Większość rodaków nie chce wybierać Prezydenta RP korespondencyjnie

Zastępca Naczelnego

Fot. za YT

Według sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” udział w wyborach prezydenckich przeprowadzonych w formie powszechnego głosowania korespondencyjnego zadeklarowało zaledwie 28,2 procenta respondentów.

Odpowiedzi „nie”” udzieliło 47,8 proc. ankietowanych, a zdania w tej kwestii nie miało 24 proc. zapytanych.

Udział w wyborach przeprowadzonych w takiej formie deklaruje co czwarta kobieta i co trzeci mężczyzna. Częściej niż pozostali deklarację o udziale w wyborach składają osoby do 24 roku życia – blisko 40 proc. z nich. Rzadziej niż ogół badanych odpowiedź tę wskazywały osoby z wyższym wykształceniem (rzadziej niż 1 na 4 osoby) oraz mieszkańcy miast liczących do 20 tysięcy mieszkańców, czyli co piąty z nich”

– skomentował te wyniki Senior Project Manager w SW Research Adam Jastrzębski.

W czasie wyborów prezydenckich przeprowadzanych w III RP najniższą frekwencję odnotowano w 2015 roku, kiedy do urn poszło 48,96 proc. uprawnionych.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte