9 maja pikieta w obronie Tomasz Wachowskiego [pod bramą Cadbury w Skarbimierzu o godz. 13.15]

Niezależna Gazeta Obywatelska2

19 kwietnia w Brzegu odbyło się nadzwyczajne, wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZR, w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy Tomasza Wachowskiego -przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Cadbury Sp. z o.o. w Skarbimierzu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium ZR, przedstawiciele Rady Oddziału w Brzegu i członkowie Komisji Zakładowej Cadbury w Skarbimierzu. Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet podała chronologiczny przebieg zdarzeń, jakie miały miejsce po otrzymaniu informacji od KZ o możliwości rozwiązania umowy o pracę z przewodniczącym KZ. Poinformowała też, że w tej sprawie zabrała głos na posiedzeniu Komisji Krajowej w dniu 18 kwietnia, informując o występującym w Spółce sporze zbiorowym i dyscyplinarnym zwolnieniu przewodniczącego KZ w trakcie trwania mediacji. Zwróciła się o wsparcie KK i uczestnictwo w planowanej pikiecie. Poinformowała zebranych, że otrzymała zapewnienie o uczestnictwie zastępcy przewodniczącego KK Tadeusza Majchrowicza. Prezydium ZR postanowiło, że najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu odbędzie się w Brzegu 9 maja 2011 r. z przerwą na pikietę, która rozpocznie się o godz. od 1315. Ostatnio o sprawie pisaliśmy tutaj.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/opole

  1. | ID: f13e83c9 | #1

    Cadbury do prokuratury!

  2. | ID: 195d2aba | #2

    od 12:30 na Rynku w Brzegu będą darmowe autobusy – kursy na pikietę do Skarbimierza i z powrotem

Komentarze są zamknięte