Archiwum

Archiwum dla 14/04/2020

Wyborcza wolność i odpowiedzialność

Zastępca Naczelnego

Jerzy Bukowski/YT

Każdy z nas podejmuje w życiu wiele ważnych decyzji kierując się rozumem, wyznawanym systemem wartości, przykazaniami religijnymi, sympatiami politycznymi, itp., ale zawsze wyłącznie na własną odpowiedzialność. W tym wyraża się wolność człowieka.

Czytaj więcej…

Dobra władza musi dawać dobry przykład

Zastępca Naczelnego

Rządzący powinni być bardzo ostrożni i powściągliwi tak w wykonywaniu swoich obowiązków, jak w realizacji osobistych zamierzeń. Szczególną zapobiegliwością muszą wykazywać się zaś w czasach trudnych, w których są bacznie obserwowani przez społeczeństwo.

Czytaj więcej…

Fałszywe listy poparcia dla Marka Jakubiaka? Chadecy apelują o systemową zmianę systemu rejestracji kandydatów w wyborach

Zastępca Naczelnego 1

Jak dzisiaj donoszą liczne media, rejestracja kandydatury Marka Jakubiaka w nadchodzących wyborach Prezydenta RP budzi coraz więcej wątpliwości. – Uważamy, że należy odejść od bezpośredniego, fizycznego systemu zbierania podpisów poparcia pod konwencjonalnymi, papierowymi listami w wyborach. Podstawą zarejestrowania kandydatów do Sejmu i Senatu RP powinna być rejestracja partii politycznej w ewidencji partii politycznych i tutaj powinna następować rejestracja list bez wymogu uzyskiwania podpisów. Dzisiaj mamy spore wątpliwości czy obecny system nie stanowi naruszenia przepisów tzw. RODO. Nie ma możliwości kontroli nad sposobem ich przechowywania lub kopiowania w przestępczych celach. Proponujemy, aby kandydatów w wyborach samorządowych i Prezydenta RP mogły zgłaszać bez konieczności wykazania podpisów poparcia te partie polityczne, które w ostatnich wyborach do Sejmu RP uzyskały 3 procent poparcia. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin uważa, że poparcie w wyborach samorządowych i prezydenckich powinny wykazywać jedynie komitety wyborcze wyborców i to w drodze poparcia obywatela zweryfikowanego poprzez podpis elektroniczny. Państwowa Komisja Wyborcza powinna udostępnić tu specjalną aplikację – mówi NGO prezes ZChR, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

Czytaj więcej…

Niepoważna opozycja

Zastępca Naczelnego

Małgorzata Kidawa-Błońska/YT

Z ogromnym rozbawieniem wysłuchuję kolejnych wypowiedzi kandydatów na Prezydenta RP. Od chwili ogłoszenia, że glosowanie odbędzie się metodą korespondencyjną wykonują oni manewr, który jeden z moich przyjaciół zwykł nazywać „stójką na dwunastnicy”.

Czytaj więcej…