Monika Socha-Czyż: Mamy to! Jan Olszewski będzie upamiętniony ulicą, placem lub rondem w Bielsku-Białej! [aktualizacja,video]

Zastępca Naczelnego

Są momenty w działalności społecznej, które niosą za sobą zadowolenie z realizacji jakiegoś projektu. Dla mnie ten moment właśnie nastąpił. 18 lutego br. w imieniu Towarzystwa Patriotyczego im. Jana Olszewskiego złożyłam petycję o nadanie miejscu publicznemu w Bielsku-Białej imienia śp. Premiera Jana Olszewskiego. Samorząd w Bielsku-Białej jest zdominowany od wielu kadencji przez liberałów z Platformy Obywatelskiej i jej satelitów, np. resztek Unii Wolności. 240 bielszczan poparło ten nasz projekt, a w kwietniu bardzo pozytywną opinię w tej sprawie wydał IPN.

Presja społeczna i stanowisko wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza – pouczenie przez tego polityka obozu rządzącego bielskiego radnego Porozumienia Jarosława Gowina, który przedłożył w listopadzie projekt uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej odsyłający uhonorowanie śp. Jana Olszewskiego do samorządowej zamrażarki, tzw. „banku danych” – okazały się być skuteczne i poprzedni skandaliczny projekt został wycofany z sesji bielskiej rady, która odbyła się 19 listopada. W 38. rocznicę pacyfikacji KWK „Wujek” Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej postanowiła przyjąć naszą petycję. W dniu 17 grudnia radni przegłosowali upamiętnienie tej postaci na XIV sesji rady.

To nie wszystko. Na tym samym posiedzeniu wyżej wymienionej komisji skierowano do dalszych prac inne petycje Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego w sprawie upamiętnienia nazwą ulicy lub placu śp. Marszałka Seniora VIII kadencji Sejmu RP doktora Kornela Morawieckiego i w sprawie wystawienia w Bielsku-Białej pomnika bielszczaninowi Bohdanowi Smoleniowi. Na koniec posiedzenia tej komisji radni przekazali do dalszych prac prezydentowi Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu z Platformy Obywatelskiej nasz wniosek o nagrywanie w formacie audio wszystkich posiedzeń komisji tutejszej rady miejskiej i ich publiczne udostępnianie.

 

WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCÓW UPAMIĘTNIENIA

NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

W BIELSKU-BIAŁEJ W DNIU 17.12.2019

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Relatywizowanie faktów historycznych. Czy w Bielsku-Białej zostanie upamiętniony Tadeusz Mazowiecki jako „pierwszy Premier III RP”?

Narastają emocje z upamiętnieniem Jana Olszewskiego w Bielsku-Białej. Czy poseł Przemysław Drabek zazdrości autorce inicjatywy?

Projekt uhonorowania Jana Olszewskiego w Bielsku-Białej zdjęty z porządku sesji rady miejskiej po publicznym stanowisku Antoniego Macierewicza!

Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz popiera szybkie upamiętnienie Jana Olszewskiego nazwą ulicy w Bielsku-Białej

Kolejna batalia w Bielsku-Białej. Po inicjatywie uhonorowania Jana Olszewskiego czas na Kornela Morawieckiego?

ZOBACZ WYPOWIEDŹ RADNEGO

JANUSZA BUZKA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 19.11.2019

W BIELSKU-BIAŁEJ

w sprawie upamiętnienia Jana Olszewskiego

 

Działając konsekwentnie można nawet przebić tzw. „szklany sufit”.  Dziękuję publicznie Marszałkowi Seniorowi Sejmu RP IX kadencji, ministrowi Antoniemu Macierewiczowi oraz wszystkim tym, którzy przez dziewięć miesięcy dzielnie walczyli z nami o uhonorowanie w Bielsku-Białej śp. Jana Olszewskiego, np. udostępniając w mediach społecznościowych nasze informacje. Jak powiedział śp. Premier Olszewski:

Uważam, że porozumienia Okrągłego Stołu zostały wprowadzone w życie wbrew stanowisku większości społeczeństwa, a to znaczy – wbrew woli suwerena, jakim jest Naród. Miałem nadzieję, że konsekwencje tego da się odwrócić, a przynajmniej ograniczyć.”. 

Jesteśmy zatem na początku tej drogi, którą wskazał nam śp. Jan Olszewski … Byle do przodu!

 

 

Monika Socha-Czyż*

 

***

 

 

 

* W latach 2010 – maj 2016 członek PiS. Była prezes Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom Domy-Maria. Prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego. Członek Społecznej Rady Nadzorczej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach. Człowiek Roku 2016 Województwa Śląskiego w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”, Człowiek Roku 2015 i 2016 Powiatu Bielskiego.

Komentarze są zamknięte