Antyreligijny obskurantyzm chce kształtować polską edukację narodową [oświadczenie Prawicy RP]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Marek JurekMinister Joanna Kluzik-Rostkowska rozpoczęła swą pracę na stanowisku ministra edukacji narodowej od deklaracji, że „nie wolno mieszać wiary z wiedzą”. Oświadczenie to faktycznie atakuje nauczanie zawarte w „Fides et ratio” bł. Jana Pawła II, wyznawane przez miliony Polaków – więc chyba zasługujące na chwilę namysłu ze strony ministra polskiego rządu? Co więcej – minister edukacji najwyraźniej nie wie, że źródłem europejskiej instytucji uniwersytetu było naukowe studium teologii. Tymczasem przyjęcie przez władzę doktryny o zakazie „mieszania wiary z wiedzą” w konsekwencji może doprowadzić nie tylko do usunięcia Wydziałów Teologicznych z Uniwersytetów, ale wprost do likwidacji uczelni takich jak Chrześcijańska Akademia Teologiczna, gdzie wykłada się teologie niekatolickie. Oczekujemy, że premier Donald Tusk niezwłocznie zdystansuje się od tego zawstydzającego aktu antyreligijnego obskurantyzmu.

Marek Jurek, przewodniczący Prawicy RP
Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Prawicy RP

Komentarze są zamknięte