Archiwum

Archiwum dla 02/12/2023

Radny ZChR z Bań Mazurskich zapowiada głosowanie przeciwko budżetowi tej gminy na rok 2024

Zastępca Naczelnego

- Nie poprę w głosowaniu budżetu gminy Banie Mazurskie na rok 2024, jeśli będzie on zakładał deficyt na poziomie 1 036 832,69 PLN. W roku 2023 na sesji 14 listopada radni przyjęli nowelizację uchwały budżetowej na rok 2023 ustalając, iż deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 3 192 802,22 PLN. Wójt Łukasz Kuliś zaatakował mnie na listopadowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie za to, że nie głosowałem za nowelizacją budżetu gminy na rok 2023. Opowiadał o wielkich inwestycjach drogowych. To przypomina mi rozmach Edwarda Gierka, który też się jakimiś deficytami nie przejmował. Po prawdzie, wiele wówczas wybudowano, ale koszty trzeba było spłacać przez dekady! To, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu na rok 2024 pod względem formalnym, nie oznacza, że uznała go za budżet dobry merytorycznie. Skoro urzędnicy mylą się o blisko 3100% w obliczeniu mojej diety za październik tego roku i po interwencji - bez słowa przepraszam - wprowadzają korektę, to nie ma gwarancji, że projekt budżetu nie powstaje jedynie po to, aby włodarz naszej gminy mógł się pochwalić inwestycjami w roku wyborczym. Gdyby uznać, że po wyborach nowa rada będzie szła tokiem prac obecnej i plan dochodów, i wydatków będzie równie nietrafiony jak w roku 2023, to czekają nas problemy. Oczywiście jest na to panaceum. Oszczędności! W gminie, w której zamieszkuje niecałe 4000 osób naprawdę nie potrzebne jest stanowisko wicewójta. Warszawa liczy około 1 861 975 mieszkańców i ma 4 wiceprezydentów. Nie widzę zatem sensu w rozroście administracji samorządowej w Baniach Mazurskich. Co ciekawe, zwykły radny otrzymuje dietę w naszej gminie w wysokości 353,26 PLN miesięcznie. Jak to się ma do zarobków wójta czy wicewójt? Po drugie, wszelkie kampanie zwalczania alkoholizmu - co z zasadny słuszne - powinny być finansowanie wyłącznie o kwotę wpływu z koncesji na handel alkoholem. Na sesji 7 grudnia radni mają głosować nad projektem "podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych". Co jasne będę przeciwko takiemu rozwiązaniu głosował. Takie rozwiązanie ma w moim przekonaniu jedynie zwiększenie skali deficytu budżetu Bań Mazurskich na koniec roku 2024. Uważam, że nie powinno zmieniać się kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tego programu. - powiedział nam Paweł Czyż, radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich.

Czytaj więcej...

Radny ZChR z Bań Mazurskich: „Z bolącym zębem będziemy chadzali do kowala”. Lokalni radni nie chcą wyjaśnić przyczyn likwidacji jedynego gabinetu stomatologicznego posiadającego umowę z NFZ?!

Zastępca Naczelnego

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Gminy Banie Mazurskie (pow. gołdapski) odrzuciła w piątek wniosek radnego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża, który liczył, że radni omówią przyczyny likwidacji jedynego w tej miejscowości gabinetu stomatologicznego, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. - Sześciu radnych głosowało przeciwko uzupełnieniu porządku obrad, jeden radny się wstrzymał. Mój głos za własnym wnioskiem naturalnie niczego nie zmienił. Dzierżawca lokalu należącego do naszej gminy ma wątpliwości co do przeprowadzonego przetargu. W jego opinii, nie został on skutecznie poinformowany o przetargu. Twierdzi, że wygrała go firma, w której udziały posiada matka wójta Bań Mazurskich, radna powiatowa Małgorzata Kuliś. Z moich rozmów wynika, że ościenna gmina Budry od trzech lat bezskutecznie poszukuje stomatologa. Czy zatem najwidoczniej radni wspierający Łukasza Kulisia oczekują, że odnowimy tradycję i z bolącym zębem będziemy chadzali do kowala. Wątpię jednak czy jakiś się ostał. - ironizuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Paweł Czyż, radny ZChR. - Na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie 7 grudnia będą postulował uzupełnienie porządku obrad o wyjaśnienie tej sprawy. - dodaje polityk Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. "Wnoszę o unieważnienie przetargu ogłoszonego w dniu 25.09.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Banie Mazurskie, ze względu na liczne błędy prawne, formalne i merytoryczne, wynikające z niezachowania obowiązkowych procedur przy przeprowadzeniu czynności przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz rażące naruszenia prawa." - napisał prowadzący gabinet stomatologiczny w tej miejscowości we wniosku datowanym na 30 listopada do wójta tej miejscowości Łukasza Kulisia.

Czytaj więcej...