Nowy radny ZChR w Baniach Mazurskich od razu złożył o kilkaset procent więcej interpelacji i zapytań niż reszta radnych przez 5 lat

Zastępca Naczelnego

Radny Paweł Czyż z ZChR/fot. Piotr Kondratowicz, UG Banie Mazurskie

Paweł Czyż – rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, który zwyciężył wybory uzupełniające do Rady Gminy Banie Mazurskie 8 października, złożył we wtorek 31 października ślubowanie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rotę ślubowania zakończył słowami: „tak mi dopomóż Bóg”. Najwyraźniej to nie spodobało się części radnych, bowiem w głosowaniu uchwały o powołaniu radnego ZChR do komisji stałych Rady Gminy Banie Mazurskie aż czterech radnych oddało głos przeciw. – Przez kilka miesięcy zamierzam być bardzo aktywnym radnym. Myślę, że radni, którzy nie poparli mojej pracy w komisjach stałych Rady Gminy Banie Mazurskie kierowali się propagandą obecnej totalnej opozycji. W lipcu 2022 roku przedstawiłem osobiście prośbę mieszkańców Bań Mazurskich do obecnego wiceministra rolnictwa, posła Suwerennej Polski, Janusza Kowalskiego o interwencję w sprawie fatalnego stanu dróg powiatowych. Pan minister podjął interwencję w tej sprawie. Na wczorajszej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie doszło zatem do manifestacji politycznej grupy radnych z Bań Mazurskich, chociaż żaden poseł totalnej opozycji w upływającej kadencji tym problemem się nie zajął. Do sprawy bezpieczeństwa i stanu dróg w powiecie gołdapskim wrócę na listopadowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie – powiedział nam nowy radny ZChR. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin uzyskuje obecnie spore poparcie społeczne. Kandydaci Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w ostatnich październikowych wyborach do Senatu RP uzyskali średnio 5,54% poparcia, a kandydatka Komitetu Wyborczego Zjednoczenia z okręgu elbląskiego aż 8,16% poparcia!

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski szybko zareagował na prośbę przekazaną przez obecnego radnego

Nowy radny był bardzo aktywny na długo przed wygranymi wyborami. ZChR w powiecie gołdapskim zajął się skutecznie stanem dróg powiatowych doprowadzając do wymiany nawierzchni drogi powiatowej miedzy osadami Widgiry i Żabin. Paweł Czyż przekazał w lipcu 2022 osobiście prośbę kilkudziesięciu mieszkańców Bań Mazurskich o interwencję wiceministrowi rolnictwa Januszowi Kowalskiemu. Od sierpnia 2021 ZChR w sprawie fatalnego stanu dróg w powiecie gołdapskim złożyło kilka petycji do Rady Powiatu Gołdapskiego, które zostały uznane za zasadne.

Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy gminy Banie Mazurskie. Jako poseł na Sejm RP swoim mandatem obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zobowiązuje się podjąć w tej sprawie interwencję poselską”

– mówi w nagraniu udostępnionym w serwisie YouTube.com wiceminister Janusz Kowalski w czasie przekazania mu w lipcu ubiegłego roku prośby o interwencję.

Przekażę państwa opinie, państwa dezyderaty i państwa wniosek do odpowiednich organów, po to aby znaleźć jak najszybsze rozwiązanie. Polskie państwo musi wspierać takie inwestycje, remonty dróg – szczególnie w tych obszarach postpegeerowskich”

– powiedział na upublicznionym nagraniu adresowanym do mieszkańców gminy Banie Mazurskie poseł Janusz Kowalski.

ZOBACZ WIDEO

Kim jest nowy radny?

Paweł Czyż/FB

Paweł Czyż urodził się w 1978 roku w Bielsku-Białej. Dziennikarz. Jego żona Monika Socha-Czyż była radną Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji z PiS, „Człowiekiem Roku 2016 Województwa Śląskiego” (ponad 90 tys. głosów) w plebiscycie Dziennika Zachodniego, największego polskiego dziennika regionalnego. W wyborach do Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 roku w okręgu wyborczym nr 78 uzyskała osobisty wynik na poziomie 10412 głosów.

Paweł Czyż w latach 1997-2001 studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1996-2001 był asystentem poselskim posłów na Sejm RP II i III kadencji. Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Jako przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Konfederaci” doprowadził do przyjęcia przez Sejm RP III (1997-2001) zakazu posiadania jakiejkolwiek ilości narkotyków. W latach 2001-2006 rzecznik prasowy Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny. Współpracownik posła na Parlamentu Europejskiego VI kadencji z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego dra Bogusława Rogalskiego. Obecnie rzecznik prasowy Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Nowy radny ZChR rozpoczyna swoją kadencję z „wysokiego C”!

Radny Paweł Czyż na sesji 31 października zgłosił aż 3 interpelacje i 5 zapytań. Co interesujące, przez 5 lat kadencji radni z Bań Mazurskich zgłosili jedynie 1 interpelację. Do tego złożył ją radny Andrzej Leśniak, który zrezygnował z mandatu, który wczoraj objął polityk Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Nowy radny na swojej stronie internetowej www.pawelczyz.pl opublikował już złożone interpelacje i zapytania.

ZOBACZ ŚLUBOWANIE I ZŁOŻENIE INTERPELACJI ORAZ ZAPYTAŃ

PRZEZ NOWEGO RADNEGO Z ZChR

Radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Paweł Czyż złożył interpelacje w sprawie:

1. Przygotowań do wprowadzenia na terenie Gminy Banie Mazurskie tzw. systemu ETS 2.
2. Uchylenia Uchwały nr VII/45/2019 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 maja 2019 roku „w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Banie Mazurskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania” w związku z przejęciem w lipcu 2023 roku przez Parlament Europejski tzw. drugiej wersji tzw. Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS 2).
3. Publikowania w BiP pełnych wyników okresowych badań wody z wodociągów publicznych leżących na terenie Gminy Banie Mazurskie, a także jakości dostarczanej wody.

Ponadto nowy radny złożył na LI Sesji Rady Gminy Banie Mazurskie zapytania w sprawie:

1. Odbierania przez bus szkolny dzieci z Dąbrówki Polskiej.
2. Stworzenia gminnego programu pod roboczą nazwą: „Bezpieczne Banie Mazurskie” polegającego na przekazaniu przez Gminę na rzecz każdego gospodarstwa domowego w Gminie Banie Mazurskie urządzenia wykrywającego zbyt wysoki poziom tlenku węgla.
3. Przygotowania gminnego programu społecznego polegającego na bezpłatnym przekazaniu Mieszkańcom Gminy Banie Mazurskie tzw. odblasków wspomagających bezpieczeństwo pieszych na drogach leżących w naszej Gminie.
4. Zmiany oświetlenia ulicznego w Gminie Banie Mazurskie na LEDy z panelami słonecznymi.
5. Środków zaradczych wobec przepadków kłusownictwa na terenie Gminy Banie Mazurskie.

Na udzielenie odpowiedzi wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś ma 14 dni.

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte