Samorząd po olsztyńsku? Radni odrzucili Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II bez znajomości treści dokumentu!

Zastępca Naczelnego

Foto za Facebook.com

Afera w Radzie Miasta Olsztyna! Radni odrzucili petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tym mieście Karty Praw Rodziny Jana Pawła II … bez możliwości zaznajomienia się z tym dokumentem i bez możliwości przedstawienia stanowiska przez wnioskodawców na XLI sesji tej rady.

Po pierwsze, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna, radny Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej odmówił pisemnie w środę o godzinie 9:28 prawa do zabrania głosu naszemu przedstawicielowi w czasie rozpatrywania naszej inicjatywy. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radny Paweł Klonowski z Koalicji Obywatelskiej publicznie skłamał, że Zjednoczenie było informowane o posiedzeniu swojej komisji. Po drugie, szokującym jest fakt, że olsztyńscy radni nie otrzymali przed głosowaniem obszernego tekstu Karty Praw Rodziny Jana Pawła II jako załącznika do proponowanej uchwały. Zatem głosowano nad odrzuceniem petycji, której radni po prostu nie znali. Poprawność polityczna w Olsztynie osiągnęła zatem poziom absurdu. Dziękujemy za to radnym Prawa i Sprawiedliwości za poparcie naszej inicjatywy. Lokalni działacze koalicyjnego ugrupowania Donalda Tuska „opiłowali” już nie tylko katolików, ale opiłowali własnych zwolenników z istotnych informacji. To budzi jedynie politowanie, gdy wybrany przedstawiciel społeczeństwa głosuje nad czymkolwiek w ciemno.

– powiedział NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

ZOBACZ ROZPOZNANIE KARTY PRAW RODZIN JANA PAWŁA II

W OLSZTYNIE

Polityczne obowiązki katolików

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/FB

Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Zapewne stąd wynika wiele nieporozumień podczas wyrażania swojej woli w trakcie najbardziej charakterystycznego dla demokracji aktu głosowania, czy to w parlamencie, czy też przy urnie wyborczej. Obowiązek zaznajomienia wiernych z notą spoczywa na biskupach, gdyż to oni są pierwszymi adresatami niniejszego dokumentu, o czym dowiadujemy się w jego wstępie. Zatem radni, którzy będą oceniali naszą propozycję – Kartę Praw Rodziny – powinni brać pod uwagę stanowisko wyrażone we wspomnianej nocie.”

– powiedział NGO w grudniu prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

CZYTAJ TAKŻE:

Koalicja Obywatelska przeciwko Karcie Praw Rodziny? Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna zablokował udział ZChR w rozpatrzeniu petycji

Karta Praw Rodziny to dokument, który powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte