Apel Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie prac nad tzw. lekarską klauzulą sumienia

Zastępca Naczelnego1

Ryszard Skotniczny/TT

Ryszard Skotniczny, pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin na Podkarpaciu, skierował w czwartek apel do przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza w sprawie prac nad tzw. lekarską klauzulą sumienia. Sejmik Województwa Podkarpackiego kilkakrotnie wypowiadał się w obronie życia. Także szpitale podległe samorządowi jak i pracujący tam lekarze, utrzymują w tej sprawie moralne standardy powołując się na klauzulę sumienia. Dlatego radnym naszego sejmiku nie powinno być chyba obojętne, iż w Sejmie RP procedowany jest właśnie z przedłożenia rządowego projekt, który w praktyce obniży standardy ochrony życia w naszym kraju (druk sejmowy nr 172)” – napisał Ryszard Skotniczny. CZYTAJ CAŁY APEL!

20.02.2020 r.

Pan Jerzy Borcz

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, [email protected]

Szanowny Panie Przewodniczący,

Sejmik Województwa Podkarpackiego kilkakrotnie wypowiadał się w obronie życia. Także szpitale podległe samorządowi jak i pracujący tam lekarze, utrzymują w tej sprawie moralne standardy powołując się na klauzulę sumienia. Dlatego radnym naszego sejmiku nie powinno być chyba obojętne, iż w Sejmie RP procedowany jest właśnie z przedłożenia rządowego projekt, który w praktyce obniży standardy ochrony życia w naszym kraju (druk sejmowy nr 172).

Przedłożenie zawierające nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczy zasad stosowania tzw. klauzuli sumienia. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 roku sygn. K 12/14 lekarz nie może być w takim wypadku zmuszany do wskazywania innego, który taki czyn popełni. Obecnie rząd zaproponował przeniesienie tego obowiązku na podmiot, w którym pracuje lekarz, czyli najczęściej szpital.

Nie jest wielką tajemnicą, skąd mógł się wziąć obecny rządowy projekt. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović zgłaszała w ostatnim czasie, iż Polska będzie przymuszana do obniżenia standardów obrony życia między innymi przez takie ograniczenie prawa klauzuli sumienia. Wszystko w związku z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym naszego kraju.

Naszym zdaniem Sejmik Województwa Podkarpackiego powinien zabrać publicznie głos w tej sprawie również z tego powodu, iż wejście w życie takich przepisów będzie oznaczać, że szpitale podległe sejmikowi, mające za swych patronów św. o. Pio w Przemyślu, św. Jana Pawła II w Krośnie, czy św. Jadwigę w Rzeszowie, będą zmuszone do uczestniczenia w procederze aborcyjnym przez jego wykonywanie lub obowiązkowe wskazywanie placówki, która to uczyni. Mamy nadzieję, że żaden z obecnych dyrektorów tych szpitali nie podjąłby się z powodów etycznych takiego działania, a taki obowiązek ma na nich nakładać prawo, nad którym pracuje Sejm.

Św. Jan Paweł II mówił nam Polakom, że powinniśmy wstąpić do Unii Europejskiej po to, by działać na rzecz przywracania chrześcijańskiego fundamentu kontynentu. Właśnie takie sprawy jak wyżej opisana są punktem, w którym należy podejmować stosowne działania, dawać świadectwo przekonaniom. Nie jest właściwą drogą uleganie złu ani podsycanie politycznej konfrontacji celem konfliktowania Polski ze strukturami europejskimi celem szerzenia postulatu polexitu. Z tych wszystkich powodów dobrze by było, gdyby podkarpacki sejmik zabrał odpowiedzialny głos w tej sprawie.

(-) Ryszard Skotniczny 

Pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin na Podkarpaciu 

Grafika za zchr.pl

prawy.pl/Andrzej Nowak

  1. Dynak Mirosław
    | ID: 9dad3373 | #1

    Dziękuję za ten Apel…powinien dotrzeć do wszystkich Sejmików, ale i do wszystkich ludzi dobrej woli…Tak być nie może…to próba zabrania najsłabszym możliwości przyjścia na świat…a lekarzom złamanie sumień…

Komentarze są zamknięte