Trybunał w Strasburgu rozpatruje skargę eurodeputowanego Waldemara Tomaszewskiego z Wileńszczyzny w sprawie mowy nienawiści

Zastępca Naczelnego

Waldemar Tomaszewski/YouTube.com

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) rozpatruje skargę posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego, lidera Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin  (AWPL-ZChR), dotyczącą wypowiedzi przewodniczącego parlamentu Litwy w latach 2008-2009, a dzisiaj komentatora życia politycznego, Arūnasa Valinskasa w sprawie lidera społeczności polskiej na Litwie. Eurodeputowany złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko litewskim instytucjom śledczym, które umorzyły śledztwo, chociaż były szef Sejmu Republiki Litewskiej nawoływał do „strzelania” do takich ludzi jak … Tomaszewski.

Dyskryminacja Polaków na Litwie za przyzwoleniem władz?

Arūnas Valinskas/YouTube.com

Jak informuje strona internetowa przedstawiciela Litwy przy ETPCz, w międzynarodowym arbitrażu rozpatrywana jest sprawa Tomaszewskiego przeciwko Litwie. Polityk utrzymuje, że litewskie instytucje państwowe tolerowały mowę nienawiści wobec niego, czyli skierowaną przeciwko niemu jako politykowi oraz przedstawicielowi polskiej mniejszości na Litwie.

14 października 2020 roku Arūnas Valinskas podczas wywiadu stwierdził pod adresem Tomaszewskiego:  „Takich na ogół powinno się rozstrzeliwać po jednym na rok, zaczynając od niego.” 

W swojej skardze do ETPCz Tomaszewski stwierdza, że ​​mowa nienawiści została nie tylko wykorzystana przeciwko niemu, ale także mogła wpłynąć na wyborców podczas II tury wyborów do Sejmu.

Sprawy nie udało się „zamieść pod dywan”

Po tym wywiadzie wszczęto śledztwo przedprocesowe w sprawie ewentualnego podżegania do jakiegokolwiek narodu, rasy, grupy etnicznej, religijnej lub innej. Zostało jednak umorzone ze względu na brak oznak przestępstwa. Tomaszewski złożył skargę, jednak decyzją Prokuratury Generalnej skargi zostały odrzucone.

– podaje portal litewskiej telewizji LRT za agencją ELTA.

ETPCz oceni, czy władze litewskie mogły naruszyć artykuły Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które zabraniają dyskryminacji. ETPCz oceni także, czy w tej sprawie nie doszło do naruszenia prawa Tomaszewskiego do udziału w wolnych wyborach.”

– informuje ELTA.

Oprac. Piotr Galicki na podst. informacji: Gytis Pankūnas, ELTA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *