Sąd rozpozna wniosek o delegalizację SLD!

Zastępca Naczelnego

Fot. za Onet.pl

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty może mieć poważny problem! 12 sierpnia br. liderka Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego i była radna Sejmiku Województwa Śląskiego z listy PiS, Monika Socha-Czyż złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreślenie SLD z ewidencji partii politycznych na podstawie złamania art. 13. Konstytucji RP i 256. Kodeksu karnego. Sąd wniosek przyjął do rozpoznania i nadał sygnaturę: VII NsRejEwPzm 92/19. – To właściwy kierunek weryfikacji kłamstw historycznych wygłaszanych przez SLD. Postkomuniści będą się tłumaczyli ze swojego programu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawę rozpoznać przez 13 października. Apeluję do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, aby objał sprawę osobistym nadzorem. Jeszcze dzisiaj uzupełnię wniosek i opłacę 40 złotych, których żąda Sąd Okręgowy w Warszawie – mówi NGO Monika Socha-Czyż.

ZOBACZ MATERIAŁ TV TRWAM!

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Wniosek o zdelegalizowanie SLD

Działaczka patriotyczna z Bielska-Białej udostępniłą swój wniosek dotyczący delegalizacji SLD, w którym czytamy:

W dniu 4 sierpnia br. w godzinach wieczornych grupa patriotów, w której znajdował się m.in. lider Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni Adam Słomka, wykonała zastępczo i społecznie obowiązek zniesienia komunistycznego monumentu zdrajcy, agenta NKWD Zygmunta Berlinga, który stał w Warszawie. (…)

5 sierpnia 2019 roku wiceprzewodniczący SLD Sebastian Wierzbicki, w imieniu swojej partii, złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe zawiadomienie o popełnieniu przez patriotów uczestniczących w usunięciu obelisku Berlinga przestępstwa z art. 261 i 288 kk (dowód: https://twitter.com/SebWierzbicki/status/1158366508902420482). Pomijając złożenie przez jednego z liderów zawiadomienia, które może stanowić przestępstwo z art. 238 kk to obrona obelisku totalitarnego zdrajcy i wniosek o ściganie patriotów działających w interesie społecznym jest złamaniem art. 256 kk albowiem o swoich działaniach Sebastian Wierzbicki informuje publicznie, a zatem stanowi to element programu SLD.

Również przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Czarzasty w rozmowie na antenie TOK FM w dniu 6 sierpnia br. powiedział w rozmowie z red. Jackiem Żakowskim, że domaga się odbudowy obelisku Zygmunta Berlinga i potwierdził, że „wiceprzewodniczący SLD Sebastian Wierzbicki złożył wczoraj doniesienie do prokuratury ws. zniszczenia pomnika i prokuratura, mam nadzieję, się tym zajmie; mam też nadzieję, że tą sprawą zajmie się platformiany prezydent Warszawy i w trybie natychmiastowym pomnik gen. Berlinga odbuduje” (dowód: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25061861,wlodzimierz-czarzasty-w-poranku-tok-fm-rozmawia-jacek-zakowski.html).

Ponadto szef SLD Włodzimierz Czarzasty w tym samym wywiadzie stwierdził: „odpalimy akcję w sprawie Narodowych Sił Zbrojnych, szczególnie Brygady Świętokrzyskiej, którą uważamy za współpracującą z faszystami, nazistami; tym się różnimy od prawicy: mamy jasny stosunek do państwa świeckiego, do praw mniejszości, mamy jasną politykę historyczną”. (…)

Argumentacja Włodzimierza Czarzastego, a zatem i program SLD, wprost nawiązują do czasów PRL i totalitarnych metod i praktyk KPP/PPR/PZPR a także narracji narzuconej wprost z Kremla za rządów Stalina. Ponadto lider SLD Włodzimierz Czarzasty nakłania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego do złamania ustawy albowiem Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki ogłosił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że odbudowa obelisku zdrajcy Berlinga „nie jest możliwa w związku z tym, że monument został wskazany do usunięcia na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej” (dowód: https://fakty.interia.pl/polska/news-stoleczny-konserwator-pomnik-berlinga-nie-moze-zostac-odbudo,nId,3134498). (…)

Mając na uwadze powyższe argumenty, a także program głoszony przez SLD, wnoszę w imieniu Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o wszczęcie procedury likwidacji partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej”.

Ponadto każdy patriota może też wspomóc wniosek prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego.

Stać mnie na to, aby opłacić wniosek dotyczący delegalizacji SLD. Jednak wzorem przedwojennych patriotycznych zbiórek na szczytne cele … chcę dać każdemu szansę na swoją cegiełkę w likwidacji partii postkomunistycznej. Na posiedzenie Sądu w tej sprawie chcemy też zaprosić weteranów walki z komuną. Zatem, jeśli jesteś szczerym antykomunistą, to możesz się dołożyć. Wystarczy wejść na stronę zbiórki. Nie gadam, a działam. Wszystkim polecam taką pracę u podstaw”

– mówi NGO Monika Socha-Czyż.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte