Archiwum

Archiwum dla 22/11/2013

Dlaczego dominikanie promują gender?

Niezależna Gazeta Obywatelska

genderW poniedziałek 18 listopada br. w Warszawie Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie zorganizowało dyskusję pt „Gender – błogosławieństwo czy przekleństwo”. Zaproszonymi prelegentami były panie Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, Agnieszka Graff z „Krytyki Politycznej” oraz Zuzanna Radzik z „Tygodnika Powszechnego”. Czytaj więcej…

Ugoda perejasławska 2.0?

Redaktor

Paweł CzyżMinęło 359 lat od umowy zawartej 18 stycznia 1654 roku w Perejasławiu pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem, występującym jako pełnomocnik cara Rosji Aleksego I, na mocy której Ukraina została poddana jurysdykcji Rosji. Czytaj więcej…

Korupcyjny liberalizm

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

Marian PiłkaUpadek komunizmu i odzyskanie niepodległości postawiło kwestie aksjologicznej legitymizacji naszego państwa. Wbrew przekonaniom wielu nie nastąpiło swoiste „odmrożenie’ sytuacji przedwojennej z ówczesnym podziałem partyjnym, a tym bardziej nie przywrócono porządku konstytucyjnego II Rzeczpospolitej, Czytaj więcej…

Z ostatniej chwili: Adam Hofman zawieszony

Niezależna Gazeta Obywatelska 4
 Adam Hofman fot: RMF FmRzecznik PiS Adam Hofman zawiesił członkostwo w PiS i klubie parlamentarnym największej partii opozycyjnej.   – „Adam Hofman przestanie być szefem regionu, rzecznikiem prasowym, czynnym członkiem partii oraz klubu Prawa i Sprawiedliwości” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Czytaj więcej…

Słomka: ZBiR „czeka” na Ukrainę!

Redaktor

Adam SłomkaNa Majdanie Niepodległości przeciwko decyzji rządu Ukrainy o wstrzymaniu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską protestuje kilka tysięcy Ukraińców. Szwedzko-polska inicjatywa Partnerstwa Wschodniego nie została dobrze wykorzystana w odniesieniu do naszego sąsiada.

Czytaj więcej…

Ekspert: Warto inwestować w fundusze

Redaktor Obywatelski

złoty sxcInwestorzy, którzy zdecydują się na długoterminowe inwestycje, mogą średnio spodziewać się zysków rzędu 10 proc. rocznie, ale muszą liczyć się również z okresowymi stratami – przekonuje Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI. Czytaj więcej…

ZUS wyda 15 mln zł na promocję

Redaktor Obywatelski 2

ZUS_logo.svgZUS otrzymał z Unii Europejskiej dodatkowe pieniądze na promocję i rozbudowę Platformy Usług Elektronicznych. To zasługa sprawnego zarządzania realizacją budowy pierwszego polskiego e-urzędu i oszczędnościami poczynionymi przez ZUS.  Czytaj więcej…

Ukraina wybrała Rosję!

Niezależna Gazeta Obywatelska 6

Julia TymoszenkoUkra­iń­ski par­la­ment nie po­parł żad­ne­go z sze­ściu pro­jek­tów ustaw w spra­wie Julii Ty­mo­szen­ko. Mię­dzy in­ny­mi od tej spra­wy uza­leż­nia­no pod­pi­sa­nie umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej Ukra­iny z Unią Eu­ro­pej­ską. W spra­wę mocno za­an­ga­żo­wa­ny był m.​in. były pre­zy­dent Alek­san­der Kwa­śniew­ski. Czytaj więcej…

Zdaniem Platformy mamy się rozwijać i już

Redaktor Obywatelski

Zbigniew Kuźmiuk / Kuźmiuk.com.pl1. Wczoraj w Sejmie obyła się debata nad dwoma ważnymi rządowymi dokumentami o charakterze rozwojowym mianowicie: Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020, a także projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej…

Wciąż żyję w cieniu Riese…

Niezależna Gazeta Obywatelska 4

BORMANN1„Jestem Polakiem i całego siebie oddam za Polskę” – z Grzegorzem Borensztajnem, wnukiem Niemki i Żyda, więźnia AL Riese z Gór Sowich rozmawia Tomasz J. Kostyła

Masz II wojnę światową niejako we krwi. Pomijając fakt, iż wychowywałeś się tu, w Górach Sowich – w cieniu Kompleksu Riese
, to również Twoja rodzina jest z tym miejscem szczególnie związana…

Czytaj więcej…