Będą emocje w Bielsku-Białej! Czy dojdzie do upamiętnienia Jana Olszewskiego, Kornela Morawieckiego i Bohdana Smolenia?

Zastępca Naczelnego

Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego złożyło władzom Bielska-Białej trzy projekty upamiętnień postaci istotnych dla wielu Polaków. Monika Socha-Czyż, która jest prezesem tej organizacji i byłą radną sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości, zaproponowała, aby niedawno zmarłych Jana Olszewskiego i Kornela Morawieckiego uhonorować nazwami ulic, a zmarłego w 2016 roku Bohdana Smolenia, który urodził się w Bielsku – upamiętnić przez wystawienie pomnika.

To element misji naszego stowarzyszenia, którą jest wspomaganie przemyślanej polityki historycznej. Okazało się, że nawet takie postacie, jak śp. Jan Olszewski stają się przedmiotem brutalnej gry politycznej inspirowanej przez obóz tzw. „totalsów”. Stąd też zwróciłam się też z petycją o nagrywanie posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, bo protokoły papierowe nie oddają przebiegu dyskusji. Skoro ktoś ma odwagę wystawiać w naszym mieście „pomniki” kreskówek za setki tysięcy złotych, to warto wiedzieć kto z władz samorzadowych za tym stoi, kto ma jakie zdanie w danej sprawie i dlaczego. 16 grudnia zatem dowiemy się czy ekipa prezydenta Jarosława Klimaszewskiego z Platformy Obywatelskiej poprze społecznie wazne inicjatywy, czy też Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odrzuci upamiętnienie Jana Olszewskiego, Kornela Morawieckiego i Bohdana Smolenia oraz petycję o nagrywanie posiedzeń wszystkich komisji tej rady”

– mówi nam Socha-Czyż.

Jak podano na stronie internetowej Rady Miasta w Bielsku-Białej program prac radnych z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w najbliższy poniedziałek, od godziny 13:30 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, I piętro, sala 43, wygląda następująco:

3. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem do petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego w sprawie nadania miejscu publicznemu w centrum Bielska-Białej (ulica, plac) imienia niedawno zmarłego byłego Premiera III RP
śp. Jana Olszewskiego. (DRUK NR 288 – II WERSJA)
(…)
5. Rozpatrzenie petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela „Solidarności Walczącej”, marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego.
6. Zapoznanie się z petycją Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego w sprawie uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia.
7. Zapoznanie się z petycją Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego w sprawie nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 roku.

Nie wszystkim podoba się nadzwyczajna aktywność środowisk niezależnych. W Bielsku-Białej pojawiają się głosy, że inicjatywy kierowane do lokalnych władz samorządowych będą sekowane.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy bielszczanin Bohdan Smoleń będzie miał pomnik w rodzinnym mieście?

Projekt uhonorowania Jana Olszewskiego w Bielsku-Białej zdjęty z porządku sesji rady miejskiej po publicznym stanowisku Antoniego Macierewicza!

Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz popiera szybkie upamiętnienie Jana Olszewskiego nazwą ulicy w Bielsku-Białej

Kolejna batalia w Bielsku-Białej. Po inicjatywie uhonorowania Jana Olszewskiego czas na Kornela Morawieckiego?

Fot. za www.socha-czyz.pl

 

Apeluję do wszystkich, którzy chcą zmian, aby osobiście pilnować tego jak funkcjonuje samorząd lokalny. Można zrobic wiele dzięki presji społecznej i to nie tylko w Bielsku-Białej. Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego zajmuje się wieloma sprawami związanymi z samorządem, w tym na przykład kosztami wywozu odpadów komunalnych. Z jednej sprawy wynikają inne. Myślenie propaństwowe oraz prospołeczne może być obecne i w sferze polityki historycznej, i w sprawach bliskich mieszkańcom. Zatem do dzieła. Działając razem można zrobić wiele.

– konkluduje działaczka z Bielska-Białej.

 

Andrzej Nowak

 

 

Komentarze są zamknięte