Wyborcza wolność i odpowiedzialność

Zastępca Naczelnego

Jerzy Bukowski/YT

Każdy z nas podejmuje w życiu wiele ważnych decyzji kierując się rozumem, wyznawanym systemem wartości, przykazaniami religijnymi, sympatiami politycznymi, itp., ale zawsze wyłącznie na własną odpowiedzialność. W tym wyraża się wolność człowieka.

Podobnie będzie również w sprawie wyborów prezydenckich. Nikomu nie należy więc odmawiać prawa do samodzielnego zdecydowania o udziale w nich bądź odmowie spełnienia tego aktu.

Wolność nieodmiennie wiąże się z odpowiedzialnością. Ciężaru tej drugiej nikt z nikogo nie może zdjąć, jeżeli nie chce go zniewolić.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte