Wniosek do PKW o wstrzymanie rejestracji list wyborczych SLD

Zastępca Naczelnego

Jerzy Bukowski

Liderka Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego z Bielska-Białej i zarazem bezpartyjna kandydatka Komitetu Wyborczego Prawica Marka Jurka do Senatu RP Monika Socha-Czyż złożyła dzisiaj wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o wstrzymanie rejestracji list Sojuszu Lewicy Demokratycznej w październikowych wyborach parlamentarnych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia jej wniosku o wykreślenie SLD z ewidencji partii politycznych.

Skoro Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął mój wniosek i rozpozna kwestię łamania przez partię Włodzimierza Czarzastego artykułu 13. Konstytucji RP w związku z artykułem 256. kodeksu karnego, to mam wątpliwości, czy powinna nastąpić rejestracja list postkomunistów w nadchodzących wyborach”

– powiedziała Socha-Czyż „Niezależnej Gazecie Obywatelskiej”, której redakcja potwierdziła, że w godzinach popołudniowych jej pismo trafiło do PKW.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Patriotów nie wolno atakować! Rozmowa z kandydatką Prawicy do Senatu RP Moniką Sochą-Czyż

Przywrócić właściwą perspektywę – rozmowa z kandydatką do Senatu RP Moniką Sochą-Czyż

Wniosek o zdelegalizowanie SLD

Sąd rozpozna wniosek o delegalizację SLD!

dr Jerzy Bukowski: Czy PKW może zarejestrować komitet wyborczy partii, w sprawie której toczy się postępowanie sądowe o delegalizcję?

NASZ NEWS: Delegalizacja SLD? Jest też wniosek do PKW w sprawie komitetu Lewicy [Aktualizacja]

ZOBACZ MATERIAŁ TV TRWAM!

A oto najważniejsze fragmenty wniosku działaczki patriotycznej z Bielska-Białej:

Ewentualna faktyczna delegalizacja Sojuszu, samo głoszenie przez SLD programu odwołującego się do totalitarnych metod i praktyk działania systemu totalitarnego – komunistycznego, który został opisany w przyjętym przez Sąd Okręgowy w Warszawie wniosku, tworzy poważną wątpliwość, czy tego typu partia może uczestniczyć w akcie wyborczym. (…) W tym stanie rzeczy może się okazać, że ewentualni parlamentarzyści wybrani z list SLD, w razie wykreślenia z ewidencji partii politycznych Sojuszu, zostać mogliby wybrani do parlamentu RP z list organizacji, która łamie Konstytucję RP, a zatem i reguły demokratyczne”.

Ciekawe, czy i co odpowie Państwowa Komisja Wyborcza liderce Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte