Adam Słomka wezwany do prokuratury w sprawie RAŚ!

PAC

Lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka został wezwany na 8 maja br. do Prokuratury Okręgowej w Katowicach w sprawie zawiadomienia o promowaniu przez Ruch Autonomii Śląska określenia „polskie obozy”. Poprzednio prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Katowicach Beata Książek – Nowicka postanowieniem z 22 grudnia 2017 odmówiła wszczęcia śledztwa. Po zażaleniu Adama Słomki sprawa nadal się toczy. Niemniej wezwanie do stawiennictwa wystosowała … prok. Beata Książek – Nowicka!

W treści uzasadnienia do zaskarżonego przez Adama Słomkę postanowienia, prokuratura przyznała, że od 9 lat RAŚ organizuje cykliczne zgromadzenie publiczne z przemarszem do radzieckiego, komunistycznego obozu koncentracyjnego w Świętochłowicach. Jakiekolwiek działania w zakresie uniemożliwienia głoszenia przez RAŚ kłamstw zostały podjęte przez prokuraturę dopiero na podstawie zawiadomienia KPN-NIEZŁOMNI z dnia 6 czerwca 2017 r.

Na stronie 4 uzasadnienia do skutecznie zaskarżonego  przez Adama Słomkę postanowienia czytamy tymczasem, cyt.

„(…) Z poczynionych w tym zakresie ustaleń wynika, że marsze zwane „Marszami na Zgodę” organizowane są przez RAŚ cyklicznie, corocznie celem upamiętnienia m.in. więźniów obozu pracy w Świętochłowicach Zgodzie, podlegającemu w okresie od lutego do listopada 1945 roku polskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego”.

 

Baner przeciwko odmowie ścigania RAŚ ze stycznia 2018, za KPN-NIEZŁOMNI.

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Katowicka prokuratura nie chce ścigać RAŚ za „polskie obozy”!

Czy RAŚ promuje „polskie obozy koncentracyjne” w interesie Niemiec?

RAŚ opluwa polskich bohaterów walki o polskość Górnego Śląska!

Adam Słomka: RAŚ-iści w natarciu? Czas skończyć ich cyrk!

 

W zażaleniu Adama Słomki czytamy też:

cyt.

„Przedstawione stanowisko prokuratury samo w sobie jest szokujące i wskazuje, że sama prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Katowicach Beata Książek – Nowicka ma pozytywny, osobisty stosunek nie tylko do działalności RAŚ … ale też do PKWN! Absolwent wydziału prawa jakiegokolwiek uniwersytetu w ramach zajęć dydaktycznych zdaje egzamin co najmniej z przedmiotu: „Historia powszechna XIX i XX wieku”, a zatem głoszenie przez prokuratora w treści jakiegokolwiek dokumentu wydanego jako urzędowy oczywistej nieprawdy historycznej powinno stać się przedmiotem postępowania dyscyplinarnego! Nie można też odpowiadać, za treść wykładów z tego w/w przedmiotu prowadzonych przez komunistyczną kadrę „naukową” lub w III RP przez wykładowców, którzy nie przeszli realnie żadnej dekomunizacji i lustracji. Pani prokurator mogła od 1989 roku się dokształcić i poznać historyczne fakty, a nie ich ruskie interpretacje! (…)

Obóz Świętochłowice – Zgoda nie był, jak tego chce prokuratura „obozem pracy”, a obozem koncentracyjnym (jedna z wielu filii). Po drugie, podlegał komunistycznemu, radzieckiemu UBP, a nie „polskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego” i w tym zakresie stanowisko prokuratury jest s z o k u j ą c e, sprzeczne z faktami historycznymi, logiką i elementarną wiedzą historyczną, etc.

Jednocześnie, prokuratura powinna działać na europejskim poziomie i swobodnie korzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych, np. w postaci sieci Internet. Na łamach gazety organizacji dra Jerzego Gorzelika, np. „Ślůnski Cajtůng” czy „Ślůnsko Szwalbka” i w setkach komentarzy na portalach społecznościowych Facebook i Twitter członków władz Ruchu Autonomii Śląska oraz działaczy tej organizacji promowane jest określenie „polskie obozy” czy „polskie obozy pracy” w zasadzie stale. Trzeba jedynie sumiennego prowadzenia dochodzenia, a nie pozorowania. Trzeba też podkreślić, że w 2016 roku RAŚ wydał plakat, który inscenizuje „polski obóz Świętochłowice – Zgoda” w postaci grafiki drutów obozowych na tle polskiej flagi. Samo jego rozpowszechnianie stanowi przesłankę zaistnienia przestępstwa z art. 133 kk.

Zatem, w roku 100-lecia Niepodległości, katowickiej prokuraturze najwyraźniej odpowiada organizowanie przez RAŚ marszu do „polskiego obozu” …
Po prostu WSTYD i HAŃBA! (…)”.

 

Nie mam nic przeciwko wezwaniu mnie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach w tej sprawie. Niemniej jednak publicznie skrytykowałem prok. Beatę Książek – Nowicką za treść uzasadnienia do jej postanowienia z 22 grudnia 2017 r. w sprawie RAŚ. Moim zdaniem utraciła zatem zdolność do bezstronnego rozpoznania sprawy promowania antypolonizmu przez Ruch Autonomii Śląska. To poważna sprawa i wymaga, aby zajmował się nią inny prokurator, może nawet sprawę powinna prowadzić prokuratura poza województwem śląskim. Obawiam się, że 8 maja odbędzie się moje przesłuchanie, po którym sprawę ponownie się umorzy…. Potrzeba zatem społecznej presji na Prokuratora Generalnego RP Zbigniewa Ziobro, aby podjął decyzję o przekazaniu sprawy RAŚ do innej prokuratury i objął ją osobistym nadzorem – komentuje NGO Adam Słomka.

 

 

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

Komentarze są zamknięte