Kartka z kalendarza: dziś mija 665. rocznica zawarcia pokoju w Namysłowie

Niezależna Gazeta Obywatelska2

22 listopada 1348 r. podpisano układ pokojowy w Namysłowie (woj. opolskie) zawarty pomiędzy królem Polski Kazimierzem Wielkim i księciem świdnicko-jaworskim Bolkiem II Małym a królem Czech Karolem IV Luksemburskim. Układ zakończył wojnę rozpoczętą w 1345 r. przez Jana I Luksemburskiego najazdem na Księstwo Świdnickie. Na mocy tego układu król Kazimierz Wielki zrzekł się pretensji do Śląska. Postanowienia pokoju w Namysłowie:

 • strony przyrzekły sobie wieczystą miłość i braterską przyjaźń po wieczne czasy;
 • Kazimierz III Wielki umorzył długi króla Karola IV wobec niego;
 • Karol IV obiecał pomoc wojskową w przypadku wojny Kazimierza Wielkiego z zakonem krzyżackim lub Marchią Brandenburską;
 • Kazimierz Wielki obiecał wynagrodzenie Karolowi IV w zamian za pomoc w rewindykacji w drodze konfiskaty ziem należących dawniej do Królestwa Polskiego;
 • potwierdzono sojusz Kazimierza Wielkiego z królem Węgier.

Za: wikipedia.pl

 1. svatopluk
  | ID: 1a52cb62 | #1

  tylko nie z wikipedii.

 2. Silo
  | ID: 15ac466e | #2

  Ściślej mówiąc:
  Kazimierz Wielki zrzekł sie po wsze czasy roszczeń korony polskiej do Śląska.

Komentarze są zamknięte