Czy Samorządowa Karta Praw Rodziny zostanie wprowadzona we Wrocławiu?

Zastępca Naczelnego1

dr Ewelina Kondziela

– W dniu 6 maja 2020r. została złożona we wrocławskim Ratuszu, siedzibie władz miasta, petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, dotycząca wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodziny – informuje przewodnicząca Okręgu Wrocławskiego ZChR, dr Ewelina Kondziela, która osobiście złożyła dokument we wrocławskim urzędzie miejskim. Ten projekt chadeków został pracowany na bazie dokumentu przedstawionego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Kolejne podejście do wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin w Lublinie

Cieszyński samorząd odrzucił Samorządową Kartę Praw Rodzin. Liderka lokalnych chadeków ironizuje, że może władze Cieszyna chcą zaprosić „Conchitę Wurst” …

„Jajeczna terrorystka” publicznie bredzi o motywacjach i celach działalności organizacji konserwatywnych oraz religijnych. BASTA!

Trwa batalia o wprowadzanie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Władze Bielska-Białej chcą odrzucenia petycji chadeków!

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w kolejnych gminach?

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w Bielsku-Białej?

Przypomnijmy, że początek tej idei i propozycjom prawnym dał Św. Jan Paweł II, zachęcając aby powstał dokument możliwy do przedłożenia wszelkim instytucjom i władzom jako element przypomnienia i wskazania, kim jest człowiek, jakie są wartości ogólnoludzkie do których jesteśmy zobowiązani by je chronić i promować. Szczególną zaś wartością osoby ludzkiej jest właśnie rodzina. Petycja ta wpisuje się w konkretne oczekiwania społeczne związane z potrzebą wzmocnienia ochrony administracyjno-prawnej przez takie podmioty jak władze samorządowe, fundamentalnych zasad istotnych dla rozwoju rodziny.

Mamy nadzieję, że władze miasta Wrocławia podejmą wezwanie jakie zostaje przed nimi złożone, aby zapewniły należyte umocowanie praw rodziny w społecznym, ale i administracyjnym kanonie działań jednoznacznie wspierających instytucje rodziny jako dobra narodu i państwa. Karta ta nie jest skierowana przeciwko komukolwiek, ale stanowi narzędzie do którego mogą się odwołać i na którym oprzeć, zarówno ci którzy chcą bronić rodziny wobec współczesnych błędów i zagrożeń, jak również ci, którzy chcą włączyć wartość rodziny w wizerunek Wrocławia jako miasta nowoczesnego, ale zarazem z dużą dozą zaangażowania na rzecz najbardziej podstawowej wspólnoty ludzkiej jaką jest właśnie rodzina w całym bogactwie swojej kultury i aktywności.

Potrzebujemy takiego dokumentu i wyrażamy nadzieję, że zostanie on właściwie rozpatrzony jako wyraz współpracy władz samorządowych z instytucjami i środowiskami działającymi na rzecz rodziny, ale także będzie wyrazem włączenia konkretnych rozwiązań, które płyną ze środowiska obywatelskiego na rzecz rozwoju naszego miasta”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej dr Ewelina Kondziela.

O złożeniu wrocławskiemu samorzadowi petycji w sprawie wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin w tym mieście nie był poinformowany Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Arkadiusz Filipowski – zastępca dyrektora WKS UM Wrocławia – poinformował Niezależną Gazetę Obywatelską, że w sprawie inicjatywy wrocławskich chadeków zostanie nam przedstawiony kometarz po zapoznaniu się z treścią petycji.

Piotr Galicki

  1. Mirosław Dynak
    | ID: cbb6a7a7 | #1

    I bardzo dobrze się stało…dziękujemy Pani dr Ewelinie Kądziela…teraz czekamy…

Komentarze są zamknięte