List opozycjonistów do Wojewody Opolskiego z PO w obronie braci Kowalczyków

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Jak dowiadujemy się z lokalnej prasy brukowej, gdyż formacja, do której Pani należy zablokowała bezprawnie, jak w czasach stanu wojennego, kanały polskiej telewizji, iż nosi się Pani z zamiarem usuwania nazw sal Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (dziś już historycznych) im. śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i im. Braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków oraz przywracania pseudohistorycznych nazw tych sal z epoki komunizmu.

Prasa przedstawia tę Pani deklarację jako pierwszoplanowe, priorytetowe i nie cierpiące zwłoki przedsięwzięcie wojewody. Jesteśmy zmuszeni stanowczo przeciwstawić się tym pomysłom i ostrzec Panią przed prawnymi i moralnymi konsekwencjami tych ewentualnych haniebnych działań.

Wydają się one być rezultatem wcześniej zapowiadanych gróźb przez Pani partyjnych towarzyszy, zaprzańców, pałających chęcią zemsty za odsunięcie ich od wpływów w Urzędzie Wojewódzkim.

W odwecie za infamię podejmowali działania propagandowe przeciwko wojewodzie, który nadając stosowne nazwy salom odziedziczonego w spadku po hitlerowskiej i komunistycznej władzy modernistycznego biurowego obiektu, przywrócił w tym miejscu pamięć o zasługach dla polskiej niepodległości.

Ludzie ci w imię swoich egoistycznych racji ośmielili się stawiać nazwy sal Urzędu Wojewódzkiego, pochodzące jeszcze z czasów komunistycznych, wyżej niż historyczne postaci polskich bohaterów ostatnich dekad, którzy zasłużyli się dla historii Polski i naszego miasta.

Bracia Kowalczykowie zgodnie z ustawą Sejmu RP z dnia 20.marca 2015r zostali zaliczeni do bohaterów walki o wolność Polski i otrzymali status działaczy opozycji antykomunistycznej, natomiast prezydent RP nadał im odznaczenie państwowe – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP Lech Kaczyński zginął tragicznie wypełniając swój honorowy obowiązek wobec pamięci pomordowanych Polskich oficerów w Katyniu. Wcześniej zaś stawał w obronie suwerenności Gruzji i innych państw zagrożonych agresywną polityką Rosji. To Kawaler Orderu Orła Białego.

Odebranie tym bohaterom nazwy sal w  Opolskim Urzędzie Wojewódzkim działacze opozycji antykomunistycznej , w tym przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, przyjmą  to jako akt politycznego odwetu i zbezczeszczenia pamięci bohaterów.

Jeśli Pani nie chce dopisać się do listy fałszerzy i grabarzy prawdziwej polskiej powojennej historii, ma Pani jeszcze szansę wycofać się ze swojego ponurego pomysłu przywracania nazw pomieszczeń biurowych z czasów komunistycznych, którym przypisywane są niesłusznie historyczne walory. Może Pani wycofać się z dokonywania wraz ze swoją formacją polityczną ślepego odwetu na poprzednikach politycznych, którzy przyczynili się do utrwalenia pamięci postaci zasłużonych dla polskiej historii.

Przywracanie nazw salom Urzędu Wojewódzkiego z epoki komunizmu nie ma nic wspólnego z przywoływanym tu przez wspomnianych fałszerzy przywracaniem historii. W znaczeniu prawa o ochronie zabytków nie ma ono również nic z tym wspólnego. Ani jako obiekt, ani jako nazwy  nie posiadają bowiem żadnej wartości historycznej. Mogą być jedynie reliktami epoki stalinizmu. Nie oznacza to oczywiście, by sam obiekt jako całość, zbudowany przez Niemców na gruzach Zamku Piastowskiego nie miał żadnego symbolicznego i negatywnego znaczenia historycznego, wbrew przewrotnym teoriom wspomnianych fałszerzy o wspólnej przeszłości hitlerowskich Niemiec i Polski….

Fałszywy u swych podstaw postulat przywrócenia rzekomych historycznych nazw jest pretekstem do dewastacji i niszczenia prawdziwej pamięci historycznej okresu walki polskiego społeczeństwa z sowiecką okupacją i jest próbą odebrania czci oraz honoru postaciom zasłużonym dla polskiej niepodległości

Mamy nadzieję, że póki jeszcze czas, zrezygnuje Pani ze swoich publicznych gróźb, posiadających z pewnością obcy i partyjny rodowód, zamiaru bezczeszczenia pamięci historycznej i nie wpisze się Pani do annałów na listę niszczycieli polskiej historii i renegatów.

Przewodniczący Rady 

Bogusław Bardon

Członkowie  Rady Wiesław Ukleja, Kazimierz Hulboj, Zbigniew Bitka, Zdzisław Bernacki, Marek Stelmach.

Do wiadomości : Kapituła Orderu Orła Białego

                       Kapituła Krzyża  Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

                        Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych

                        Media niezależne

Więcej w Kurierze Opolskim TVP3 https://www.facebook.com/tvpopole/posts/pfbid02hUXphbL7LqighUf6DUYWdWfxYFFyEBURAi2Nmrik2EFYQUa42k7xtLHxuouDr6zNl

  1. Anonim
    | ID: b5b0ab94 | #1

    „Ich czyn to nie był akt terroru. Terror to stosowała władza. Terror stosowała zbrodnicza PZPR. A Kowalczykowie tylko stanęli w obronie honoru. Dlatego nazywa się Kowalczyków terrorystami, a nie mówi się, że to zbrodnicza PZPR dokonywała zbrodni. Przyszedł czas, żeby powiedzieć prawdę. Nie będziemy mogli budować przyszłości, jeżeli nie znamy przeszłości…” [Anna Walentynowicz, 2008].
    W Gdańsku przy pomniku Poległych Stoczniowców, 18 grudnia 2010 r. na murze stoczniowym, odsłonięto tablicę poświęconą braciom Jerzemu i Ryszardowi Kowalczykom – bohaterom walki o wolną i niepodległą Polskę.
    „Śp. Ryszard Kowalczyk był człowiekiem, który starannie wsłuchiwał się w słowa osób uczestniczących w dyskusjach. Nigdy nie kwestionował wypowiedzi innych osób, jeżeli miał odmienne zdanie niejednokrotnie przedstawiał przykłady z życia, literatury lub też nauki. Wspominając postać śp. Ryszarda Kowalczyka należy powiedzieć, iż był człowiekiem wysokiej kultury osobistej, a jednocześnie bardzo skromną osobą. Patriotyzm, dobro Ojczyzny, rodzina były fundamentem jego życia”. [Opolskie spotkania patriotyczne, Sitko D. 2017].

Zasybskrybuj źródło komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *