Sukces chadeków! Radni z Cieszyna najprawdopodobniej podejmą rezolucję w sprawie połączeń kolejowym z Centralnym Portem Komunikacyjnym!

Zastępca Naczelnego

W lutym tego roku przewodnicząca Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z PiS, Monika Socha-Czyż publicznie skrytykowała pozostawienie Śląska Cieszyńskiego oraz Żywiecczyzny poza planowaną siatką szybkich połączeń kolejowych z powstającym Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK).

Zwróciła się ona z petycjami o aktywne włączenie się w presję na rządzących przez samorządy Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Setki tysięcy mieszkańców z tego terenu musi mieć możliwość korzystania ze sprawnej komunikacji z CPK! Przy tym warto dodać, że Śląsk Cieszyński jest popularnym terenem turystycznym – głównie dla mieszkańców Górnego Śląska. Zatem również z uwagi na możliwy dalszy rozwój turystyki na tym terenie obecny plan Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powinien zostać zmodyfikowany. To nie zabieganie o jakąś łaskę, ale wołanie Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin – w imieniu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny – o rozwagę rządzących”

– pisała Monika Socha-Czyż na łamach NGO.

Po nagłośnieniu sprawy przez liderkę ZChR w byłym województwie bielskim, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała ogłosił, ze w sprawie siatki szybkich połączeń kolejowych odbędą się konsultacje społeczne.

Jak poinformowała Jolanta Fajkis z Biura Rady Miejskiej Cieszyna, petycja chadeków będzie rozpoznawana na zdalnej sesji cieszyńskiej rady miejskiej 22 kwietnia. W projekcie uchwały czytamy, że tamtejsi radni postanawiają „Petycję Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia działań przez samorząd Cieszyna na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), uznać za zasadną„.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Szansą na rozwój Śląska Cieszyńskiego jest szybka bezpośrednia kolej transgraniczna łącząca Bielsko-Białą i Cieszyn z CPK!

Sukces liderki ZChR w byłym województwie bielskim ocenzurowany? Będą jednak konsultacje społeczne w sprawie połączeń kolejowych z CPK!

Z Bielska-Białej będzie szybkie połączenie kolejowe z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spektakularny sukces liderki chadeków na Śląsku Cieszyńskim ocenzurowany?!

W proponowanej rezolucji Rady Miejskiej Cieszyna, czytamy:

Rada Miejska Cieszyna, kierując się dobrem mieszkańców Cieszyna i Subregionu Południowego Województwa Śląskiego apeluje o uwzględnienie w ramach prowadzonych prac planistycznych w zakresie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) następujących inwestycji kolejowych:

1) bezpośredniego włączenia kolejowego układu transportowego Bielska-Białej w ramach korytarza nr 7 Centralnego Portu Komunikacyjnego;
2) priorytetowego potraktowania linii kolejowej nr 139 w kontekście połączeń międzynarodowych przez Słowację na południe Europy;
3) utrzymania międzynarodowego znaczenia odcinka Chybie – Zebrzydowice na linii kolejowej nr 93, z uwzględnieniem planowanych na nim prac modernizacyjnych.

Jednocześnie apelujemy do Ministra Infrastruktury, Prezesa PKP PLK S.A. i Marszałka Województwa Śląskiego o rozpoczęcie modernizacji linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała – Cieszyn. Linia ta stanowi istotny element rozwoju Śląska Cieszyńskiego w ramach Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Niniejszą rezolucję kierujemy do władz państwowych, samorządu Województwa Śląskiego, parlamentarzystów, do Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. oraz do Prezesa PKP PLK S.A.”

Władze Bielska-Białej, już po trzech tygodniach od wpływu petycji Moniki Socha-Czyż, podjęły kroki w celu przystąpienia do konsultacji ogłoszonych przez ministra Horałę. W efekcie szybka kolej z Bielska-Białej do Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie docierała do tego miasta.

Zjednoczenie Chrzescijańskich Rodzin jest aktywne w wielu przestrzeniach życia społecznego. To dobrze, że nasze działania na południu województwa śląskiego zostały dobrze ocenione przez samorządowców. Wiem, że nasza liderka na tym terenie Monika Socha-Czyż skladała liczne interpelacje w sprawie połączeń kolejonych w poprzedniej kadencji samorządu. To przynosi plon. Dobra komunikacja służy nam wszystkim”

– mówi NGO prezes ZChR, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte