Archiwum

Archiwum dla 31/07/2011

Filmowe lato z kinem rosyjskim

Niezależna Gazeta Obywatelska 3

W ramach cyklu „Lato filmów”, organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, w najbliższy poniedziałek – 1 sierpnia, odbędzie się projekcja rosyjskiego filmu w reżyserii Nikity Michałkowa „Spaleni słońcem”.

Reżyser Nikita Michałkow, którego dziś nazywa się „rosyjskim Spielbergiem”, urodził się w Moskwie. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 92. rocznica ratyfikowania przez Polskę traktatu wersalskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Traktat z Niemcami po zakończeniu I wojny światowej podpisano 28 czerwca 1919 r. w Wersalu, po kilkumiesięcznych obradach Kongresu Pokojowego. Sejm polski ratyfikował traktat wersalski 31 lipca 1919 r., a postanowienia weszły w życie 10 stycznia 1920 r. Na jego mocy Polska otrzymała Pomorze Wschodnie bez Gdańska i znaczną część Wielkopolski (zdobytą już przez powstańców), a na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku zapowiedziano plebiscyty. Gdańsk stał się Wolnym Miastem pod ochroną Ligi Narodów, które włączono w polski system Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 158. rocznica zastosowania lampy Łukasiewicza w szpitalu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Polska ma wielu wspaniałych synów, o których każdy z nas powinien pamiętać. Jednym z nich jest Ignacy Łukasiewicz, który urodził się w 1822 r. w Zadusznikach na Podkarpaciu. Łukasiewicz był polskim patriotą ormiańskiego pochodzenia. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Łada. Należy do najwybitniejszych polskich pionierów techniki. Był chemikiem, farmaceutą, przedsiębiorcą, a przede wszystkim twórcą polskiego górnictwa i przemysłu naftowego. Czytaj więcej…