Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech skapitulował w dniu próby? Karta Praw Rodziny Jana Pawła II odrzucona przez radnych z tego miasta

Zastępca Naczelnego

Prezydent Rafał Piech (drugi z lewej)/foto za strajk.eu

W czwartek 27 stycznia 2022 roku radni Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich odrzucili petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tym mieście Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. W sesji nie brał udziału prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.

W 2015 r. o Rafale Piechu usłyszała cała Polska. Już jako prezydent zdecydował, że powierzy miasto Niepokalanemu Sercu Maryi. Ufundował też specjalny klucz do bram miasta dla Matki Boskiej. Od tego czasu często powtarza, że to matka Jezusa jest menedżerką miasta – podaje Onet.pl. – W czasie sesji poinformowano, że pan prezydent Piech przebywa akurat tego dnia na urlopie. To zwyczajna rejterada, bo ten samorządowiec we wtorek 25 stycznia brał udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu w Sejmie RP. Dwa dni później, radni wybrani z Komitetu Wyborczego Wyborców SMS Rafał Piech przesądzili tymczasem o odrzuceniu Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. Po czynach ich poznaliśmy”

– mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Po czynach ich poznacie

W 2018 r. Piech został ponownie wybrany na prezydenta miasta. Rozbił bank. Zdobył już w pierwszej turze ponad 83 proc. głosów i uzyskał trzeci najlepszy wynik w kraju. Startował z własnego komitetu wyborczego z poparciem PiS. (…)

W drugiej kadencji Piech znalazł czas na inne aktywności. Został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego z 2020 r., dorobił tam ponad 50 tys. zł. Przewodniczącym w tej spółce jest prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej – przyp. NGO), co ciekawe, związany z lewicą. I to właśnie pod Jasną Górą Piech dostał kolejną pracę. Zasiada (według KRS od lipca 2020 r.) w radzie nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego — spółce prawa handlowego, w której jedynym akcjonariuszem jest Gmina Częstochowa.”

– czytamy na łamach Onet.pl.

Burzliwa sesja siemianowickich radnych

W czasie czwartkowej sesji Rady Miasta Siemianowice Śląskie blisko 20 minut radni debatowali nad sposobem pochylenia się nad rozmaitymi petycjami, które wpłynęły do tamtejszych władz. Radni zwracali uwagę, że część z nich jest „bzdurna”, a nawet zastanawiali się nad kierowaniem niektórych do ABW z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. 

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

W punkcie poświęconym petycji ZChR zabrał głos przedstawiciel chadeków, rzecznik prasowy Zjednoczenia Paweł Czyż.

ZOBACZ PRZEMÓWIENIE RZECZNIKA ZChR PAWŁA CZYŻA

NA SESJI RADY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

27.01.2022

Paweł Czyż z ZChR/prawy.pl

Uważałem za stosowne, aby podkreślić, że oczekujemy poważnego pochylenia się nad dokumentem Jana Pawła II skoro kilka minut wcześniej radni dezawuowali inne petycje złożone zgodnie z ustawą. Karta Praw Rodziny to dokument, który powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Zapisy Karty Praw Rodziny mają służyć wykonaniu programu ochrony rodzin, którego obowiązek realizacji jest w sposób bezpośredni uregulowany w art. 18 Konstytucji i następnie konkretyzowany w kolejnych przepisach Konstytucji regulujących status rodziny. Charakter normatywny tego postanowienia ustawy zasadniczej wymaga podejmowania konkretnych działań, które mają prowadzić do realizacji celu, jakim jest ochrona rodziny ukształtowanej w granicach przewidzianych Konstytucją. Oznacza to, że zobowiązany podmiot, czyli tzw. adresat winien podejmować takie działania, które umożliwiają ochronę rodziny. Radni byli oburzeni faktem przypomnienia im o Nocie doktrynalnej Kościoła katolickiego. Jak publicznie przypomina prezes ZChR dr Bogusław Rogalski: „Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Zapewne stąd wynika wiele nieporozumień podczas wyrażania swojej woli w trakcie najbardziej charakterystycznego dla demokracji aktu głosowania, czy to w parlamencie, czy też przy urnie wyborczej. Obowiązek zaznajomienia wiernych z notą spoczywa na biskupach, gdyż to oni są pierwszymi adresatami niniejszego dokumentu, o czym dowiadujemy się w jego wstępie. Zatem radni, którzy będą oceniali naszą propozycję – Kartę Praw Rodziny – powinni brać pod uwagę stanowisko wyrażone we wspomnianej nocie.” Radni z Siemianowic Śląskich najwyraźniej uznali, że ważniejsza jest polityczna poprawność, a pan prezydent Rafał Piech po prostu skapitulował. Smutne.

– powiedział nam Paweł Czyż z ZChR.

Ostatecznie po dyskusji radni Rady Miasta Siemianowice Śląskie odrzucili petycję Zjednczenia zawierającą Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II.

UCHWAŁA RADY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

09. projekt uchwały nr 8

CZYTAJ TAKŻE:

Samorząd po olsztyńsku? Radni odrzucili Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II bez znajomości treści dokumentu!

ZChR apeluje do wiceministra rodziny Stanisława Szweda o zdyscyplinowanie przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte