Nie będzie pomnika wybitnego artysty Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej! Fatalne stanowisko w tej sprawie części radnych z Klubu Radnych PiS

Zastępca Naczelnego

29 listopada ubiegłego roku do władz Bielska-Białej wpłynęła petycja prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego i przewodniczącej bielskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Moniki Sochy-Czyż o wystawienie w tym mieście pomnika słynnego satyryka, bielszczanina Bohdana Smolenia. Na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 26 maja radni z Klubu Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (głównie z Platformy Obywatelskiej), Klubu Radnych Niezależni.BB (byłego parlamentarzysty OKP/UD/UW Janusza Okrzesika) oraz radni z Klubu Radnych PiS: Janusz Buzek, Marcin Litwin oraz Piotr Ryszka głosowali przeciwko upamiętnieniu pomnikiem nieżyjącego satyryka (wstrzymali się lub byli za przyjęciem uchwały, która odrzucała inicjatywę lokalnej liderki chadeków dr. Bogusława Rogalskiego).

Jak wczoraj doniosła lokalna „Gazeta Wyborcza”:

Nabierają tempa prace związane z ustawieniem w mieście kolejnych pomników bohaterów kreskówek powstałych w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych. W centrum na pewno pojawi się tajemniczy Don Pedro, szpieg z Krainy Deszczowców. Bielskie władze wpadły na pomysł, aby w przestrzeni miasta ustawiać figury poświęcone postaciom z popularnych kreskówek wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych. W ten sposób powstaje szlak spacerowy Bajkowe Bielsko-Biała”

pisze Marcin Czyżewski z „GW”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Jest szansa, że Andrzej Duda weźmie udział w odsłonięciu odbudowanego pomnika Narutowicza w Bielsku-Białej!

Czy bielszczanin Bohdan Smoleń będzie miał pomnik w rodzinnym mieście?

Nie będzie pomnika Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej?

Ponadpartyjna zgoda. Rzekomo nie ma miejsca, ani środków na pomnik Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej!

W Poznaniu kończy się budowa pomnika bielszczanina Bohdana Smolenia. Władze Bielska-Białej snują mgliste obietnice jego upamiętnienia

 

Monika Socha-Czyż/NGO

To wprost niepojęte. Za setki tysięcy złotych bielski samorząd buduje kolejne twory „pomnikopodobne” kreskówek. Tymczasem bielscy artyści zbierali środki na pomnik Smolenia, który powstaje w Poznaniu. Jestem zszokowana głosowaniem przeciwko inicjatywie upamiętnienia artysty pomnikiem przez radnych z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości: Janusza Buzka, Marcina Litwina i Piotra Ryszki. Pozytywnie zaskoczył mnie za to były prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult oraz radna PiS Barbara Waluś, którzy byli przeciwni uznaniu naszej petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Bielski samorząd podniósł koszty wywozu odpadów komunalnych o blisko 100 procent, a jednocześnie trwoni kolejne środki na kolejne twory pomnikopodobne. Sądzę, że na ten cel wydano już ponad 600 000 złotych. Bohdan Smoleń ma być rzekomo upamiętniony w jakiejś mglistej „Bielskiej Alei Sław” – być może sadzonką drzewa za 20 złotych? To jest hucpa, brak pomysłu na lokalną politykę historyczną, w którą wpisuje się niepotrzebnie część radnych z Klubu Radnych PiS. Trzeba było powołać raczej „Bielską Aleję Kreskówek” i tam prezentować dokonania Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, a środki przeznaczyć na przykład na przywrócenie przedwojennego pomnika Prezydenta II RP Gabriela Narutowicza – o co wniosiłam już w 2018 roku. Przypomnę, że bielski samorząd na ten cel – mimo deklaracji z poprzedniej kadencji samorządu – nie przeznaczył nawet 1 złotówki. Tymczasem od roku mamy deklarację Kancelarii Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, że mógłby on osobiście brać udział w jego ponownym odsłonięciu. Można było wybudować też pomnik Bohdana Smolenia. Gdzie tam, wybiera się „ciepłą wodę w kranie” za grube setki tysięcy złotych. Wstyd!”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z listy PiS.

 

WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCÓW

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

26 maja 2020 roku

 

 

Projekt pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu/ FB: Krzysztof Deszczyński

Uznaje się, że wniesiona w dniu 29 listopada 2019 roku petycja Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotycząca uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia nie zasługuje na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu (…) Wnosząca petycję napisała m.in: „(…) zwracam się z propozycją uhonorowania śp. Bohdana Smolenia (polski aktor, piosenkarz komediowy, artysta kabaretowy, członek słynnego w okresie PRL kabaretu „Tej” z Poznania, filantrop, założyciel „Fundacji Stworzenia Pana Smolenia”) poprzez wystawienie pomnika w/w w centrum Bielska-Białej (plac Chrobrego względnie plac Wolności).”

Komisja w drodze głosowania, na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r. uznała petycję nr RM.SWiP.152.13.2019 za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w niniejszym uzasadnieniu.

Petycja była rozpatrywana przez KSWiP na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2019 r. i 27 stycznia 2020 r. W trakcie rozpoznawania petycji Komisja zwróciła się pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej) do Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych o opinię w przedmiotowej sprawie.

13 lutego 2020 r. Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych zaopiniował petycję negatywnie w zakresie budowy pomnika i jego usytuowania, o czym poinformował KSWiP pismem z dn. 14 lutego 2020 r.

KSWiP podziela stanowisko Zespołu. Jednocześnie pragnie poinformować wnoszącą petycję, że – zgodnie z pismem, które Komisja otrzymała od Prezydenta Miasta w dn. 27.01.2020 r. (KS.414.3.2020.BG) – Wydział Kultury i Sztuki opracowuje koncepcję pod roboczym tytułem „Bielska Aleja Sław”. Koncepcja przewiduje usytuowanie w mieście alei wraz z elementami małej architektury, a także ogłoszenie konkursu wśród mieszkańców, aby wyłonić znanych i sławnych bielszczan, których wspólnota naszego miasta będzie chciała uhonorować w ten szczególny sposób.”

– czytamy w uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, który wypracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji tej rady.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte