Czy Sejmik Województwa Śląskiego przyjmie Samorządową Kartę Praw Rodzin?

Zastępca Naczelnego1

Monika Socha-Czyż/NGO

Wczoraj z petycją do marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego (PiS) oraz przewodniczącego sejmiku Jana Kawuloka (PiS) dotyczącą wprowadzenia na terenie województwa śląskiego tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin zwróciła się przewodnicząca okręgu bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Monika Socha-Czyż.

Korzystamy w całym kraju z procedury wynikającej z ustawy o petycjach i składamy w licznych samorządach dokument stworzony pod kierunkiem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jako radna sejmiku poprzednej kadencji uznałam, że skoro Prawo i Sprawiedliwość ma w nim w tej kadencji większość, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjmując Samorządową Kartę Praw Rodzin w wojewodztwie śląskim doprecyzować dzięki niej zapisy Konstytucji RP i wzmocnić instytucję rodziny. Również dzisiaj podobne petycje do władz Bytomia, Gliwic i Zabrza złożył szef naszych gliwickich struktur, Mirosław Dynak. 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest doskonałą okazją, aby w pewnym stopniu przypomnieć jego nawoływanie o troskę nad rodzinami za strony instytucji państwowych”

– mówi NGO Monika Socha-Czyż.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy Samorządowa Karta Praw Rodziny zostanie wprowadzona we Wrocławiu?

Kolejne podejście do wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin w Lublinie

Cieszyński samorząd odrzucił Samorządową Kartę Praw Rodzin. Liderka lokalnych chadeków ironizuje, że może władze Cieszyna chcą zaprosić „Conchitę Wurst” …

„Jajeczna terrorystka” publicznie bredzi o motywacjach i celach działalności organizacji konserwatywnych oraz religijnych. BASTA!

Trwa batalia o wprowadzanie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Władze Bielska-Białej chcą odrzucenia petycji chadeków!

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w kolejnych gminach?

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w Bielsku-Białej?

Przypomnijmy, że początek tej idei i propozycjom prawnym dał Św. Jan Paweł II, zachęcając aby powstał dokument możliwy do przedłożenia wszelkim instytucjom i władzom jako element przypomnienia i wskazania, kim jest człowiek, jakie są wartości ogólnoludzkie do których jesteśmy zobowiązani by je chronić i promować. Szczególną zaś wartością osoby ludzkiej jest właśnie rodzina. Petycja ta wpisuje się w konkretne oczekiwania społeczne związane z potrzebą wzmocnienia ochrony administracyjno-prawnej przez takie podmioty jak władze samorządowe, fundamentalnych zasad istotnych dla rozwoju rodziny.

Mamy nadzieję, że władze (…) podejmą wezwanie jakie zostaje przed nimi złożone, aby zapewniły należyte umocowanie praw rodziny w społecznym, ale i administracyjnym kanonie działań jednoznacznie wspierających instytucje rodziny jako dobra narodu i państwa. Karta ta nie jest skierowana przeciwko komukolwiek, ale stanowi narzędzie do którego mogą się odwołać i na którym oprzeć, zarówno ci którzy chcą bronić rodziny wobec współczesnych błędów i zagrożeń, jak również ci, którzy chcą włączyć wartość rodziny (…).

Potrzebujemy takiego dokumentu i wyrażamy nadzieję, że zostanie on właściwie rozpatrzony jako wyraz współpracy władz samorządowych z instytucjami i środowiskami działającymi na rzecz rodziny, ale także będzie wyrazem włączenia konkretnych rozwiązań, które płyną ze środowiska obywatelskiego na rzecz rozwoju (…)”

– powiedziała niedawno Niezależnej Gazecie Obywatelskiej dr Ewelina Kondziela, która jest przewodniczącą wrocławskich struktur chadeków dr. Bogusława Rogalskiego.

Andrzej Nowak

  1. Mike
    | ID: 8956acc8 | #1

    Niech sobie przyjmuje w Bielsku. W Katowicach nikt nie chce fanatyków religijnych. Won.

Komentarze są zamknięte