Konkurs na zagospodarowanie Małego Rynku i Placu św. Sebastiana

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Miasto Opole ogłosiło konkurs na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku i Placu św. Sebastiana. Wreszcie zaniedbane rejony miasta mają szansę zyskać nowy kształt i wygląd. Władze miasta przeznaczyły na ten cel 4 miliony złotych, a projekt na realizację zostanie wybrany na drodze konkursu. Autor najlepszej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej. Z tego, że od wielu lat miasto w ten sposób wybiera projektanta jest zadowolony opolski architekt Henryk Witowski. Powiedział nam, że choć procedura trwa dłużej, to efekty takiego działania  są zdecydowanie lepsze dla architektury.

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 8 sierpnia 2011 r. o godzinie 16:00. Do 11 października 2011 r. do godz. 16:00 można składać prace konkursowe. W obu przypadkach dokumenty należy składać w Biurze SARP O/Opole, 45-015 Opole, Rynek 5-6/5, wejście od ul. Szpitalnej. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach: www.bip.um.opole.pl  oraz www.sarp.opole.pl. Warto dodać, że komisja konkursowa będzie dodatkowo dysponować pulą 70 000 zł nagrody finansowej, z czego 30 000 zł przypadnie autorowi najlepszej pracy, 20 000 zł to II nagroda, 10 000 zł za trzecie miejsce. Pula 10 000 zł zostanie przeznaczona na wyróżnienia. 8 sierpnia 2011r. o godzinie 16:00 mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, natomiast do 11 października 2011r. do godz. 16:00 można składać prace konkursowe. Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała następujące kryteria, które będą miały różną wagę, są to:

– atrakcyjność rozwiązań architektonicznych – znaczenie podstawowe ok. 40%

– jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych – znaczenie podstawowe ok. 40%

– ekonomika rozwiązań projektowych – znaczenie dodatkowe ok. 10%

– walory eksploatacyjne i dyspozycje materiałowe – znaczenie dodatkowe ok. 10%

 

W obu przypadkach dokumenty należy składać w Biurze SARP O/Opole, 45-015 Opole, Rynek 5-6/5, wejście od ul. Szpitalnej.

Autor: Tomasz Kwiatek

 

 1. svatopluk
  | ID: 59927a8b | #1

  jak możecie zamieścić niemiecką widokówke miasta Oppeln:)

 2. Henryk Witowski
  | ID: 98c92756 | #2

  Witam,
  Panie Tomaszu – małe sprostowanie: nie powiedziałem, że procedura trwa dłużej…
  Jest to jeden z mitów na temat organizacji konkursów architektonicznych. Gdyby został ogłoszony przetarg, to „zwycięzca” przetargu i tak musiałby poświęcić czas na przygotowanie koncepcji architektonicznej. Różnica polega na tym, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, byłaby to koncepcja gorsza od zwycięskiej pracy wyłonionej w trybie konkursu.
  Poza tym OK.
  Cieszy mnie zainteresowanie mediów architekturą.
  Uzupełnię, że „od wielu lat” można określić precyzyjniej – ten dobry zwyczaj wprowadził w Opolu Prezydent Zembaczyński.

Komentarze są zamknięte