzielenie pomocy prawnej matce małoletnich dzieci, a także wnosi o przystąpienie po do tej sprawy po stronie młodej kobiety. Ustaliliśmy także, że pismo z lidera ZChR prośbą o reakcję zostało również przesłane ministrowi - członkowi rady ministrów Michałowi Wójcikowi. Niedawno wspólne działania ZChR i ówczesnego wiceministra sprawiedliwości, a dzisiaj ministra "bez teki", Michała Wójcika okazały się skuteczne w jednej ze spraw przeciwko niemieckiemu Jugendamt (Urząd do spraw Dzieci i Młodzieży). "Jestem zbulwersowany orzeczeniem wydanym przez SSO Jolantę Klimowicz-Popławską. Sąd Okręgowy w Białymstoku naraża dwójkę małoletnich obywateli Polski na natychmiastowe odebranie ich w razie powrotu do Norwegii przez tamtejszy Urząd Ochrony Praw Dziecka (Barnevernet). Ma to jasny związek z polityką władz norweskich, które formułują często przy odbieraniu dzieci argument o konieczności stałej opieki nad dziećmi przez rodziców, której (...) nie będzie w stanie zapewnić z uwagi na pracę zarobkową. Mało tego, samo postępowanie przed polskim sądem i wskazane wyżej postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku może być uznane za wystarczającą przesłankę do umieszczenia (...) i (...) przez Barnevernet w norweskiej rodzinie zastępczej." - czytamy w wystąpieniu prezesa Zjednoczenia do RPD. - Zwracam uwagę, że dzieci, w sprawie których podjął interwencję prezes ZChR, mają wyłącznie polskie obywatelstwo i pobierają naukę w Polsce. Ich ewentualne wydanie do Norwegii naraża je na brak kontaktu z językiem polskim oraz na wynarodowienie. Na taki efekt postanowienia białostockiego sądu nie ma naszej zgody. - mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia.

Czytaj więcej...

Polacy z Laudy na Zaduszkach Wileńskich w Olsztynie

Zastępca Naczelnego

18-20 listopada rodacy z Laudy (Kowieńszczyzna) gościli w Olsztynie na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W sobotę, 19 listopada, w Sali Kopernikowskiej Zamku Olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur odbyły się IX Zaduszki Wileńskie, dedykowane 200-leciu Romantyzmu Polskiego. Organizatorami imprezy byli: Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej z prezesem dr. Piotrem Bojarskim oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie. Autorem scenariusza i prowadzącym był Paweł Bielinowicz. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, licznie zgromadzeni Kresowiacy. Polacy z Laudy mieli okazję do spotkania z wcześniej poznanymi Rodakami, zwiedzili starówkę miasta.

Czytaj więcej...

Antoni Górski: Trzeci policzek

Zastępca Naczelnego

„ … jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” [Mt 5,39]. Jest to szlachetne i słuszne przykazanie, bo zapobiega eskalowaniu przemocy. Katolicy, największa prześladowana grupa religijna, w swojej gorliwości przestrzegania tego, przesadzają jednak z wielokrotnym nadstawianiem policzków. Lewactwo też zna to przykazanie dobrze, bo odebrali „dobrą” szkołę stalinowską i żerują na tym ile tylko wlezie.

Czytaj więcej...

Antoni Górski: Czerwone i brunatne

Zastępca Naczelnego

W kontekście ostatnich umizgów Niemiec Scholza i Merkeli do Rosji Putina warto sięgnąć do korzeni zażyłości niemiecko-rosyjskiej. Pierwsi budowali socjalizm narodowy, drudzy socjalizm międzynarodowy. Jeden na spółę z drugim zgotowali światu gehennę. Związki komunizmu z hitleryzmem w wyczerpujący i bardzo interesujący sposób ukazał w swojej książce „Czerwone i brunatne” Lech Zdzisław Niekrasz.

Czytaj więcej...

Problem z wypłatą dodatków energetycznych w Baniach Mazurskich?

