Wiec w 80. rocznicę ataku ZSRS na Polskę. Kiedy zostanie zdemontowany totalitarny monument w Czechowicach-Dziedzicach?

Zastępca Naczelnego1

Środowiska patriotyczne zapraszają w 80. rocznicę napaści Rosji na II RP, a zatem 17 września 2019 roku (wtorek) na godzinę 15:00, pod monument „wdzięczności” Armii Czerwonej, który nadal stoi w centrum Czechowic-Dziedzic (woj. śląskie). Przypominamy, że w Sądzie Rejonowym w Pszczynie trwa proces 80-letniego byłego czechowickiego radnego Karola Bielasa, który w 2018 roku pomalował czerwoną farbą – nielegalny w świetle ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej obelisk.

W obronę weterana włączyli się działacze PiS, m.in. radny Mariusz Sekta i były starosta bielski Zygmunt Mizera, wspomniany wyżej były poseł KPN Adam Słomka oraz Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego, które przystąpiło do wspomnianego procesu na podstawie art. 90 kpk.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Burmistrz Czechowic – Dziedzic Marian Błachut nie wie jakim obiektem jest pomnik?

Patrioci chcą dekomunizacji. Cytat „Izwiestiji” w służbie „Gazety Wyborczej”?

Poniżające traktowanie 80-letniego weterana. Co na to minister Zbigniew Ziobro?

 

Jak informuje portal bielsko.info:

5 września 2019 roku wojewoda śląski wydał decyzję nakładającą na miasto obowiązek usunięcia pomnika z 1953 roku. W piśmie, które skierowano na ręce burmistrza Czechowic-Dziedzic, wojewoda powołał się na opinię Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. (…) – Wojewoda Śląski w pełni podziela stanowisko zaprezentowane w postanowieniach organu opiniującego, uznając, iż pomnik nie spełnia warunków, określonych w art. 5a ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Dedykowanie monumentu „polsko – radzieckiemu braterstwu broni” oraz „wdzięczności dla armii radzieckiej”, a zatem działalności sił militarnych ZSRS, przy użyciu których w 1939 r. dokonano napaści na Polskę a następnie, po zakończeniu działań wojennych, podporządkowania Polski wpływom Rosji Sowieckiej – jest równoznaczne z upamiętnieniem wydarzeń symbolizujących komunizm – czytamy w uzasadnieniu decyzji podpisanej przez wicewojewodę śląskiego Roberta Magdziarza”.

 

Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut w rozmowie z bielsko.info, poinformował, że problem totalitarnego obelisku nie kończy się na dezcyzji wojewody śląskiego, który nakazał jego rozbiorkę.

Należy przy tym pamiętać, że usunięcie pomnika będzie wymagało od nas oszacowania oraz znalezienia środków, których w tegorocznym budżecie gminy zapisanych nie mamy. Kolejne kwestie to: przygotowanie całego przedsięwzięcia od strony technicznej, poczynienie szeregu uzgodnień i wyłonienie wykonawcy, który pomnik usunie. To wszystko będzie wymagało czasu. Pragnę przy okazji zauważyć, że Panu wojewodzie wydanie decyzji zajęło blisko rok, bo trudne postępowanie w sprawie stwierdzenia czy pomnik podlega usunięciu zostało wszczęte 18 października ubiegłego roku. Trudno więc oczekiwać od nas przeprowadzenia tego zadania w krótkim czasie, bo to jest niemożliwe. Dołożymy natomiast starań, aby rozwiązać ten problem tak szybko, jak to możliwe”

– powiedział portalowi Błachut.

W intencje burmistrza Czechowic-Dziedzic nie wierzą środowiska patriotyczne.

Warto przypomnieć, że burmistrz Błachut w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z maja piętnował postawę 80-letniego samorządowca, cyt. „Dewastowanie pomników to działanie naganne, piętnujemy młodzież bazgrzącą sprayem po murach, takie działania jak oblewanie pomnika farbą powinniśmy także piętnować”. Tymczasem, od 31 marca 2018 roku ten obelisk nie powienien się znajdować w przestrzeni pubicznej. Burmistrz Błachut nie tylko nie wykonał ustawy, ale jego służby doniosły na 80-letniego weterana”

mówi NGO prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, Monika Socha-Czyż.

Zaangażowany w sprawę Karola Bielasa lider KPN-Niezłomni Adam Słomka, uważa, że totalitarny monument może stać w centrum Czechowic-Dziedzic jeszcze przez długie lata, pomimo, że decyzja wojewody będzie prawomocna i wykonalna.

Burmistrz Błachut będzie pewnie szacował kosztu usunięcia jego symbolu totalitarnego przez lata albo wskazywał na braki budżetowe. Zamierzamy aktywnie dopilnować, aby monument, pod którym kiedyś znajdował się szalet, został zdemontowany tak szybko, jak to możliwe”.

– podsumowuje lider KPN-Niezłomi.

bielsko.info/Piotr Galicki 

 1. Mania
  | ID: ccd21702 | #1

  Adaś do sejmu i tak cię nikt nie chce, nie harcuj!
  Pani Czyż, gratuluję patrona pani organizacji ” patriotycznej”

  Wczoraj, 7 lutego 2019 zmarł Jan Olszewski, były premier (1991-1992) Rzeczypospolitej Polskiej.
  życiorys wolnomularski:
  Do wolnomularstwa został przyjęty 1 maja 1962 roku w loży “Kopernik” (loża niezależna, od 27 XII 1991 Wielka Loża Narodowa Polski) w Warszawie, tu 24 października 1964 nadano mu stopień Mistrza; 1971-1973 piastował w niej godność Drugiego Dozorcy, 1975-1981 i 1986-1991 – Mówcy. W 1991 został wybrany Wielkim Przysposobicielem Wielkiej Loży Narodowej Polski. Później wycofał się (“uśpił się”).
  (L.Hass, Wolnomularze Polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Rytm, Warszawa 1999).

  http://wolnomularstwo.pl/category/polskie/

Komentarze są zamknięte