Szansą na rozwój Śląska Cieszyńskiego jest szybka bezpośrednia kolej transgraniczna łącząca Bielsko-Białą i Cieszyn z CPK!

Zastępca Naczelnego

Dziś w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisana została umowa w sprawie utworzenia kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy. To tzw. szprycha nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowa linia kolejowa ominie Bielsko-Białą i Cieszyn. Taki stan jest emanacją dalszej polityki marginalizowania byłego województwa bielskiego, na którą nie może być cichego przyzwolenia. Jako radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji składałam liczne interpelacje, w których domagałam się rewitalizacji tras kolejowych w województwie śląskim i domagałam się przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego z Bielska-Białej do Cieszyna. 

Tak, jak Platforma Obywatelska jest odpowiedzialna za zlikwidowanie bezpośredniego połączenia kolejowego między Bielskiem-Białą a Cieszynem, tak i najwyraźniej sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą prowadzić nadal do marginalizacji Bielska-Białej i Cieszyna zarówno w kwestii infrastruktury kolejowej jak i szans rozwojowych.

Trasę z Cieszyna Zachodniego (Czeskiego Cieszyna) do Ostrawy czeskie koleje pokonują w 53 minuty. Trasę z Bielska-Białej (171 tys. mieszkańców) do Cieszyna pokonujemy samochodem w 25 minut. Nie jest żadnym argumentem za obecną propozycją fakt, że Jastrzębie-Zdrój (89 tys. mieszkańców) nie ma dostępu do kolei, bo dalsze odcięcie Cieszyna (36 tys. mieszkańców) od bezpośredniego połączenia kolejowego z Bielskiem-Białą stawia de facto Cieszyn w podobnej sytuacji do Jastrzębia-Zdroju! Centralny Port Komunikacyjny – jaki ma powstać do 2027 roku – i brak połączenia byłego województwa bielskiego z tą inwestycją przez połączenie kolejowe, na trasie którego składy będą osiągały prędkość od 160 do 230 km/h, będzie powodem nie tylko ograniczenia atrakcyjności inwestycyjnej Śląska Cieszyńskiego, ale narastających problemów mieszkańców z tego terenu, którzy będą chcieli korzystać z Portu Lotniczego „Solidarność”, który powstanie w ramach CPK.

Nie stoi nic na przeszkodzie, aby w ramach odnogi tzw. sprychy nr 7 zapewnić również na wspomnianym wyżej terenie możliwość transgranicznego transportu kolejowego, który osiągać mógłby duże prędkości nawet rzędu 230 km/h. Wystarczy jedynie modernizacja trasy kolejowej z Czechowic – Dziedzic w kierunku Bielska-Białej i dalej Cieszyna. Trzeba dodać, że modernizacja szlaku kolejowego z Bielska-Białej do Żywca (32 400 mieszkańców), a nawet Zwardonia powinna być przyspieszona. Setki tysięcy mieszkańców z tego terenu musi mieć możliwość korzystania ze sprawnej komunikacji z CPK! Przy tym warto dodać, że Śląsk Cieszyński jest popularnym terenem turystycznym – głównie dla mieszkańców Górnego Śląska. Zatem również z uwagi na możliwy dalszy rozwój turystyki na tym terenie obecny plan Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powinien zostać zmodyfikowany. To nie zabieganie o jakąś łaskę, ale wołanie Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin – w imieniu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny – o rozwagę rządzących.

Monika Socha-Czyż*

* W latach 2010 – maj 2016 członek PiS. Radna Sejmiku Wojewodztwa Śląskiego V kadencji (2015-18). Była prezes Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom Domy-Maria. Prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego. Członek Społecznej Rady Nadzorczej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach. Człowiek Roku 2016 Województwa Śląskiego w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”, Człowiek Roku 2015 i 2016 Powiatu Bielskiego. Od stycznia 2020 roku przewodnicząca Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w byłym województwie bielskim.

Komentarze są zamknięte