Upamiętnili austriacką śpiewaczkę bez opinii IPN, a Jan Olszewski czeka …

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż, fot. NGO

Liderka Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego i była radna Sejmiku Województwa Ślaskiego, Monika Socha-Czyż wystąpiła z listem do prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Bielska-Biała Janusza Okrzesika w sprawie ewidentnych błędów w polityce historycznej tego miasta. – Cóż, okazało się, że radni Bielska-Białej podjęli uchwałę w sprawie uhonorowania austiackiej śpiewaczki Selmy Kurz, a okazuje się, że dla profesora Zdzisława Jachimeckiego, pioniera polskiej muzykologii wykształconego na Uniwersytecie Wiedeńskim, ta postać identyfikowała się jednoznacznie, jedynie z kulturą niemieckojęzyczną. Tak to jest, gdy chce się historyczne postacie upamiętniać bez opinii IPN – komentuje NGO Monika Socha-Czyż.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Według władz Bielska-Białej austriacka śpiewaczka Selma Kurz zasługuje na upamiętnienie. Co z niedawno zmarłym Janem Olszewskim?

Czy Jan Olszewski zastąpi Ludwika Waryńskiego?

Władze Bielska – Białej „grają na zwłokę” w sprawie ulicy Jana Olszewskiego?

„No comments” części włodarzy Bielska – Białej w sprawie ulicy Jana Olszewskiego

Podpisy w sprawie uhonorowania Jana Olszewskiego trafiły na biuro prezydenta Bielska – Białej

Urzędnicze przeciąganie uhonorowania Jana Olszewskiego

 

Richard Strauß, Selma von Halban-Kurz i Leo Slezak, fot. za oesterreich100.at

 

„(…) samorządowe władze Bielska-Białej – nie zadbały o zgromadzenie informacji na temat austriackiej śpiewaczki Selmy Kurz nawet w zakresie jej prawidłowych danych osobowych, które w związku z jej związkiem małżeńskim uległy zmianie w 1910 roku. Prawidłową formą od 1910 do 1933 roku było: Selma von Halban-Kurz. Wystarczyło zatem zdobyć zdjęcie jej tablicy nagrobnej, w załączeniu. Wymieniony zatem w protokole członek Zespołu [Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych – przyp. red.] pan Jacek Kachel nie jest zatem specjalistą od w/w postaci, a jedynie za takiego pragnie uchodzić. Budzi olbrzymie kontrowersje sformułowanie, że „Ostatecznie Zespół podjął decyzję uhonorowania znanej bielskiej śpiewaczki (…)” albowiem sama Selma von Halban-Kurz nie uważała siebie za osobę związaną z naszym miastem.

Jak przywołuje dr Magdalena Dziadek, profesor w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : „[Selma von Halban-Kurz – przyp.] w pełni identyfikowała się z kulturą niemieckojęzyczną; tylko podczas występów w Polsce wykonywała gesty kurtuazyjne, śpiewając po polsku pieśni Chopina, czym wprawiła we wściekłość Zdzisława Jachimeckiego (pioniera polskiej muzykologii wykształconego na Uniwersytecie Wiedeńskim!). Miał jej za złe kaleczenie języka polskiego, a przede wszystkim „afiszowanie się” pozycją gwiazdy Wiednia. Pod adresem uwielbiającej Kurz publiczności wiedeńskiej wypowiedział następujące słowa: „[…] zawdzięcza panna Kurz powodzenie kulturalnym upodobaniom ludów europejskich, które w tym względzie zupełnie nie różnią się od Papuasów i innych narodów na pierwotnym stopniu cywilizacji znajdujących się” (Z. Jachimecki, Muzyka w Krakowie, „Przegląd Polski”, t. 172, : 199 kwiecień‒czerwiec 1909.). Sam przywołany wyżej profesor Zdzisław Jachimecki ­  polski historyk muzyki, kompozytor, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU, który krytykował w/w został aresztowany przez Niemców w ramach Sonderaktion Krakau, był więziony od listopada 1939 do marca 1940 kolejno w Krakowie, Wrocławiu i obozie w Sachsenhausen.

Tylko zatem pogratulować tym przedstawicielom Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych, którzy w oparciu jedynie o wiedzę pana Jacka Kachela, z pominięciem IPN, zdecydowali się uhonorować Selmę von Halban-Kurz!”

 

– napisała działaczka samorzadowa z Bielska-Białej.

 

Fragment protokołu, o którym pisze w swoim wystąpieniu Monika Socha-Czyż

Jakby tego było mało, ten sam zespół działający przy Prezydencie Bielska-Białej prowadzi jałowe dyskusje nad petycją Moniki Sochy-Czyż z 18 lutego br. w sprawie upamiętnienia śp. premiera Jana Olszewskiego! Tak to opisuje autorka inicjatywy w swoim dzisiejszym wystąpieniu:

(…) Zupełnie skandalicznym jest sposób rozpoznania petycji z 18 lutego br., która dotyczy uhonorowania niedawno zmarłego Premiera Jana Olszewskiego, vide punkt 7 protokołu. Zespół uzyskał opinię IPN, czego zaniechał w sprawie austriackiej sopranistki. Prowadzenie dysputy nad moim wnioskiem popartym przez 240 mieszkańców Bielska-Białej i argumentowanie, że powodem próby odrzucenia mojego wniosku jest „krótki czas od śmierci” śp. Jana Olszewskiego jest bezczelnym stosowaniem wybiegu, aby tej postaci nie upamiętnić. Warto zauważyć, że od śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza również nie minęło wiele czasu, a liczne samorządy nadały placom, rondom czy ulicom jego imię. Dla członka Zespołu pana Jacka Kachela istotny jest, że w jego opinii śp. Premier Jan Olszewski miał „znikome związki z miastem Bielskiem-Białą”. Ten wstrząsający sąd jest jedynie przejawem antypatii w/w i stosowaniem poprawności politycznej wobec mojego wniosku. Moja propozycja dotyczy bowiem – w jedynym z wariantów – zmiany nazwy ulicy tow. Ludwika Waryńskiego na ulicę Jana Olszewskiego. Jak łatwo sprawdzić Waryński nie miał związków z Bielskiem, ani Białą a ulicę w centrum naszego miasta posiada. Taki stan i promowanie postaci z banknotu z czasów PRL członkom Zespołu nie przeszkadza!

Skoro zatem Państwo chcecie prowadzić politykę historyczną, w ten sposób, że chcecie upamiętnienia austriackiej śpiewaczki, która identyfikowała się z kulturą niemiecką i dodatkowo kaleczyła język polski, a prowadzicie jałowe dyskusje w sprawie uhonorowania śp. Premiera Jana Olszewskiego, to Zespół nie ma charakteru ciała złożonego z ekspertów”.

Czy zatem władze Bielska-Białej mają swiadomość, że samorząd powinien również stać na straży kształtowania patriotycznej postawy młodego pokolenia Polaków? Warto dodać, że Monika Socha-Czyż zwróciła się niedawno do wojewody ślaskiego Jarosława Wieczorka o zawieszenie lub uchylenie uchwały Rady Miasta Bielska-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. NR IX/169/2019 w sprawie Selmy von Halban-Kurz w związku z brakiem opinii Instytutu Pamięci Narodowej na temat tej postaci.

Piotr Galicki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.