Archiwum

Archiwum dla 20/04/2011

Zapomniany Wojciech Korfanty

Niezależna Gazeta Obywatelska 3

Wiedza historyczna pomaga zrozumieć rzeczywistość. Na historię składają się wydarzenia i ludzie. Zatem, każde zdarzenie historyczne powinno kojarzyć się z osobami. Publicystyka dotyka problemów, ale nie rozpatruje biografii bohaterów wydarzeń. Sami musimy prześledzić kulisy ich życia. Zyskujemy wtedy szansę na lepsze rozumienie historii. Modne jest ostatnio rozprawianie o Śląsku. Cała Polska dyskutuje o „śląskości lub polskości Ślązaków”. Wielkim zamilczanym w tej debacie jest wybitny Ślązak – Wojciech Korfanty. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 138. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego

Niezależna Gazeta Obywatelska 4

Wojciech Korfanty urodził się jako Adalbert Korfanty 20 kwietnia 1873 r. w osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie), w rodzinie górniczej. Był polskim przywódcą narodowy Górnego Śląska, związanym z chrześcijańską demokracją. Był politykiem, publicystą, a zarazem obrońcą polskości Górnego Śląska. W działalności politycznej występował przeciwko germanizacyjnym posunięciom władz i partii Centrum. Zgodnie z podstawami programowymi Narodowej Demokracji głosił hasła nierozerwalnej łączności Górnoślązaków z narodem polskim Czytaj więcej…