Archiwum

Archiwum dla 13/01/2022

Jutro „sądny dzień” dla radnych powiatowych z Gołdapi. Będą decydowali o wartościach i bezpieczeństwie na drogach

Zastępca Naczelnego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi/NGO

14 stycznia, w piątek o godzinie 11:00 zbierze się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi. Celem jest rozpoznanie dwóch petycji lokalnego oddziału Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Pierwsza dotyczy wprowadzenia ne terenie Powiatu Gołdapskiego Karty Praw Rodziny Jana Pawła II, druga dotyczy opłakanego stanu lokalnych dróg powiatowych.

Czytaj więcej…

Marian Piłka: Unia Europejska jak Związek Morski

Zastępca Naczelnego

Marian Piłka/Twitter.com

Unia Europejska coraz bardziej przypomina Związek Morski, organizację założona przez Ateny w 478r prz. Ch. i miasta wybrzeża Morza Jońskiego w celu obrony przed perskim zagrożeniem. Następnie zdominowany przez największe polis, które podporządkowało sobie ekonomicznie, politycznie i militarnie pozostałe miasta, narzucając im rozwiązania ustrojowe i karząc za próby prowadzenia samodzielnej polityki. Początkowe przywództwo, Ateny zamieniły na hegemonię. A ta hegemonia dawałą temu polis ogrome dochody i jeszcze bardziej wzmacniała ich przewagę nad pozostałymi miastami. W praktyce utraciły swoją niepodległość.

Czytaj więcej…