Jest szansa, że Andrzej Duda weźmie udział w odsłonięciu odbudowanego pomnika Narutowicza w Bielsku-Białej!

Zastępca Naczelnego

Odsłonięcie pomnika w 1928 r./YT

Nabiera rozpędu inicjatywa byłej radnej Sejmiku Województwa Śląskiego i prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego Moniki Sochy-Czyż, która jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu zaproponowała odbudowę w Bielsku-Białej przedwojennego pomnika Prezydenta II RP Gabriela Narutowicza.

Zaproponowaliśmy objęcie patronatem tej inicjatywy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wczoraj otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Prezydenta RP, że z uwagi na zasady patronatów Głowy Państwa takiego nie będzie w czasie procesu inwestycyjnego, ale Andrzej Duda rozważy osobisty udział w ponownym odsłonięciu odbudowanego obelisku. To bardzo ważna deklaracja. Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydenta poinformowało, że Kancelaria Prezydenta RP z zainteresowaniem i życzliwością przyjęła informację o idei przywrócenia społeczności Bielska-Białej pomnika pierwszego prezydenta odroczonej Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza. To świetnie kontrastuje z obecną postawą w tej sprawie władz Bielska-Białej”

– mówi NGO Monika Socha-Czyż.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Odbudujmy pomnik Prezydenta II RP Gabriela Narutowicza w Bielsku – Białej!

Czy pomnik Gabriela Narutowicza ponownie stanie w Bielsku-Białej?

 

W czerwcu 1927 r. powołany został w Bielsku Komitet Budowy Pomnika Pierwszego Prezydenta RP śp. Gabriela Narutowicza, na czele którego stanął dyrektor miejscowej policji, Jan Podgórski. Patronat nad budową objęli: premier Józef Piłsudski, wicepremier Kazimierz Bartel oraz prezydent Ignacy Mościcki. Po wyklarowaniu odpowiednich wniosków do władz miasta pod budowę pomnika zaproponowane zostały trzy lokalizacje: przed hotelem Prezydent (którego nazwa upamiętniała właśnie Narutowicza), przed Teatrem Miejskim i na wspomnianym wyżej placu Blichowym. W początkach 1928 r. podjęto decyzję, że wykonawcą popiersia prezydenta będzie pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego rzeźbiarz Jan Raszka. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 28 października 1928. Ignacego Mościckiego zastąpił wojewoda Michał Grażyński. Oficjalne przywitanie gości przez władze miejskie nastąpiło przed kościołem św. Mikołaja, skąd po mszy pochód przemaszerował na plac Blichowy. Właściwe uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.15. Uczestniczyło w nich około trzech tysięcy osób. W dniu odsłonięcia na pomniku zabrakło właściwego popiersia Narutowicza. Odlana w brązie rzeźba trafiła na swoje miejsce dopiero na początku roku 1930. W 1939 r., po zajęciu Bielska przez wojska niemieckie i włączeniu go w granice III Rzeszy, pomnik został zburzony.

Materiał T.P. im. Jana Olszewskiego

 

Wszystkim zaangażowanym w odbudowę pomnika Gabriela Narutowicza życzę pomyślnej realizacji (…) Państwa zamierzeń”

– napisała do Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego zastępca dyrektora  Biura Wystąpień i Patronatów Prezydenta Anna Zbiegniewska-Lis.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte