Poniżające traktowanie 80-letniego weterana. Co na to minister Zbigniew Ziobro?

Zastępca Naczelnego3

Karol Bielas, fot. NGO

Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Pszczynie odbyła się kolejna rozprawa w procesie z oskarżenia publicznego przeciwko nestorowi samorządu z Czechowic-Dziedzic Karolowi Bielasowi, który słusznie protestował przeciwko obecności w tym mieście monumentu „wdzięczności” totalitarnej Armii Czerwonej i pomalował go swego czasu czerwoną farbą. Sprawa toczy się dzięki postawie burmistrza Czechowic-Dziedzic Marianowi Błachutowi, który domaga się ukarania bohaterskiego weterana i byłego radnego.

W czasie wczorajszej rozprawy pod przedwodnictwem sędziego Rafała Górki był przesłuchiwany w charakterze świadka czechowicki radny PiS, Mariusz Sekta. Co ciekawe, do sprawy na podstawie art. 90. kpk przystąpiło Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego, które w procesie reprezentuje słynny „dekomunizator przestrzeni publicznej” i były poseł KPN, Adam Słomka!

Swoiście przykry i przerażający był sam początek rozprawy, gdy sędzia Rafał Górka zwrócił się do niedowidzącego i niedosłyszącego Karola Bielasa z pytaniem czy proces ma być toczony bez obecności obrońcy „z urzędu”, który nie dotarł punktualnie na salę rozpraw. Wypada zapytać publicznie, czy należy sądzić tak zaawansowanego wiekiem weterana, gdy nie potrafiło się przed dekady osądzić za zbrodnie Wojciecha Jaruzelskiego …

Po zarządzonej przez sędziego przerwie w imieniu obrońcy przybył na salę jego substytut. W istne osłupienie sędziego Górkę wprawiło przedstawione mu pismo Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, w którym organizacja na podstawie art. 90. kpk wniosła o przestąpienie do procesu i upoważniła do wypowiedania się w jej imieniu byłego katowickiego posła KPN Adama Słomkę, który zajał ostentacyjnie miejsce koło oskarżonego weterana.

Karol Bielas (P) i Adam Słomka (L), fot. NGO

Postanowiliśmy poprosić o pomoc Adama Słomkę i wystąpienie w imieniu naszej organizacji w sprawie Karola Bielasa, który jest sądzony za patriotyczny czyn. Adam Słomka, lider Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni, skutecznie doprowadził do zniesienia totalitarnych obelisków m.in. w Katowicach, Warszawie i Nowym Sączu. Był za to wielokrotnie sądzony i w efekcie sądowych batalii oczyszczony z zarzutów. Tego typu wsparcie dla uniewinnienia weterana z Czechowic – Dziedzic wydaje się nam bardzo potrzebne. Według nas, w tej sprawie – z uwagi na wiek, status weterana i zasługi Karola Bielasa dla niepodległego bytu państwa polskiego – sam ten proces łamie art. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Oczekujemy, że RPO Adam Bodnar przystąpi do tej sprawy po stronie oskarżonego”

– mówi NGO prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, Monika Socha-Czyż.

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Burmistrz Czechowic – Dziedzic Marian Błachut nie wie jakim obiektem jest pomnik?

 

Na sali rozpraw w charakterze publiczności zasiadło kilku weteranów walki z komunizmem oraz były starosta bielski Zygmunt Mizera z Czechowic-Dziedzic. Przesłuchanie świadka Mariusza Sekty, radnego PiS z Czechowic-Dziedzic, przez sędziego Rafała Górkę było prowadzone ewidentnie pod tezę, że czechowicki monument upamiętnia również żołnierzy tzw. „Ludowego Wojska Polskiego” i jako taki stanowi pomnik tzw. „Braterstwa Broni”, a zatem rzekomo tyczy się również pamięci poległych w „polskiej” formacji wojskowej podlegającej Stalinowi. Reprezentujący Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego, Adam Słomka całkowicie zmienił zaplanowany przez sędziego Górkę tok procesu, gdy zapytał radnego Sektę czy kojarzy, aby w II RP budowano pomniki tzw. Polnische Wehrmacht z czasów I wojny światowej i czy przesłuchiwany sądzi, że czechowicki monument miał stanowić swoistą „pieczęć” władzy sowieckiej nad tym terytorium. W odpowiedzi przesłuchiwany samorządowiec stwierdził wprost, że każemu należy się szacunek, ale czyn Karola Bielasa wynikał z jego patriotyzmu oraz wyznawanych idei i nie miał charakteru chuligańskiego. Według opinii Mariusza Sekty z PiS, ważny jest fakt, że „inna była aksjologia PRL, a inna Polski niepodległej i jest pytanie do czego chcemy nawiązywać”.

Adam Słomka zaprotestował, gdy sędzia Rafał Górka wyraził publicznie swój pogląd, że w czasie PRL i ostatniej wojny formacja podległa Stalinowi, tj. „Ludowe Wojsko Polskie”, to było wojsko „polskie”. Taka wypowiedź może być wyrazem osobistego stosunku sędziego Górki i stawiać jego bezstronność pod znakiem zapytania. Zarówno Adam Słomka jak i Mariusz Sekta wprost przekonywali, że siły stworzone w 1941 roku przez Stalina były polskojęzyczne – pierwotnie tworzone w ramach Armii Czerwonej, a legalny rząd polski rezydujący w Londynie wyraźnie się od nich odciął w Monitorze Rządowym. Rady Sekta potwierdził też, że czechowicki obelisk pierwotnie był postawiony z okazji utworzenia samej Armii Czerwonej z obowiązkowych składek mieszkańców Czechowic – Dziedzic.

Zeznaje radny PiS Mariusz Sekta, fot. NGO

Sędzia Rafał Górka postanowił zwrócić się do wojewody Jarosława Wieczorka z pytaniem o stanowisko w sprawie zniesienia obelisku w Czechowicach-Dziedzicach na mocy tzw. ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej. Sędzia odroczył zatem posiedzenie do 31 października na godzinę 12:00 w sali 118 Sądu Rejonowego w Pszczynie. Warto zauważyć, że na posiedzeniu nie stawił się prokurator.

Po rozprawie zebrani udali się z Pszczyny do Czechiwic – Dziedzic pod totalitarny monument oraz obejrzeć nowe patriotyczne tablice, które pojawiły się w tym mieście.

 

Do sprawy wrócimy.

Piotr Galicki

***

Zygmunt Mizera, Karol Bielas i Mariusz Sekta pod tablicą z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości umieszczoną na gmachu dworca PKP w Czechowicach-Dziedzicach, fot. NGO

***

Zygmunt Mizera /pierwszy z lewej/, Adam Słomka /trzeci z lewej/, Karol Bielas /piąty z lewej/ i Mariusz Sekta /pierwszy z prawej/ pod totalitarnym obeliskiem w Czechowicach-Dziedzicach, fot. NGO

 1. Lewak
  | ID: b5ee1fea | #1

  Fajnie się bawicie, ale każda akcja rodzi rekację i cieszę się na samą myśl jak niedługo będziemy dekaczyzować Polskę i bazgrolić po pomnikach Marysi i Leszka.

 2. Gorszy sort
  | ID: fea42eb2 | #2

  Stary dziad nie widzi i nie słyszy ale pod pomnik trafił i farbą oblał.

 3. ReKa
  | ID: 872413d6 | #3

  lewak i gorszy sort – nicki adekwatne do rozumu.

Komentarze są zamknięte