Zbigniew Ziobro zapowiada zmiany w Kodeksie wykroczeń

Zastępca Naczelnego1

– Chcemy poważnie traktować sprawy drobniejsze, związane z wykroczeniami – zapowiedział minister Zbigniew Ziobro. – Chcemy wprowadzić rejestr wykroczeń przeciw mieniu – zapowiedział.

Minister poinformował również, że chce wydłużenia terminu zapłaty za mandaty z siedmiu do 14 dni. To jednak nie jedyne zmiany, jakie planuje Ministerstwo Sprawiedliwości. – Przestępstwem ma być kradzież rzeczy o wartości powyżej 400 zł – wskazał, odnosząc się do projektu nowelizacji Kodeksu wykroczeń.

– Chcemy poważnie traktować sprawy z pozoru drobniejsze, ale bardzo dolegliwe dla obywatela – podkreślił na konferencji prasowej. W styczniu br. resort ogłosił projekt obniżenia – z jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 500 zł, do stałej wartości 400 zł – progu, od którego kradzież nie jest już wykroczeniem, a staje się przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat więzienia.

Aktualny zapis Kodeksu wykroczeń głosi, że „kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. W przyszłym roku byłoby to 520 zł, a po kilku latach byłoby to tysiąc zł – wskazał Ziobro, który zapowiedział, że nie będzie już takiej stałej waloryzacji. – Musimy powiedzieć: dość – podkreślił.

Projekt przewiduje ponadto utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu – podejrzanych o popełnienie tych wykroczeń, obwinionych i ukaranych. W ocenie MS jest to konieczne, gdyż niedostateczny obieg informacji o wcześniejszych postępowaniach dotyczących sprawców niewielkich kradzieży ułatwiał działanie szajkom „zawodowych” złodziei, trudniących się m.in. kradzieżami sklepowymi. – Rejestr służył będzie policji, prokuraturze i sądom do tego, by sprytni „zawodowi” złodzieje, popełniający drobne kradzieże w różnych miastach, nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz za zsumowane przestępstwo – argumentowało.

oprac. W.S

  1. tomek
    | ID: dd3b1cef | #1

    25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro boi się opublikować jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )?

Komentarze są zamknięte