Lokalni radni w obronie gabinetu stomatologicznego w Baniach Mazurskich

Zastępca Naczelnego

Radni Karol Szablak, Paweł Czyż (ZChR)/X.com

„Chcemy wspólnie wyrazić nasze zaniepokojenie możliwością likwidacji w Baniach Mazurskich gabinetu stomatologicznego prowadzanego przez Pana (…) od roku 2011. Obecnie w tym gabinecie pracuje lek. stom. Anna Sitnicka, a mieszkańcy Gminy Banie Mazurskie wykazują zadowolenie z jej pracy, nie zgłaszając żadnych skarg.” – piszą we wtorkowym wspólnym wystąpieniu do wójta gminy Banie Mazurskie (pow. gołdapski) Łukasza Kulisia oraz przewodniczącej tamtejszej rady gminy Stefanii Urbańskiej radni: Paweł Czyż z Rady Gminy Banie Mazurskie oraz Karol Szablak z Rady Powiatu Gołdapskiego.

Właściciel gabinetu stomatologicznego w tej miejscowości w korespondencji do radnego ZChR z Bań Mazurskich Pawła Czyża poinformował o trudnej sytuacji placówki. „Moja ostatnia umowa była ważna do 30 listopada 2024 roku. Jednak gmina informowała mnie jakiś czas temu o konieczności aneksu związanego ze zmianami w naliczaniu ogrzewania. W aneksie zawarto zapis skracający czas obowiązywania umowy do 30 listopada 2023 roku. Zazwyczaj po zakończeniu umowy gmina automatycznie przesyłała mi kolejną do podpisania. Nie martwiłem się, ani nie przypuszczałem, że mogą zorganizować przetarg bez mojej wiedzy. Dopiero 6 listopada 2023 roku otrzymałem pismo, które informuje mnie o konieczności opuszczenia lokalu do 1 grudnia 2023 roku z powodu ogłoszonego przetargu 26 października 2023 roku. (…) Dodatkowo niejasne jest, dlaczego i na jakiej podstawie zmieniono przeznaczenie lokalu z gabinetu stomatologicznego na gabinet z „działalnością leczniczą”, co skutkuje likwidacją Gabinetu Stomatologicznego w Baniach Mazurskich. Takie działanie jest szkodliwe dla mieszkańców, utrudniając łatwy dostęp do lekarza dentysty z umową NFZ.”

Chcemy tą sprawę wyjaśnić. Cieszy mnie, że szybko wraz z radnym powiatowym Karolem Szablakiem jesteśmy w stanie wspólnie reagować w ważnej społecznie sprawie.”

– powiedział nam radny Paweł Czyż ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

W naszym przekonaniu, ewentualna likwidacja gabinetu stomatologicznego posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie miała negatywne społecznie skutki. Prosimy zatem o rozważenie powtórzenia przetargu na lokal zajmowany przez Pana (…) od roku 2011 i przede wszystkim poinformowanie go uprzednie o nowym przetargu.”

– piszą radni w swoim wystąpieniu udostępnionym NGO.

Do sprawy powrócimy.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *