Archiwum

Archiwum dla 24/10/2017

Opolscy lekarze z rezerwą do e-zwolnień

Zastępca Naczelnego

Od początku 2016 r. dzięki aplikacji internetowej, lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej czyli eZLA. W naszym regionie lekarze pozostają wierni tradycyjnej, czyli papierowej wersji zwolnienia.  We wrześniu, z ponad 46 tys. zwolnień, które wpłynęły do opolskiego ZUS, zaledwie 1050 miało formę elektroniczną. Czytaj więcej…

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.

Zastępca Naczelnego

Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Czytaj więcej…