Ekologiczna edukacja na zbiorniku dobczyckim

Zastępca Naczelnego

Fot. za Wikipedia.pl

W ramach edukacji ekologicznej Wodociągi Miasta Krakowa oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie organizują rejsy statkiem dla mieszkańców okolicznych gmin po zamkniętym dla żeglugi zbiorniku dobczyckim, czyli po głównym rezerwuarze wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Zbiornik pełni także funkcje przeciwpowodziowe, chroniąc dolinę rzeki Raby, a elektrownia wodna znajdująca się przy zaporze produkuje prąd na potrzeby krajowego systemu energetycznego. W akwenie prowadzona jest również hodowla ryb”

– depesza PAP.

– To nietypowe przedsięwzięcie powstało w odzewie na sygnały płynące ze strony mieszkańców, którzy chcą zwiedzać zbiornik w inny sposób, nie tylko z korony zapory – powiedziała PAP dyrektor Wód Polskich w Krakowie Małgorzata Sikora.

W trakcie trwającej około 45 minut po 10-kilometrowej trasie wycieczki z pokładu zabierającego 50 osób statku „Kraków” będzie można zobaczyć kluczowe elementy zlokalizowane na niedostępnym na co dzień na akwenie i w jego okolicy: ujęcie wieżowe, zaporę czołową, elektrownię, zamek i skansen Stare Miasto, a także gospodarstwo rybackie Wód Polskich.

Podczas rejsu przewodnicy przedstawią historię powstania zbiornika dobczyckiego, jego główne funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej oraz konieczności utrzymywania na nim stref ochronnych. Uczestnicy wycieczki poznają dane hydrologiczne, morfometrię, zjawisko eutrofizacji i gospodarkę rybacką prowadzoną w akwenie”

– napisała PAP.

„Kraków” jest statkiem w pełni ekologicznym, nie emituje do wody żadnych szkodliwych substancji.

Zbiornik dobczycki został uruchomiony w 1986 roku. Jest największym ujęciem wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej, zaspokajając ponad 60 proc. jej zapotrzebowania. Powierzchnia sztucznego jeziora wynosi ponad tysiąc hektarów, pojemność ok. 120 mln metrów sześciennych, a średnia głębokość ok. 11 metrów, w zależności od poziomu piętrzenia”

– czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.