Koalicja Obywatelska przeciwko Karcie Praw Rodziny? Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna zablokował udział ZChR w rozpatrzeniu petycji

Zastępca Naczelnego

Foto za Twitter/PiS.

W środę 26 stycznia Rada Miasta Olsztyna (warmińsko-mazurskie) rozpoznaje petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w Olsztynie Karty Praw Rodzin Jana Pawła II. W korespondencji do ZChR w tej sprawie prezydent tego miasta Piotr Grzymowicz, odnosząc się do „petycji złożonej ponownie w sprawie podjęcia przez Rady Miasta Olsztyna uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodzin”, po raz kolejny pragnę zaznaczyć, iż wszelkie formy działań ukierunkowanych na chronienie wartości szczególnej dla każdego z nas, jaką jest rodzina są w mojej ocenie uzasadnione i bardzo potrzebne”.

Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Robert Szewczyk z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej odmówił nam prawa do zabrania głosu w sprawie naszego przedłożenia. Nie otrzymaliśmy też zaproszenia do udziału w pracach komisyjnych. Na dzisiejszej sesji natomiast „bronił jak niepodległości” upamiętnienia tablicą zlikwidowanego cmentarza ewangelickiego w centrum miasta, na którym spoczywa pruski nadburmistrz Allenstein (dziś Olsztyn) Oskar Belian z HAKATY. Tymczasem prezydent Grzymowicz w swoim piśmie myli najwyraźniej dokument Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris o nazwie Samorządowa Karta Praw Rodzin z dokumentem Karta Praw Rodziny Jana Pawła II z 1983 roku. Zatem nasz głos w sprawie mógł rozwiać niejasności. Przewodniczący Szewczyk poprzez ocezurowanie stanowiska Zjednoczenia w tej sprawie wpływa zatem na ważne dla mieszkańców informacje o celach naszej inicjatywy i zawartości papieskiego dokumentu”

– mówi NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

E-mail z BR Olsztyna do ZChR

Karta Praw Rodziny to dokument, który powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, radni Prawa i Sprawiedliwości z Rady Miasta Olsztyna zagłosują dzisiaj przeciwko odrzuceniu projektu ZChR.

Piotr Galicki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.