W Poznaniu kończy się budowa pomnika bielszczanina Bohdana Smolenia. Władze Bielska-Białej snują mgliste obietnice jego upamiętnienia

Zastępca Naczelnego

29 listopada ubiegłego roku do władz Bielska-Białej wpłynęła petycja prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego i przewodniczącej bielskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Moniki Sochy-Czyż o wystawienie w tym mieście pomnika słynnego satyryka, bielszczanina Bohdana Smolenia.

To wprost niepojęte. Za setki tysięcy złotych bielski samorząd buduje kolejne twory „pomnikopodobne” kreskówek i nie widzi niestosowności swoich działań. Bielscy artyści zorganizowali w ubiegłym roku specjalny koncert wigilijny w Bielskiej Piwnicy Artystycznej im. M. Koterbskiej. Cały dochód z koncertu został przekazany dla akcji „Smoleń wiecznie żywy”. BPA im. M. Koterbskiej włączyła się w ogólnopolską zbiórkę środków na budowę pomnika Bohdana Smolenia … w Poznaniu. W efekcie, prace nad pomnikiem Bohdana Smolenia w stolicy Wielkopolski dobiegają końca, a bielscy radni we wtorek 26 maja będą głosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, w kórym przewiduje się upamiętnienie tego słynnego satyryka w jakiejś mglistej „Bielskiej Alei Sław”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z listy PiS.

Projekt pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu/ FB: Krzysztof Deszczyński

Uznaje się, że wniesiona w dniu 29 listopada 2019 roku petycja Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotycząca uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia nie zasługuje na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu (…) Wnosząca petycję napisała m.in: „(…) zwracam się z propozycją uhonorowania śp. Bohdana Smolenia (polski aktor, piosenkarz komediowy, artysta kabaretowy, członek słynnego w okresie PRL kabaretu „Tej” z Poznania, filantrop, założyciel „Fundacji Stworzenia Pana Smolenia”) poprzez wystawienie pomnika w/w w centrum Bielska-Białej (plac Chrobrego względnie plac Wolności).”

Komisja w drodze głosowania, na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r. uznała petycję nr RM.SWiP.152.13.2019 za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w niniejszym uzasadnieniu.

Petycja była rozpatrywana przez KSWiP na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2019 r. i 27 stycznia 2020 r. W trakcie rozpoznawania petycji Komisja zwróciła się pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej) do Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych o opinię w przedmiotowej sprawie.

13 lutego 2020 r. Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych zaopiniował petycję negatywnie w zakresie budowy pomnika i jego usytuowania, o czym poinformował KSWiP pismem z dn. 14 lutego 2020 r.

KSWiP podziela stanowisko Zespołu. Jednocześnie pragnie poinformować wnoszącą petycję, że – zgodnie z pismem, które Komisja otrzymała od Prezydenta Miasta w dn. 27.01.2020 r. (KS.414.3.2020.BG) – Wydział Kultury i Sztuki opracowuje koncepcję pod roboczym tytułem „Bielska Aleja Sław”. Koncepcja przewiduje usytuowanie w mieście alei wraz z elementami małej architektury, a także ogłoszenie konkursu wśród mieszkańców, aby wyłonić znanych i sławnych bielszczan, których wspólnota naszego miasta będzie chciała uhonorować w ten szczególny sposób.”

– czytamy w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, który wypracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji tej rady.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy bielszczanin Bohdan Smoleń będzie miał pomnik w rodzinnym mieście?

Nie będzie pomnika Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej?

Ponadpartyjna zgoda. Rzekomo nie ma miejsca, ani środków na pomnik Bohdana Smolenia w Bielsku-Białej!

Oczywiście jesteśmy przeciwnikami takiej lokalnej polityki upamiętnień postaci ważnych dla Polaków. Apeluję do bielskich radnych o odrzucenie projektu w sprawie śp. Bohdana Smolenia. Należy zwrócić się do radnych z Poznania i nawiazać kontakt z autorami jego upamiętnienia z Wielkopolski. Można pozyskać projekt tamtejszego pomnika i wystawić go w Bielsku-Białej. Nie sądzę, aby był tu opór ze strony inicjatorów upamiętnienia artysty w Poznaniu. Chyba, że władze Bielska-Białej zamierzają upamiętniać jedynie kreskówki powstałe w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych” 

– konkluduje liderka bielskich chadeków.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte