Ponadpartyjna zgoda. Rzekomo nie ma miejsca, ani środków na pomnik Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej!

Zastępca Naczelnego

20 stycznia Komisja Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej jednogłośnie przegłosowała opinię, że nie ma ani środków, ani miejsca na posadowienie pomnika bielszczanina Bohdana Smolenia na terenie tego miasta, o co w swojej petycji z listopada ubiegłego roku wnosiła radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z PiS, a dziś przewodnicząca Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Monika Socha-Czyż.

Zaopiniowaliśmy negatywnie petycję, bo otrzymaliśmy pismo od prezydenta miasta, że nie ma ani środkow, ani miejsca na pomnik Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej. Upamiętnienie poprzez pomnik to najdroższa forma uhonorowania. Głosowałem zatem przeciw petycji, za negatywnym zaopiniowaniem, jak wszyscy obecni w czasie głosowania radni”

– mówi NGO radny Porozumienia Jarosława Gowina, wiceprzewodniczący KEiK Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Marcin Litwin.

To oczywisty skandal, aby zasłużony bielszczanin, słynny kabareciarz śp. Bohdan Smoleń nie miał pomnika w rodzinnym mieście w czasie, gdy za setki tysięcy złotych buduje się twory pomnikopodobne. Miejsce na taki obiekt znalazło się 75 metrów od gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Szokuje mnie, że radni z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zagłosowali tak, jak radni wspierający totalną opozycję. Taka ponadpartyjna zgoda! Liczę, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która również zajmuje się moją petycją, poprze wystawienie śp. Bohdanowi Smoleniowi pomnika w naszym mieście. Warto dodać, że na przełomie roku zbierano u nas środki wśród środowisk artystycznych na budowę pomnika tego słynnego artysty w Poznaniu, z którym był związany zawodowo. Wstyd mi za lokalny samorząd i politykę wystawiania tworów pomnikopodobnych kreskówek kosztem upamiętnienia ważnych dla bielszczan postaci”

– komentuje NGO Socha-Czyż.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy bielszczanin Bohdan Smoleń będzie miał pomnik w rodzinnym mieście?

Nie będzie pomnika Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej?

 

Monika Socha-Czyż/NGO

 

Bohdan Smoleń urodził się 9 czerwca 1947 roku w Bielsku, a zmarł 1 grudnia 2016 roku w Poznaniu. Był współtwórcą kabaretu Tey. Corocznie, fani kabaretu, zapalają tu świeczki upamiętniające inaugurację jego działalności (zbieżność daty powstania kabaretu z agresją ZSRR na Polskę w 1939, nie została zauważona przez cenzurę PRL. Twórczość satyryczna Bohdana Smolenia jak również informacje na jego temat takie jak artykuły, recenzje, omówienia twórczości podlegały cenzurze komunistycznej. Tomasz Strzyżewski w swojej książce o peerelowskiej cenzurze publikuje poufną informację na ten temat, zamieszczoną w biuletynie przeznaczonym dla cenzorów z grudnia 1974 roku Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

 

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte