Ważna inicjatywa radnego ZChR! Czy dojdzie do współpracy samorządu Bań Mazurskich z samorządem Solecznik na Litwie?

Zastępca Naczelnego

Wicemer Rejonu Solecznickiego Waldemar Śliżewski, radny Paweł Czyż/X.com

– 2 listopada zwróciłem się do mera rejonu solecznickiego na Litwie Zdzisława Palewicza z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin z wstępnym pytaniem o możliwość współpracy na niwie kulturalno-społecznej z gminą Banie Mazurskie. W moim przekonaniu, dziś można – a nawet trzeba – nawiązywać do wspólnej historii z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bogactwo kulturowe gminy Banie Mazurskie i rejonu solecznickiego na Litwie można wykorzystać do rozwoju kultury, edukacji i turystyki. – powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich (pow. gołdapski). „Samorząd rejonu solecznickiego bardzo docenia możliwości konstruktywnych relacji z partnerami zagranicznymi, a szczególną wartość mają dla nas kontakty z Polską, ponieważ z 30 tys. mieszkańców rejonu 80 proc. ludności stanowią mieszkańcy narodowości polskiej. Łączy na kultura i wspólne dziedzictwo narodowe.” – napisał w liście do radnego Czyża wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. – Niedawno wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś podpisał umowę o współpracy na niwie kulturalnej z miejscowością Ratne na Ukrainie. Skoro tak, to oczekuję na podjęcie przez niego mojej inicjatywy. Na grudniowej sesji Rady Gminy Banie Mazurskie złożę w tej sprawie odpowiednią interpelację. Jestem Polakiem i uważam, że mam wręcz obowiązek przypominania o Kresach i żyjących tam Polakach. Kuzyn mojego pradziadka Witold Czyż był wiceprezydentem Wilna w latach 30-tych XX wieku. Zatem mam duży sentyment do Wileńszczyzny. – dodaje radny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z Bań Mazurskich.

Wspólnota kresowa jako wartość

Banie Mazurskie to centrum społeczno – kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce, istnieje tu parafia greko-katolicka skupiająca około 1.200 wiernych, swoją siedzibę mają Zarząd Główny Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i koła Związku Ukraińców w Polsce. Rejon solecznicki na Litwie zamieszkują autochtoniczni Polacy. W ostatnich wyborach samorządowych kandydat AWPL-ZChR na mera tej jednostki litewskiego samorządu Zdzisław Palewicz uzyskał ponad 80% poparcia i został ponownie wybrany na mera już w pierwszej turze wyborów.

Myślę, że już w roku 2024 można zorganizować wydarzenie kulturalne, np. występy zespołów ludowych z rejonu solecznickiego w Baniach Mazurskich. Być może połączone z festiwalem kulinarnym. Możliwości jest wiele. Będę o to zabiegał.”

– reasumuje w rozmowie z nami radny Paweł Czyż z ZChR.

Pismo wicemera W. Śliżewskiego do radnego P. Czyża/FB

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *