Archiwum

Archiwum dla 24/07/2011

Kartka z kalendarza: dziś mija 72. rocznica ujawnienia przez Polaków bomby kryptologicznej tzw. Enigmy

Niezależna Gazeta Obywatelska 2

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej trzej polscy matematycy Marian Rejewski (1905-1980), Jerzy Różycki (1909-1942) i Henryk Zygowski (1908-1978) złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Odkrycie to było epokowe i skróciło II wojnę światową o kilka lat. Sukces Polaków uratował życie milionom istnień. Twierdzenie Rejewskiego, będące fundamentem łamania Enigmy, jest twierdzeniem, które wygrało II wojnę światową. Czytaj więcej…

Jerzy Zalewski: Warchoły to my?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Gdyby nie Michał Falzmann, być może nic nie wiedzielibyśmy o istnieniu i funkcjonowaniu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i może łatwiej by nam było pełnić rolę drugorzędnych Europejczyków. Kto wie? Falzmann, będąc pracownikiem Izby Skarbowej, a potem Najwyższej Izby Kontroli, z pełną świadomością niebezpieczeństwa, jakie mu grozi, prowadzi prywatne śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy FOZZ do działań spekulacyjnych na wielką skalę przez podstawione firmy zagraniczne. Kiedy już wie bardzo dużo, umiera w niejasnych do dziś okolicznościach. Czytaj więcej…

Posłanka interpleluje w sprawie poszanownia praw Polaków w Niemczech

Niezależna Gazeta Obywatelska

Interpelacja w sprawie polskiego wkładu do równego traktowania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej wszystkich obywateli i poszanowania odmienności kulturowej, etnicznej i językowej na przykładzie sankcjonowania przez sądy Republiki Federalnej Niemiec procesu germanizacji prowadzonego wobec osób posiadających obywatelstwo polskie. Czytaj więcej…