Monika Socha-Czyż (ZChR): Potrzebujemy głosu Polaków mieszkających poza Polską, aby zatrzymać niszczenie Europy ojczyzn

Zastępca Naczelnego

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam tekst wielokrotnego kandydata na prezydenta Litwy, byłego posła do Sejmu Republiki Litwy oraz europosła z Wileńszczyzny Waldemara Tomaszewskiego na temat próby zmian traktatów stanowiących Unię Europejską. Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin zabrał też głos na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego, w debacie nad przyszłością Europy. W ostatnim felietonie opublikowanym przez DoRzeczy.pl europoseł Tomaszewski pisze, cyt. "Proces współpracy pomiędzy państwami europejskimi, który zapoczątkował integrację europejską, rozpoczął się wraz z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, którą utworzyły Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN oraz Włochy. Zwieńczeniem tej decyzji był Traktat paryski, który wszedł w życie w 1952 roku. Na początku celem była współpraca gospodarcza i otwarcie granic, swobodny przepływ ludzi i kapitału, a budowana wspólnota państw miała opierać się na pokojowej powojennej wizji Roberta Schumana, czyli współpracy suwerennych państw w oparciu o wartości chrześcijańskie. O upolitycznieniu procesu integracji nie było mowy. Przynajmniej do czasu, gdy marsz przez unijne instytucje rozpoczęli neomarksiści i liberałowie, którzy odrzucając chrześcijański fundament rozpoczęli próbę zbudowania czegoś na wzór internacjonalistycznej federacji.". W podobnym tonie wybrzmiało jego przemówienie na sesji PE. Można być niezwykle dumnym, że Polak z Wileńszczyzny, lojalny obywatel swojego państwa, potrafi tak przenikliwie i precyzyjnie określić problem. Lewica chce z dzisiejszej Unii zbudować marksistowski twór na wzór nowego ZSRR, gdzie centrum decyzyjne będzie przeniesione do brukselskich salonów, a wola wolnych narodów z Unii będzie pomijana podobnie, jak za czasów kolejnych satrapów promujących onegdaj leninizm i stalinizm z Moskwy. Polacy - dziś żyjący w dwóch różnych krajach, w Koronie i na swojej ziemi na Litwie, oceniają proponowane zmiany podobnie, w duchu patriotyzmu, tradycji, trzeźwej oceny faktów i odważnie. Przykładem tego jest właśnie głos europosła Waldemara Tomaszewskiego na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego i na łamach "DoRzeczy.pl".

Czytaj więcej...

Radny ZChR z Bań Mazurskich zapowiada głosowanie przeciwko budżetowi tej gminy na rok 2024

Zastępca Naczelnego

- Nie poprę w głosowaniu budżetu gminy Banie Mazurskie na rok 2024, jeśli będzie on zakładał deficyt na poziomie 1 036 832,69 PLN. W roku 2023 na sesji 14 listopada radni przyjęli nowelizację uchwały budżetowej na rok 2023 ustalając, iż deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 3 192 802,22 PLN. Wójt Łukasz Kuliś zaatakował mnie na listopadowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie za to, że nie głosowałem za nowelizacją budżetu gminy na rok 2023. Opowiadał o wielkich inwestycjach drogowych. To przypomina mi rozmach Edwarda Gierka, który też się jakimiś deficytami nie przejmował. Po prawdzie, wiele wówczas wybudowano, ale koszty trzeba było spłacać przez dekady! To, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu na rok 2024 pod względem formalnym, nie oznacza, że uznała go za budżet dobry merytorycznie. Skoro urzędnicy mylą się o blisko 3100% w obliczeniu mojej diety za październik tego roku i po interwencji - bez słowa przepraszam - wprowadzają korektę, to nie ma gwarancji, że projekt budżetu nie powstaje jedynie po to, aby włodarz naszej gminy mógł się pochwalić inwestycjami w roku wyborczym. Gdyby uznać, że po wyborach nowa rada będzie szła tokiem prac obecnej i plan dochodów, i wydatków będzie równie nietrafiony jak w roku 2023, to czekają nas problemy. Oczywiście jest na to panaceum. Oszczędności! W gminie, w której zamieszkuje niecałe 4000 osób naprawdę nie potrzebne jest stanowisko wicewójta. Warszawa liczy około 1 861 975 mieszkańców i ma 4 wiceprezydentów. Nie widzę zatem sensu w rozroście administracji samorządowej w Baniach Mazurskich. Co ciekawe, zwykły radny otrzymuje dietę w naszej gminie w wysokości 353,26 PLN miesięcznie. Jak to się ma do zarobków wójta czy wicewójt? Po drugie, wszelkie kampanie zwalczania alkoholizmu - co z zasadny słuszne - powinny być finansowanie wyłącznie o kwotę wpływu z koncesji na handel alkoholem. Na sesji 7 grudnia radni mają głosować nad projektem "podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych". Co jasne będę przeciwko takiemu rozwiązaniu głosował. Takie rozwiązanie ma w moim przekonaniu jedynie zwiększenie skali deficytu budżetu Bań Mazurskich na koniec roku 2024. Uważam, że nie powinno zmieniać się kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tego programu. - powiedział nam Paweł Czyż, radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich.

Czytaj więcej...

Radny ZChR z Bań Mazurskich: „Z bolącym zębem będziemy chadzali do kowala”. Lokalni radni nie chcą wyjaśnić przyczyn likwidacji jedynego gabinetu stomatologicznego posiadającego umowę z NFZ?!

Zastępca Naczelnego

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Banie Mazurskie (pow. gołdapski) odrzuciła w piątek wniosek radnego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża, który liczył, że radni omówią przyczyny likwidacji jedynego w tej miejscowości gabinetu stomatologicznego, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Sześciu radnych głosowało przeciwko uzupełnieniu porządku obrad, jeden radny się wstrzymał. Mój głos za własnym wnioskiem naturalnie niczego nie zmienił. Dzierżawca lokalu należącego do naszej gminy ma wątpliwości co do przeprowadzonego przetargu. W jego opinii, nie został on skutecznie poinformowany o przetargu. Twierdzi, że wygrała go firma, w której udziały posiada matka wójta Bań Mazurskich, radna powiatowa Małgorzata Kuliś. Z moich rozmów wynika, że ościenna gmina Budry od trzech lat bezskutecznie poszukuje stomatologa. Czy zatem najwidoczniej radni wspierający Łukasza Kulisia oczekują, że odnowimy tradycję i z bolącym zębem będziemy chadzali do kowala. Wątpię jednak czy jakiś się ostał. - ironizuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Paweł Czyż, radny ZChR. - Na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie 7 grudnia będą postulował uzupełnienie porządku obrad o wyjaśnienie tej sprawy. - dodaje polityk Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. "Wnoszę o unieważnienie przetargu ogłoszonego w dniu 25.09.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie, ze względu na liczne błędy prawne, formalne i merytoryczne, wynikające z niezachowania obowiązkowych procedur przy przeprowadzeniu czynności przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz rażące naruszenia prawa." - napisał prowadzący gabinet stomatologiczny w tej miejscowości we wniosku datowanym na 30 listopada do wójta tej miejscowości Łukasza Kulisia.

Czytaj więcej...

Monika Socha-Czyż (ZChR): Finansowanie in vitro to realizacja starego rzymskiego zawołania: Chleba i igrzysk

Zastępca Naczelnego

Chleba i igrzysk (łac. panem et circenses) - to stare rzymskie zawołanie realizuje przekaz wyborców dotychczasowej opozycji. Posłowie w środę (29 listopada) zagłosowali za finansowaniem metody zapłodnienia in vitro z budżetu państwa. Obywatelski projekt ustawy, który wprowadza państwową pomoc, złożono jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Poparło go 268 osób, przeciw było 118, a 50 wstrzymało się od głosu. Sama metoda in vitro nie ma nic wspólnego z leczeniem niepłodności, a jedynie wielkim problemem etycznym i moralnym. Według Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin życie ludzkie powinno podlegać ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jak przypomniał w felietonie były poseł Kukiz'15 dr hab. Józef Brynkus, niedawno zmarła profesor Wanda Połtawska określiła in vitro, jako grzech pychy, "bowiem człowiek stawia się tu w roli Boga-Stwórcy". Tymczasem sedno problemu znajduje się w moim przekonaniu w błędnej polityce prorodzinnej, a nie samym finansowaniu lub nie tej metody.