Zastępca Naczelnego

- Wyjątkowo pozytywnie oceniamy postawę wójta gminy Banie Mazurskie Łukasza Kulisia jako gospodarza tej gminy. Niemniej, przedłużanie wypłaty zasiłków wynikających z ustawy z 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jest niekorzystne dla mieszkańców. To ZChR skutecznie podjęło interwencję, w efekcie której wojewoda warmińsko-mazurski otrzymał w ostatni piątek środki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i w efekcie przesłał je do gmin. Zjednoczona Prawica obiecała Polakom, że środki trafią do nich w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku. W gminie Banie Mazurskie [powiat gołdapski - przyp. NGO] z upoważnienia wójta Kulisia wydaje się bzdurne postanowienia przedłużające rozpatrzenie wniosków o 30 dni, bo prowadzi się, cytuję "czynności procesowe". Wczoraj udałem się do urzędu gminy Banie Mazurskie, ale pan wójt - jak poinformowano mnie w jego sekretariacie - był zajęty. Urzędniczka z GOPS w Baniach Mazurskich z kpiącym uśmiechem na twarzy poinformowała mnie, że przecież postanowienia o przedłużeniu terminu zostały wysłane. Pomoc państwa jest sensowna, gdy jest szybko dystrybuowana, bo ceny paliw opałowych codziennie są wyższe. Tą sprawę trzeba rozwiązać - mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...

ZChR chce stałego muru na granicy z Kaliningradem i inwestycji w infrastrukturę

Zastępca Naczelnego

– Pojawiły się niepokojące informacje, że lotnisko w Kaliningradzie zostało otwarte dla lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, co będzie skutkowało masowym napływem nielegalnych imigrantów ekonomicznych. Tak się składa, że do granicy z Obwodem Kaliningradzkim mam ze swojej nieruchomości w powiecie gołdapskim około 4,5 kilometra. Umocnienia graniczne, jakieś pospieszne wzmocnienia lokalnej Straży Granicznej niczego nie wniosą. Granica przebiega przez obszary leśne. Tutaj potrzebna jest zapora w postaci muru, a jego budowa powinna rozpocząć się natychmiast z rezerwy budżetowej. Pojawi się jednak problem, bo logistycznie polskie służby mundurowe będą miały problem. Ostrzegaliśmy, ze drogi powiatowe w powiecie gołdapskim nie są utrzymane w należytym stanie, są pełne ubytków i nierówności. Postawa samorządu powiatowego w Gołdapi, pomimo bliskości z przejściem granicznym Gołdap-Gusiew utrudni zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, bo logistyczne budowa muru napotka poważne problemy. Jednak musimy zadbać o bezpieczeństwo Polaków – powiedział nam tydzień temu Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. — Zdecydowałem o podjęciu działań, które zwiększą bezpieczeństwo na granicy z obwodem kaliningradzkim. - Zapora będzie się składała z trzech szeregów drutu ostrzowego, który wykorzystywany jest przez wojsko na całym świecie - powiedział Błaszczak. - Zapora będzie miała wysokość 2,5 m oraz szerokość 3 metrów. - zapowiedział minister obrony narodowej. — Rozpoczniemy budowę tymczasowej zapory, która wzmocni ochronę granicy — dodał. - Wicepremier Mariusz Błaszczak ma rację, że zabezpieczenie granicy z Rosją jest konieczne. Liczymy jednak, że z uwagi na charakter działań Federacji Rosyjskiej planowana zapora będzie miała charakter stały, a nie doraźny. Ponadto liczymy, że z budżetu państwa zostaną skierowane środki na kompleksowy remont dróg lokalnych, których stan musi umożliwiać bezproblemową logistykę w czasie ewentualnego kryzysu na granicy z Kaliningradem teraz i w przyszłości - mówi nam dzisiaj Paweł Czyż z ZChR.

Czytaj więcej...

Po interwencji ZChR wojewoda warmińsko-mazurski otrzymał środki z MKiŚ. Ruszają spóźnione wypłaty dodatków do ogrzewania

Zastępca Naczelnego

Jak nas informowało Biuro Prasowe ZChR, po wczorajszej interwencji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin wojewoda warmińsko-mazurski otrzymał dzisiaj środki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wypłaty zgodnie z ustawą z 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Przypomnijmy, że w czwartek problem z wypłatą pomocy w województwie warmińsko-mazurskim ujawnił przewodniczący olsztyńskich struktur Zjednoczenia i rzecznik prasowy ZChR Paweł Czyż. - Cieszę się, że skutecznie zawalczyliśmy o pomoc dla tysięcy mieszkańców tego województwa. Liczymy, że przelewy dla oczekujących na tą ważną pomoc zostaną przez gminy wysłane do adresatów pomocy w najbliższy poniedziałek - mówi nam polityk ZChR.

Czytaj więcej...