ZChR apeluje do wiceministra rodziny Stanisława Szweda o zdyscyplinowanie przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka

Zastępca Naczelnego
Paweł Czyż (L), Stanisław Szwed (P)/NGO

Od lewej: Paweł Czyż (ZChR), Stanisław Szwed (PiS)/NGO

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok z Prawa i Sprawiedliwości blokuje rozpoznanie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w województwie śląskim Karty Praw Rodziny.

Prezesem Zarządu Okręgowego PiS jest obecny sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, poseł Stanisław Szwed. Skarbnik struktury partii Jarosława Kaczyńskiego, radny Jan Kawulok postanowił ponownie arbitralnie odrzucić rozpoznanie petycji ZChR w sprawie wprowadzenia Karty Praw Rodziny Jana Pawła II w województwie śląskim. Apelujemy do ministra Szweda o zdyscyplinowanie partyjnego kolegi. Warto dodać, że ten sam Jan Kawulok odrzucił jednoosobowo poprzednią petycję Zjednoczenia, której celem była ochrona tradycyjnej rodziny, w czasie kampanii prezydenckiej. Wówczas wspieraliśmy reelekcję pana prezydenta Andrzeja Dudy. W Cieszynie, z którym związany jest pan Kawulok, wyborcy oddali w drugiej turze wyborów na prezydenta Dudę jedynie 38,83 procent głosów, tj. aż 10 procent głosów mniej niż średnia dla tego województwa. Widać działania tego radnego nie są dobrze oceniane. Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmiku Województwa Śląskiego i może naszą petycję z 28 grudnia 2021 roku spokojnie przegłosować i przyjąć. Rozmawiałem o postawie radnego Jana Kawuloka w lipcu 2020 roku z ministrem Stanisławem Szwedem. Chyba na niewiele się to zdało”

– mówi NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

Panie Ministrze Stanisławie Szwed, czy przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i radny z Cieszyna, Jan Kawulok stosuje celowo arbitralną obstrukcję wobec petycji ZChR w sprawie wprowadzenia w tym województwie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II?”

– pyta publicznie na Twitterze prezes Zjednoczenia, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

Karta Praw Rodziny to dokument, który powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

ZOBACZ PETYCJĘ ZChR

Karta Praw Rodziny województwo śląskie

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy przewodniczący sejmiku z PiS zaszkodził wynikowi Andrzeja Dudy odrzucając petycję w sprawie wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin w tym województwie?

Pan Kawulok myli w swoim piśmie do ZChR z 13 stycznia br. dokument Ordo Iuris pod nazwą „Samorządowa Karta Praw Rodzin” z Kartą Praw Rodziny Jana Pawła II. Postanowiliśmy przesłać odpowiedź radnemu PiS, w której staramy się to wyjaśnić. Mamy nadzieję, że unikniemy tutaj sporu w sądzie administracyjnym. Decyzja należy do partyjnych zwierzchników Jana Kawuloka. Po czynach ich poznamy”

– komentuje nam Paweł Czyż z ZChR.

Szanowny Panie Przewodniczący, w odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 13 stycznia 2022 roku (znak:SW-SF.KW-00001/22, KS-SE.0004.1.2019) adresowane do Prezesa Zjednoczenia dra Bogusława Rogalskiego, informuję, że Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin nie przyjmuje do wiadomości Pana stanowiska w sprawie naszej petycji w sprawie przyjęcia Karty Praw Rodziny i domaga się jej rozpatrzenia na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego zgodnie z zapisami ustawy o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195 z pózn. zm.) oraz jej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. (…)

Nasza petycja z 28 grudnia 2021 roku jest przywołaniem watykańskiej Karty Praw Rodziny. Tekst dokumentu powstał na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Nie jest zatem zbieżna z dokumentem Ordo Iuris o nazwie „Samorządowa Karta Praw Rodzin”, który przedstawiliśmy w poprzedniej petycji i którego rozpatrzenie arbitralnie oraz całkowicie nielegalnie Pan zablokował. Próba pozostawienia petycji ZChR z 28 grudnia 2021 roku bez rozpoznania jedynie dlatego, że traktuje o modelu rodziny, jest złamaniem ww. ustawy. Z doświadczenia życiowego wynika, że często przedstawiane są różne projekty uchwał czy ustaw związane z jedną materią, ale to nie stanowi powodu, aby rozpoznawać jedynie jeden dokument i budować na tej bazie pretekst do odrzucenia czy oddalenia innych. Zatem użyty argument z Pańskiego pisma z dnia 13 stycznia 2022 jest wprost komiczny. (…).

– czytamy w piśmie ZChR.

 

 

 

Komentarze są zamknięte