Czytaj więcej...

Dr Józef Brynkus: Debata o finansowaniu przez państwo in vitro – schizofrenia intelektualnego i światopoglądowego lewactwa

Zastępca Naczelnego

Tyle, ile piany ubili posłowie opowiadający się za ustawą o dofinansowaniu in vitro, to można było ją wykorzystać do niejednej walki w pianie. Przy okazji też ujawnili swój prawdziwy stosunek do tej procedury. Nie wiem kto i kogo bardziej przebił w swojej bezmyślności, czy ci,  którzy za kilka tygodni będą opowiadać się za aborcją jako prawem kobiety do decydowaniu o jej i jej dziecka życiu, a teraz krzyczą, że niefinansowanie in vitro to pozbawianie Polek i Polaków prawa do posiadania dzieci czy inni, o których poniżej.

Czytaj więcej...

Maciej Walaszczyk: Dewocyjna wersja Hołowni. Piech występuje w otoczeniu licznych dewocjonaliów – figur, obrazów, ikon

Zastępca Naczelnego
Polska Jest Jedna Rafała Piecha to dla liberalno-lewicowego układu niegroźna heca, lecz dla Zjednoczonej Prawicy okazała się zabójcza. Dewocyjno-patriotyczna wersja Hołowni w czasie wyborów wypłynęła na prawicowe żerowisko. I wyłowiła z niego ponad 350 tys. głosów.
W demokracji walkę o władzę śledzimy za pośrednictwem mediów. Jest ona odkryta, choć często chroni ją kamuflaż propagandy, marketingu i niejawnych układów. By to wszystko zrozumieć, nie możemy więc koncentrować swej uwagi na słowach, bo programy i deklaracje trzeba konfrontować z faktami. Zjawiska, które obserwujemy, też nie są idealnie racjonalne, bo polityce towarzyszy sporo przypadkowości. To jedyny sposób, by zrozumieć fenomen listy nr 7, z której startowali kandydaci komitetu Polska Jest Jedna. Partia ta zdobyła ponad 1,6 proc. głosów. W warunkach, w których decydował każdy głos, jasne było, że utrata przez PiS, ale też Konfederację, choćby kilku punktów może zaważyć na tym, kto będzie rządził po wyborach. I to jest fakt najważniejszy.
Czytaj więcej...

Uważają Franciszka za zagrożenie. Papież zapowiada kary

Zastępca Naczelnego

Papież Franciszek dał jasno do zrozumienia najwyższym urzędnikom watykańskim, że wojna rozpętana przeciwko niemu przez konserwatywnych biskupów w USA będzie miała konsekwencje - pisze włoski dziennik "Corriere della Sera". Wobec kardynała Raymonda Burke’a zastosowane zostaną "środki natury ekonomicznej i kary kanoniczne". Duchowny ma stracić mieszkanie i pensję. Włoski dziennik zastanawia się, dlaczego reakcja papieża następuje właśnie teraz. Czytaj więcej...

Ważna inicjatywa radnego ZChR! Czy dojdzie do współpracy samorządu Bań Mazurskich z samorządem Solecznik na Litwie?

Zastępca Naczelnego

- 2 listopada zwróciłem się do mera rejonu solecznickiego na Litwie Zdzisława Palewicza z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin z wstępnym pytaniem o możliwość współpracy na niwie kulturalno-społecznej z gminą Banie Mazurskie. W moim przekonaniu, dziś można - a nawet trzeba - nawiązywać do wspólnej historii z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bogactwo kulturowe gminy Banie Mazurskie i rejonu solecznickiego na Litwie można wykorzystać do rozwoju kultury, edukacji i turystyki. - powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich (pow. gołdapski). "Samorząd rejonu solecznickiego bardzo docenia możliwości konstruktywnych relacji z partnerami zagranicznymi, a szczególną wartość mają dla nas kontakty z Polską, ponieważ z 30 tys. mieszkańców rejonu 80 proc. ludności stanowią mieszkańcy narodowości polskiej. Łączy na kultura i wspólne dziedzictwo narodowe." - napisał w liście do radnego Czyża wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. - Niedawno wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś podpisał umowę o współpracy na niwie kulturalnej z miejscowością Ratne na Ukrainie. Skoro tak, to oczekuję na podjęcie przez niego mojej inicjatywy. Na grudniowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie złożę w tej sprawie odpowiednią interpelację. Jestem Polakiem i uważam, że mam wręcz obowiązek przypominania o Kresach i żyjących tam Polakach. Kuzyn mojego pradziadka Witold Czyż był wiceprezydentem Wilna w latach 30-tych XX wieku. Zatem mam duży sentyment do Wileńszczyzny. - dodaje radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich.

Czytaj więcej...

Pozytywne działanie radnego ZChR. Uprzedził praktycznie ważny apel prezesa OSP Waldemara Pawlaka w sprawie tzw. „czujek” czadu

Zastępca Naczelnego

W sezonie grzewczym posiadanie tzw. czujki czadu w nieruchomościach na terenach wiejskich może uratować życie. - Zapytanie radnego adresowane do wójta Bań Mazurskich Łukasza Kulisia w sprawie bezpłatnego przekazania czujki czadu każdemu gospodarstwu domowemu w Baniach Mazurskich złożyłem na sesji 31 października - przed publiczną prezentacją programu Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych pod nazwą „Czujka dymu pod każdą strzechą”. Włodarz naszej miejscowości odrzucił inicjatywę Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Odpowiedź zarówno pisemna z 9 listopada jak i na sesji Rady Gminy Banie Mazurskie 14 listopada była niewystarczająca. Po publicznej prezentacji przez senatora Pawlaka programu OSP - w mojej opinii - nad sprawą należy pochylić się ponownie. Doszliśmy zatem do podobnych wniosków - chociaż wiele mnie i ZChR różni z politykami PSL. W tej sprawie wydaje się jednak, że jesteśmy wyjątkowo zgodni. 24 listopada w tej sprawie złożę zapytanie radnego ponowne. - powiedział nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i lokalny radny.

Czytaj więcej...

Człowiek Hołowni o 13. i 14. emeryturach. „Prowizorki, które nie powinny mieć miejsca”

Zastępca Naczelnego

Wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko nie kryje się z tym, że nie jest zwolennikiem dodatkowych emerytur, które nazywa "erzacami" i "prowizorkami". Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zwolnienie emerytów z podatku.

Przed wyborami Szymon Hołownia deklarował, że nikt nie obierze 13. i 14. emerytury ani 500 plus. Nie oznacza to jednak, że w jego partia w pełni popiera te świadczenia. Przeciwnikiem takiego poprawiania sytuacji seniorów jest np. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050.

Czytaj więcej...

To mogą być ostatnie takie święta. „Nadszedł moment na zakaz”

Zastępca Naczelnego

Nadszedł właśnie moment na zakaz sprzedaży żywych karpi - oznajmia Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka chce, by Sejm nowej kadencji wzmocnił ochronę praw zwierząt i uniemożliwił tradycyjne kupowanie żyjących wciąż ryb. Parlamentarzystka zapowiedziała złożenie projektu ustawy, za którą opowiadają się organizacje ekologiczne. Czytaj więcej...

Kasy samoobsługowe znikają ze sklepów. Nie sprawdziły się

Zastępca Naczelnego

Ze sklepów wielkopowierzchniowych kilku znanych sieci znikają kasy samoobsługowe. Na razie nowy trend pojawił się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Anglii, wzbudzając mieszane uczucia tamtejszych klientów. Właściciele marketów tłumaczą swoje posunięcie m.in. dużym procentem kradzieży i potrzebami klientów, którzy skarżą się na promowany w ostatnich latach bezosobowy tryb obsługi w swoich ulubionych sieciach. - stwierdza Aleksandra Kozyra z portalu Interia.pl.

Czytaj więcej...

Radny ZChR z Bań Mazurskich Paweł Czyż o zimowym utrzymaniu dróg i stosowaniu w „akcji zima” … soku z buraka cukrowego

Zastępca Naczelnego

- Dzisiaj od rana w powiecie gołdapskim pojawiły się pierwsze opady śniegu. Na drogach grozy dopełniał padający deszcz. W efekcie przed południem na drogach powiatowych, m.in. 1764N i 1815N, szczególnie na odcinkach biegnących przez las, zalegało błoto pośniegowe. To samo dotyczyło drogi w zarządzie województwa DW650 między Baniami Mazurskimi a Gołdapią. Z moich informacji wynika też, że trasa na Suwałki z uwagi na oblodzenie została nawet zamknięta. Podjąłem zatem osobistą interwencję jako radny w zakresie utrzymania dróg na terenie naszej gminy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi. Tam oświadczono mi, że pojazdy ZDP prowadziły akcję zimową, bo tak wynika z GPS. Cóż, to nie chodzi jedynie o przejazd pojazdu mającego przywrócić bezpieczeństwo na drodze, a o skuteczność takiej akcji. Moje interwencje w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na drogach w gminie Banie Mazurskie w zimie będę powtarzał. - mówi nam Paweł Czyż, radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...

„Europa Christi” przyszłością Europy. Ważna konferencja w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Zastępca Naczelnego

W ostatni wtorek  21 listopada w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się konferencja: "Europa Christi" przyszłością Europy. Zorganizował ją europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Konferencja odbyła się pod patronatem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Na konferencję przybyło wielu uczestników, w tym między innymi europosłanka z Hiszpanii Margarita De La Pisa Carrion, europosłowie z Polski Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca oraz liczna delegacja Polaków z Wileńszczyzny.

Międzynarodowy Ruch „Europa Christi”, którego pomysłodawcą i moderatorem jest ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, powstał 26 czerwca 2016 roku w Częstochowie. Patronat nad powstałym Ruchem „Europa Christi” objął osobiście kardynał Robert Sarah, wówczas watykański Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Współzałożycielami Ruchu są między innymi: arcybiskup Wacław Depo, europosłowie Waldemar Tomaszewski, prof. Mirosław Piotrowski i Jadwiga Wiśniewska, minister Jan Dziedziczak, Maria Romana de Gasperi (córka ojca założyciela Wspólnoty Europejskiej), były komisarz Unii Rocco Buttiglione, była poseł prof. Krystyna Pawłowicz, ks. dr Kazimierz Kurek, prezes Klubu Ronina dr Józef Orzeł oraz europoseł VI kadencji i prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski. Czytaj więcej...

Szach-mat? Wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś „liczony na deskach” w sporze o gabinet stomatologiczny?

Zastępca Naczelnego

W Baniach Mazurskich (pow. gołdapski) rozgorzała afera z planami likwidacji gabinetu stomatologicznego, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W jego obronie do wójta tej gminy Łukasza Kulisia wystąpili wspólnie radni: Paweł Czyż z Rady Gminy Banie Mazurskie - reprezentujący Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin oraz Karol Szablak z Rady Powiatu w Gołdapi. Na swoim profilu na Facebooku w poniedziałek 20 listopada wójt Łukasz Kuliś zaatakował interweniujących radnych i zarzucił im dezinformację. Posunął się nawet do zawoalowanej groźby podjęcia kroków prawnych wobec radnych, którzy przecież jedynie realizują swoje ustawowe obowiązki. Nieoczekiwanie i publicznie pod oskarżeniami włodarza tej miejscowości pod adresem radnych odpowiedź we wtorek zamieścił właściciel gabinetu stomatologicznego. "Jestem obecnym dzierżawcą Gabinetu Stomatologicznego w Banach Mazurskich. Panie Wójcie, FAKE NEWS? Niech pan nie udaje niewinnego i praworządnego. Zmienił pan w przetargu przeznaczenie gabinetu z "działalność stomatologiczna" na "działalność lecznicza". Na jakiej podstawie pan uznał, że mieszkańcy gminy już nie potrzebują gabinetu stomatologicznego? Rozumiem, że dla spółki pana matki, która wygrała przetarg, potrzebne są pomieszczenia do poszerzenia rehabilitacji, ale to jest podłe w stosunku do społeczności Bań Mazurskich." - napisał zainteresowany. - To się nazywa szach-mat! Pan Kuliś - mówiąc językiem znanym z walk bokserskich - jest "liczony na deskach". Trudno teraz oskarżyć nas interweniujących radnych w tej ważnej sprawie o jakieś wątki polityczne, skoro sam dotychczasowy dzierżawca twierdzi, że zaszły tutaj jakieś nadzwyczajne i niepokojące okoliczności. W tej nowej sytuacji - myślę, że wraz z radnym Karolem Szablakiem przeanalizujemy sytuację i zastanowimy się wspólnie nad dalszym ciągiem sprawy poza interpelacją, którą złożę w tej sprawie na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie. - powiedział nam radny Paweł Czyż z ZChR.

Czytaj więcej...

Radny ZChR: „Dziś nie wystarczy jedynie reinkarnacja Gierka i odcinanie kuponów ze zmarginalizowania Rady Gminy Banie Mazurskie”. Fake news wójta Bań Mazurskich?

Zastępca Naczelnego

- Ubolewam, że wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś zamiast zajmować się deficytem budżetowym, który jest planowany w budżecie na 2024 rok, oskarża radnych o to, że chcą wyjaśnić wątpliwości właściciela jedynego gabinetu stomatologicznego w Baniach Mazurskich, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wójt pomawia mnie oraz radnego powiatowego Karola Szablaka o dezinformację. Tymczasem podany przez Łukasza Kulisia cytat w wypowiedzi na Facebooku pochodzi słowo w słowo z prośby o interwencję, jaką skierował do mnie pan Leon Czasow, który w roku 2011 postanowił stworzyć w Baniach Mazurskich gabinet stomatologiczny. Dziś zainteresowany alarmuje, że będzie zmuszony go zlikwidować. Do nieustannego show, jakie funduje nam wójt Kuliś dochodzi zatem polityka atakowania aktywnych radnych fake newsami. Skoro coś nie pasuje do idyllicznej koncepcji Łukasza Kulisia, to pojawia się groźba kroków prawnych na koszt podatników, jak sądzę. Jeśli Łukasz Kuliś nie wycofa się z publicznego oskarżenia o manipulację, to najpewniej spotkamy się w sądzie. Przy tym, brzydzi mnie szczególnie dziecinna próba zdyskredytowania kogoś za aktywność w ważnej społecznie sprawie. - mówi nam radny Bań Mazurskich Paweł Czyż ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...

Francuski portal „Observatoire du journalisme”: Media w Polsce w rękach Sorosa i Ringier Axel Springer

Zastępca Naczelnego

Francuski portal internetowy „Observatoire du journalisme” podał, że fundusz inwestycyjny znanego węgierskiego miliardera George’a Sorosa Media Development Investment Fund oraz niemiecki koncern Ringier Axel Springer dokonały podziału mediów polskich mediów między siebie.

Według materiału zamieszczonego w „Observatoire du journalisme” w dniu 8 listopada radę nadzorczą holdingu Wirtualnej Polski zasilił przedstawiciel funduszu George’a Sorosa. Portal dodał, że rodzina Sorosa opanowała w 2016 roku przyczółek w polskiej prasie codziennej, a później rozwinęła swoje wpływy na radio, co miało miejsce w 2019 roku. Z początkiem października bieżącego roku familia wpływowego węgierskiego finansisty zakupiła udziały w Wirtualnej Polsce.

Czytaj więcej...

Co się dzieje w Szwecji? Nowe informacje od policji są alarmujące

Zastępca Naczelnego

Policja ze Sztokholmu przejmuje coraz więcej nielegalnej broni. Przez ostatnie dziesięć lat nie odnotowano jej aż tyle. Przemycone pistolety i karabiny trafiają do przestępców, a strzelaninom na ulicach Szwecji nie ma końca.

Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie dla Szwecji rekordowy pod względem skonfiskowanej w stolicy broni. "W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy w sztokholmskim okręgu policja przejęła 340 sztuk nielegalnej broni palnej" - donosi "Aftonbladet". Dla porównania w latach 2020-2022 średnia liczba pistoletów i karabinów zabezpieczonych w całym roku wynosiła 300, a w latach 2017-2019 - 280.
Czytaj więcej...

Abp Stanisław Gądecki: „Niedopuszczalne i niekatolickie tezy”. Przewodniczący KEP napisał do papieża ws. niemieckiej „drogi synodalnej”

Zastępca Naczelnego

„Z synowskim oddaniem i szacunkiem wobec apostolskiego urzędu Następcy Św. Piotra, a jednocześnie z zatroskaniem i smutkiem wobec decyzji Niemieckiej Drogi Synodalnej, pragnę zwrócić uwagę Ojca Świętego na skrajnie niedopuszczalne i niekatolickie tezy Synodale Weg” – napisał abp Stanisław Gądecki.

Czytaj więcej...

Prezes ZChR: „Hołownia został Dyzmą polskiej polityki”

Zastępca Naczelnego

"Na Wiejskiej zainaugurowano psucie autorytetu urzędu Marszałka Sejmu, wybrano po raz pierwszy w historii III RP rotacyjnego marszałka bez wyższego wykształcenia, który nigdy nie sprawował funkcji posła lub senatora. Tak oto Szymon Hołownia został Dyzmą polskiej polityki." – tak skomentował na portalu X.com (dawniej Twitter) prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski wybór lidera Polski 2050 na marszałka Sejmu RP.

Kiedy Sejm zdecydował, że marszałkiem Sejmu zostanie Szymon Hołownia w ławach posłów opozycji zapanowała wielka radość. Na lidera Polski 2050 zagłosowało 265 posłów, dotychczasowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek uzyskała natomiast 193 głosy. - donosi wPolityce.pl.

Czytaj więcej...

Lokalni radni w obronie gabinetu stomatologicznego w Baniach Mazurskich

Zastępca Naczelnego

"Chcemy wspólnie wyrazić nasze zaniepokojenie możliwością likwidacji w Baniach Mazurskich gabinetu stomatologicznego prowadzanego przez Pana (...) od roku 2011. Obecnie w tym gabinecie pracuje lek. stom. Anna Sitnicka, a mieszkańcy Gminy Banie Mazurskie wykazują zadowolenie z jej pracy, nie zgłaszając żadnych skarg." - piszą we wtorkowym wspólnym wystąpieniu do wójta gminy Banie Mazurskie (pow. gołdapski) Łukasza Kulisia oraz przewodniczącej tamtejszej rady gminy Stefanii Urbańskiej radni: Paweł Czyż z Rady Gminy Banie Mazurskie oraz Karol Szablak z Rady Powiatu Gołdapskiego.

Czytaj więcej...

Dziś inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu RP!

Zastępca Naczelnego

W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi wystąpienie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu. Również w poniedziałek po południu na inauguracyjnym posiedzeniu zbierze się Senat XI kadencji, podczas którego senatorowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. Posiedzenie także otworzy prezydent RP. - podaje wPolityce.pl

Czytaj więcej...

ZChR: „To ciekawa inicjatywa”. Prezes PiS zapowiedział „konferencję wszystkich patriotycznych sił”

Zastępca Naczelnego 1

"Jestem otwarty na dyskusję z liderami Zjednoczonej Prawicy o wspólnym udziale w wyborach samorządowych i do PE. Inicjatywa Pana Prezesa Kaczyńskiego zapowiadająca "konferencję sił patriotycznych" to krok w dobrym kierunku! Musimy uratować naszą suwerenność oraz bronić chrześcijańskiego świata wartości. Prawica nie może przegrać wyborów w roku 2024! Razem możemy więcej!"- ogłosił na portalu X (dawniej Twitter) prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

Czytaj więcej...

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Baniach Mazurskich

Zastępca Naczelnego

"Jak Polska długa i szeroka" obchody Narodowego Święta Niepodległości miały podniosły charakter. Licznie w upamiętnieniu wysiłku naszych przodków z roku 1918 uczestniczyli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Tak było w Baniach Mazurskich (pow. gołdapski). W sobotę o godzinie 11:00 mieszkańcy tej miejscowości uczestniczyli w Mszy za Ojczyznę w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego z udziałem wójta Bań Mazurskich Łukasza Kulisia przybyłego z małżonką, zastępcy wójta Ireny Łobacz, radnego Rady Powiatu Gołdapskiego Karola Szablaka, przewodniczącej Rady Gminy Banie Mazurskie Stefanii Urbańskiej, radnego Rady Gminy Banie Mazurskie ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża przybyłego wraz z małżonką Moniką Sochą-Czyż - radną sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji. Uroczystą oprawę uświetniły Ochotnicze Straże Pożarne Grodzisko, Banie Mazurskie oraz Surminy. Zebrani licznie mieszkańcy przeszli pod Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, gdzie o godzinie 12:00 odśpiewano Hymn.

Czytaj więcej...