Archiwum

Archiwum dla 23/04/2011

9 maja pikieta w obronie Tomasz Wachowskiego [pod bramą Cadbury w Skarbimierzu o godz. 13.15]

Niezależna Gazeta Obywatelska 2

19 kwietnia w Brzegu odbyło się nadzwyczajne, wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZR, w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy Tomasza Wachowskiego -przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Cadbury Sp. z o.o. w Skarbimierzu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium ZR, przedstawiciele Rady Oddziału w Brzegu i członkowie Komisji Zakładowej Cadbury w Skarbimierzu. Czytaj więcej…

Tomasz Strzałkowski: system wyborczy według konstytucji kwietniowej z 1935 r.

Niezależna Gazeta Obywatelska 3

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. zwana dalej konstytucją kwietniową przyniosła nie tylko istotne zmiany ustrojowe, ale również wyznaczała odmienne zasady dla systemu wyborczego1. Konstytucja w art. 32 wskazywała, że wybory do Sejmu odbywają się w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim. W porównaniu z postanowieniami konstytucji marcowej zrezygnowano z wyborów „stosunkowych” czyli proporcjonalnych. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 76. rocznica podpisania konstytucji kwietniowej

Niezależna Gazeta Obywatelska

23 kwietnia 1935 r. uchwalono ustawę zasadniczą RP tzw. konstytucję kwietniową Tego samego dnia podpisał ją prezydent Ignacy Mościcki. Konstytucja weszła w życie 24 kwietnia 1935 r. Zmianę konstytucji zwolennicy Marszałka Józefa Piłsudskiego planowali już od zamachu majowego (12 maja 1926 r.). Na mocy Konstytucji kwietniowej w Polsce wprowadzono ustrój prezydencki-autorytarny. Czytaj więcej…