Dziś inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu RP!

Zastępca Naczelnego

Sejm RP/dreamstime.com

W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi wystąpienie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu. Również w poniedziałek po południu na inauguracyjnym posiedzeniu zbierze się Senat XI kadencji, podczas którego senatorowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. Posiedzenie także otworzy prezydent RP. – podaje wPolityce.pl

Inauguracja Sejmu RP X kadencji

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji otworzy marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Decyzją prezydenta marszałkiem seniorem został Marek Sawicki (PSL). Jak uzasadnił Andrzej Duda, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.

Jak podkreśla CIS, pierwszy dzień X kadencji Sejmu będzie mieć uroczysty charakter. Do Sejmu oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, przybędą przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych.

Według komunikatu, przed rozpoczęciem obrad prezydent oraz marszałek senior złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi św. Jana Pawła II, posłów II Rzeczypospolitej poległych podczas II wojny światowej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.”

– podaje portal.

Po otwarciu posiedzenia rozlegną się dźwięki hymnu państwowego granego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, następnie prezydent będzie miał wystąpienie. Po wystąpieniu głowy państwa głos zabierze marszałek senior.

Następnie posłowie złożą ślubowanie. Rotę ślubowania odczyta marszałek senior; każdy z posłów, po wyczytaniu jego nazwiska, wstanie ze swojego miejsca w ławach poselskich i wypowie słowo „ślubuję”; może też dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pierwszą decyzją posłów X kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Bezpośrednio po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad.

Kolejnym punktem porządku dziennego pierwszego dnia 1. posiedzenia Sejmu będzie ustalenie liczby wicemarszałków izby oraz ich wybór. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków.

Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu.

Konstytucja oraz Regulamin Sejmu stanowią także, że na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej izby Prezes Rady Ministrów – obecnie jest nim Mateusz Morawiecki – składa dymisję swojego rządu.

Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go, wraz z pozostałymi członkami rządu, w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Prezydent zapowiedział w niedawnym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

W przeprowadzonych 15 października wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO – 30,70 proc., Trzecia Droga – 14,40 proc., Nowa Lewica – 8,61 proc., Konfederacja – 7,16 proc.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO – 157; Trzecia Droga – 65; Nowa Lewica – 26; Konfederacja – 18. Ponad 100 z nich w poselskich ławach zasiądzie po raz pierwszy.”

– czytamy na łamach wPolityce.pl.

Również Senat RP rozpoczyna nową kadencję

Również na poniedziałek na godz. 16. prezydent zwołał inauguracyjne posiedzenie Senatu XI kadencji. Andrzej Duda, a także nowy wybrany marszałek Sejmu będą gośćmi tego posiedzenia. Planowane jest wystąpienie prezydenta.

Przed rozpoczęciem obrad Senatu prezydent złoży wiązanki przed tablicą upamiętniającą senatorów II Rzeczypospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.

Pierwsze posiedzenie Senatu rozpocznie się o godz. 16; otworzy je prezydent, po czym przekaże prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora, Michała Seweryńskiego.

Marszałek Senior złoży ślubowanie oraz powoła – spośród najmłodszych wiekiem senatorów – trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia; przy ich pomocy odbierze ślubowanie senatorskie oraz przeprowadzi wybór marszałka Senatu.

Senatorowie – po odczytaniu roty ślubowania – wywołani przez sekretarza pierwszego posiedzenia wstają i wypowiadają słowo: „Ślubuję”. Mogą też dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Jeżeli zgłoszono więcej, niż jednego kandydata, i w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów poparcia.

Senator wybrany na marszałka składa oświadczenie o przyjęciu tej funkcji, po czym przejmuje od Marszałka Seniora przewodnictwo obrad. Następnie, przy pomocy sekretarzy pierwszego posiedzenia, przeprowadza wybór wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Izby, Senat wybiera nie więcej, niż czterech wicemarszałków, spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Jeżeli zgłoszono więcej, niż czterech kandydatów, przy wyborze stosuje się takie przepisy, jak przy wyborze na marszałka.”

Źródło: PAP/wPolityce.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *