Szach-mat? Wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś „liczony na deskach” w sporze o gabinet stomatologiczny?

Zastępca Naczelnego

Wójt Banie Mazurskich Łukasz Kuliś/Facebook/X.com

W Baniach Mazurskich (pow. gołdapski) rozgorzała afera z planami likwidacji gabinetu stomatologicznego, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W jego obronie do wójta tej gminy Łukasza Kulisia wystąpili wspólnie radni: Paweł Czyż z Rady Gminy Banie Mazurskie – reprezentujący Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin oraz Karol Szablak z Rady Powiatu w Gołdapi. Na swoim profilu na Facebooku w poniedziałek 20 listopada wójt Łukasz Kuliś zaatakował interweniujących radnych i zarzucił im dezinformację. Posunął się nawet do zawoalowanej groźby podjęcia kroków prawnych wobec radnych, którzy przecież jedynie realizują swoje ustawowe obowiązki. Nieoczekiwanie i publicznie pod oskarżeniami włodarza tej miejscowości pod adresem radnych odpowiedź we wtorek zamieścił właściciel gabinetu stomatologicznego. „Jestem obecnym dzierżawcą Gabinetu Stomatologicznego w Banach Mazurskich. Panie Wójcie, FAKE NEWS? Niech pan nie udaje niewinnego i praworządnego. Zmienił pan w przetargu przeznaczenie gabinetu z „działalność stomatologiczna” na „działalność lecznicza”. Na jakiej podstawie pan uznał, że mieszkańcy gminy już nie potrzebują gabinetu stomatologicznego? Rozumiem, że dla spółki pana matki, która wygrała przetarg, potrzebne są pomieszczenia do poszerzenia rehabilitacji, ale to jest podłe w stosunku do społeczności Bań Mazurskich.” – napisał zainteresowany. – To się nazywa szach-mat! Pan Kuliś – mówiąc językiem znanym z walk bokserskich – jest „liczony na deskach”. Trudno teraz oskarżyć nas interweniujących radnych w tej ważnej sprawie o jakieś wątki polityczne, skoro sam dotychczasowy dzierżawca twierdzi, że zaszły tutaj jakieś nadzwyczajne i niepokojące okoliczności. W tej nowej sytuacji – myślę, że wraz z radnym Karolem Szablakiem przeanalizujemy sytuację i zastanowimy się wspólnie nad dalszym ciągiem sprawy poza interpelacją, którą złożę w tej sprawie na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie. – powiedział nam radny Paweł Czyż z ZChR.

Fake news wójta Bań Mazurskich?

W lokalu, którego dotyczył przetarg od 40 lat funkcjonował gabinet stomatologiczny, zmieniały się jedynie podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług stomatologicznych, służących mieszkańcom gminy. Wskazany lokal dostosowany jest wyłącznie pod prowadzenie w nim działalności stomatologicznej, a nie ogólnie wskazanej w treści przetargu – działalności w zakresie opieki zdrowotnej. Zwrócić uwagę należy na fakt, iż są to zasadnicze różnice, które nie pozwalają na prowadzenie „działalności w zakresie opieki zdrowotnej” w lokalu, który został zbudowany/przebudowany i dostosowany do funkcjonowania jako gabinet stomatologiczny, bez poniesienia znacznych nakładów na dostosowanie tego lokalu pod inną działalność, niż stomatologiczna. W treści ogłoszenia o przetargu wskazano jedynie przeznaczenie lokalu pod działalność w zakresie opieki zdrowotnej, wprowadzając w błąd – gabinet stomatologiczny musi spełniać inne parametry i warunki konieczne, niż pozostałe lokale przeznaczone pod działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Domniemywać należy, że był to celowy zabieg, zmierzający do likwidacji gabinetu stomatologicznego świadczącego usługi na rzecz mieszkańców gminy, mający pozbawić społeczność gminy dostępu do usług stomatologicznych – należy podkreślić – mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to jedyny gabinet stomatologiczny funkcjonujący na terenie Gminy Banie Mazurskie, który świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od kilkunastu lat prowadzę działalność w zakresie usług stomatologicznych w Baniach Mazurskich w lokalu, którego dotyczył przetarg. Umowy na dzierżawę przeze mnie lokalu były każdorazowo przedłużane, ponieważ gabinet jest prowadzony w sposób stały. Nie poinformowano mnie o przetargu, ani o planach likwidacji gabinetu. Organ wykonawczy gminy w żaden sposób nie wykazał, że dotychczasowy sposób przedłużania ze mną umów ulegnie zmianie. W związku z tym, że od wielu lat prowadzę w tym lokalu działalność w zakresie świadczenia usług stomatologicznych i zabiegam o uzyskanie kontraktów z NFZ na leczenie stomatologiczne, by mieszkańcy gminy mieli dostęp do leczenia stomatologicznego, to oczywistym jest, że w dalszym ciągu byłem i jestem gotów kontynuować dzierżawę. (…)

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 2561 ze zm.) władze publiczne zobowiązane są do zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do tworzenia warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Z art. 7 przytoczonej ustawy wynika szczegółowy katalog zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, a także podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Wójt mając świadomość, że w zasobie nieruchomości posiada tylko jeden lokal spełniający warunki niezbędne dla gabinetu stomatologicznego, zarządził o innym przeznaczeniu tego lokalu, pomijając realne potrzeby społeczności, nie zabezpieczając tym samym dostępu mieszkańców do leczenia stomatologicznego. Podkreślenia wymaga fakt, iż warunkiem koniecznym wskazywanym przez gminę w podpisywanych ze mną umowach na dzierżawę przedmiotowego lokalu było prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług stomatologicznych i podpisanie kontraktu na leczenie stomatologiczne z NFZ. Każdorazowo wywiązywałem się z obowiązków w w/w zakresie, nałożonych na mnie przez gminę, w prowadzonym przeze mnie gabinecie w sposób ciągły obowiązywały kontrakty z NFZ. Aktualnie posiadam zagwarantowany kontrakt z NFZ na leczenie mieszkańców gminy, który w związku z wymaganiami gminy podpisałem z NFZ, zabezpieczając leczenie mieszkańców do końca 2024 r., w związku z czym nie mogę opuścić tego lokalu wcześniej.

– pisze w swoim listopadowym wystąpieniu do wójta Łukasza Kulisia właściciel gabinetu stomatologicznego.

Fragment wypowiedzi właściciela gabinetu stomatologicznego zamieszczony pod informacją wójta

W związku z kłamliwymi stwierdzeniami skierowanymi w kierunku pracowników Urzędu Gminy oraz mnie – jako Wójta, informuję, że rozważam podjęcie stosownych kroków prawnych, które, jak mam nadzieję, w przyszłości ukrócą manipulacje oraz kolportowanie nieprawdziwych informacji.”

– podał za to na swoim profilu w ostatni poniedziałek na Facebooku wójt Bań Mazurskich.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie złożę w tej bulwersującej sprawie interpelację radnego. Nie dam sobie zamknąć ust. Pan wójt najwyraźniej wie, że nie będę bezradnym radnym i dlatego rusza do ataku na oślep. Czasy „ciepłej wody w kranie” w Baniach Mazurskich się skończyły boleśnie dla pana wójta i jego akolitów. To najwyraźniej bardzo boli.”

– powiedział nam w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską w tym samym dniu radny Paweł Czyż ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *