Urzędnicze przeciąganie uhonorowania Jana Olszewskiego

Zastępca Naczelnego

bielski radny Janusz Buzek

Dziewięć dni po śmierci śp. Premiera Jana Olszewskiego była radna Sejmiku Województwa Śląskiego z listy PiS oraz liderka Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, Monika Socha-Czyż złożyła w urzędzie miasta w Bielsku-Białej petycję w sprawie uhonorowania w/w przez zmanę dotychczasowej ulicy tow. Ludwika Waryńskiego, która znajduje się w ścisłym centrum tego miasta, na ulicę imienia Jana Olszewskiego.

Wniosek był ewidentnie sabotowany przez sześć miesięcy i dopiero dzisiaj został rozpoznany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bielska-Białej, na czele ktorej stoi polityk Porozumienia Jarosława Gowina, Janusz Buzek. – Władze miasta zamiast promocji związanej z tym, że możemy być pierwszym miastem, w którym nadano ulicy imię Jana Olszewskiego … chcą de facto pominąć wolę 240 mieszkańców, którzy poparli moją petycję. Lekceważą też opinię w tej sprawie przedstawioną przez IPN. To wstrząsające – mówi NGO autorka inicjatywy.

Reprezentowałem dzisiaj na posiedzeniu Komisji Skarg, Wnosków i Petycji Rady Miasta Bielska-Białej Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego. Uważam, że opinia IPN z kwietnia tego roku w sprawie inicjatywy mojej żony Moniki i naszego stowarzyszenia powinna być ważnym argumentem, aby zrealizować upamiętnienie w formie jaką zaproponowano. Tymczasem to przewodniczący komisji, radny Porozumienia Jarosława Gowina, Janusz Buzek powołał się na publiczne stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Waryńskiego w pryzmacie tzw. ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej. Ulice Ludwika Waryńskiego zmianiano po roku 1989 dlatego, że wkorzystano tą postać do promowania systemu komunistycznego, np. na PRL-owskich banknotach. Zmieniano także nazwy zakładów pracy. Podobne obawy wyraził były parlamentarzysta Unii Demokratycznej/Unii Wolności Janusz Okrzesik, który przybył na posiedzenie jako szef tutejszej rady miasta. To taka gra na czas”

– komentuje redaktor naczelny NGO Paweł Czyż.

 

W czerwcu inicjatywę Moniki Sochy-Czyż tak komentował rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju, Jerzy Bukowski:

W pełni popieram inicjatywę byłej radnej Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji (…) Moniki Sochy-Czyż w sprawie nadania ulicy Ludwika Waryńskiego w Bielsku-Białej imienia zmarłego w lutym premiera Jana Olszewskiego – jednej z najwspanialszych postaci w najnowszej historii Polski. (…) Sprzeciw wobec uhonorowania Jana Olszewskiego, który jest symbolem walki o to, aby III Rzeczpospolita Polska zerwała z dziedzictwem PRL i stanowiła kontynuację II RP, jest atakiem na narodowej imponderabilia”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy Jan Olszewski zastąpi Ludwika Waryńskiego?

Władze Bielska – Białej „grają na zwłokę” w sprawie ulicy Jana Olszewskiego?

„No comments” części włodarzy Bielska – Białej w sprawie ulicy Jana Olszewskiego

Podpisy w sprawie uhonorowania Jana Olszewskiego trafiły na biuro prezydenta Bielska – Białej

Jak każda zmiana ulicy podlega pewnej procedurze. Jeśli wniosek o zmianę ulicy Ludwika Waryńskiego na ulicę Jana Olszewskiego przejdzie całą procedurę (np. opinię Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych i IPN- przyp. aut.) to nie widzę powodu aby mieć tu jakiekolwiek obiekcje. Postać pana premiera Olszewskiego jest nam bliska. Jak dojdziemy do momentu gdy będziemy podejmować decyzję to nasze stanowisko będzie jasne i czytelne”

– mówił nam w rozmowie w maju tego roku szef bielskiego klubu radnych PiS,  radny Przemysław Drabek – obecny kandydat do Sejmu RP z listy Zjednoczonej Prawicy.

(…) Jan Olszewski był osobą o niezaprzeczalnych zasługach dla naszego kraju (…) Wobec powyższego w pełni popieramy inicjatywę upamiętnienia osoby Jana Olszewskiego w przestrzeni publicznej miasta. Proponujemy równocześnie, aby obok tablicy z nazwą ulicy rozważyć umieszczenie kolejnej, zawierającą krótką informację o osobie patrona. Takie rozwiązanie będzie służyć naszej wspólnej pamięci, a zwłaszcza edukowaniu młodego pokolenia”

– napisał 5 kwietnia dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństw IPN Adam Siwek w swoim piśmie do władz Bielska-Białej.

ZOBACZ OPINIĘ IPN

SKMIC368N4219061107041

Zespoł Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych, który funkcjonuje przy Prezydencie Bielska-Białej, miał moją inicjatywą upamiętnienia Jana Olszewskiego zająć się dawno. Tak się nie stało. Jeden z radnych przekonywał dzisiaj nawet, że śp. Premiera Jana Olszewskiego można upamiętnić przez nadanie jego imienia jakiejś hipotetycznej nowej ulicy czy nadać jego imię dla ronda, które powstanie w przyszłości. Jakoś nie słyszałam, aby nowa ulica czy rondo miało powstać w centrum Bielska-Białej. To jest kwestia poprawności politycznej, z której nie chce się zrezygnować. My się nie poddamy. Czas na presję społeczną. Koniec żartów i gry w ciuciubabkę”

– mówi NGO Monika Socha-Czyż.

Do sprawy wrócimy!

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte