Weź udział w referendum prezydenckim. Co myślą Czytelnicy NGO o Konstytucji RP? [10 pytań]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Andrzej Duda

Projekt referendum konstytucyjnego zaproponowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy został odrzucony w głosowaniu Senatu RP. Powodem stanowiska większości senatorów z Klubu Parlamentarnego PiS miał być jego „niefortunny termin”. Nic straconego. Na łamach NGO możesz odpowiedzieć na 10 pytań referendalnych, które zaproponował Andrzej Duda. Zobacz też jakie najczęściej odpowiedzi zaznaczają Czytelnicy NGO. Czas start…

 


Czy jest Pani/Pan za:
 • uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? 73%, 11 głosów
  11 głosów 73%
  11 głosów - 73% wszystkich głosów
 • pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. bez zmian? 20%, 3 głosy
  3 głosy 20%
  3 głosy - 20% wszystkich głosów
 • uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.? 7%, 1 głos
  1 głos 7%
  1 głos - 7% wszystkich głosów
Głosów: 15
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania?
 • TAK 80%, 12 głosów
  12 głosów 80%
  12 głosów - 80% wszystkich głosów
 • NIE 20%, 3 głosy
  3 głosy 20%
  3 głosy - 20% wszystkich głosów
Głosów: 15
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za:
 • systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 50%, 7 głosów
  7 głosów 50%
  7 głosów - 50% wszystkich głosów
 • utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej? 43%, 6 głosów
  6 głosów 43%
  6 głosów - 43% wszystkich głosów
 • systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe? 7%, 1 głos
  1 głos 7%
  1 głos - 7% wszystkich głosów
Głosów: 14
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
 • w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)? 43%, 6 głosów
  6 głosów 43%
  6 głosów - 43% wszystkich głosów
 • przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)? 43%, 6 głosów
  6 głosów 43%
  6 głosów - 43% wszystkich głosów
 • w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)? 14%, 2 głosy
  2 głosy 14%
  2 głosy - 14% wszystkich głosów
Głosów: 14
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?
 • TAK 57%, 8 głosów
  8 głosów 57%
  8 głosów - 57% wszystkich głosów
 • NIE 43%, 6 głosów
  6 głosów 43%
  6 głosów - 43% wszystkich głosów
Głosów: 14
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP?
 • NIE 60%, 9 głosów
  9 głosów 60%
  9 głosów - 60% wszystkich głosów
 • TAK 40%, 6 głosów
  6 głosów 40%
  6 głosów - 40% wszystkich głosów
Głosów: 15
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
 • TAK 73%, 11 głosów
  11 głosów 73%
  11 głosów - 73% wszystkich głosów
 • NIE 27%, 4 głosy
  4 głosy 27%
  4 głosy - 27% wszystkich głosów
Głosów: 15
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?
 • TAK 53%, 8 głosów
  8 głosów 53%
  8 głosów - 53% wszystkich głosów
 • NIE 47%, 7 głosów
  7 głosów 47%
  7 głosów - 47% wszystkich głosów
Głosów: 15
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?
 • TAK 64%, 9 głosów
  9 głosów 64%
  9 głosów - 64% wszystkich głosów
 • NIE 36%, 5 głosów
  5 głosów 36%
  5 głosów - 36% wszystkich głosów
Głosów: 14
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte
Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
 • NIE 86%, 12 głosów
  12 głosów 86%
  12 głosów - 86% wszystkich głosów
 • TAK 14%, 2 głosy
  2 głosy 14%
  2 głosy - 14% wszystkich głosów
Głosów: 14
27/07/2018 - 11/08/2018
Głosowanie zamknięte

Opracowanie. Kevul

Komentarze są zamknięte