Opole: apel do mieszkańców – pomagajmy wspólnie kotom wolno żyjącym

Zastępca Naczelnego

Koty przebywające w mieście (koty wolno żyjące) są to zwierzęta, które urodziły się w stanie dzikim, ale bytują w ekosystemie miejskim obok nas. Nigdy nie były jednak udomowione, a jedynie dokarmiane przez człowieka.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania oraz zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Art. 21 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. W związku z tym należy im się odpowiednie traktowanie ze strony ludzi, a złe traktowanie bądź niepodjęcie działań wobec tych zwierząt jest znęcaniem się nad nimi.

Zwierzęta te pełnią także ważną funkcję w mieście, która polega na ograniczaniu występowania gryzoni. Koty w mieście stanowią naturalną metodę walki z myszami oraz szczurami, które potrafią być bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców Opola oraz zarządców nieruchomości o humanitarną postawę w stosunku do wolno żyjących kotów, w tym o aktywny i przyjazny udział w zapewnieniu im ochrony i opieki. Prosimy o udostępnianie im ciepłych i suchych pomieszczeń w budynkach, np. poprzez uchylenie w okresie zimowym okien w piwnicach lub innych pomieszczeniach, w których zwierzęta te mogłyby się schronić. Taka postawa przyczyni się do ratowania zwierząt wolno żyjących i pomoże im przetrwać zimę.

Należny podkreślić, że wolno żyjące koty znajdują się pod stałą opieką karmicieli – członków organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony zwierząt, którzy w humanitarny sposób pomagają chorym zwierzakom oraz kontrolują wielkość występującej populacji.

Agresywne działania zmierzające do zmiany miejsca bytowania kotów wolno żyjących naruszają ich naturalne potrzeby życiowe, które są chronione prawem. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień jest formą znęcania się nad tymi zwierzętami.

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto działania takie wynikają z Uchwały Nr XXXIX/769/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2017 roku”, która reguluje postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi oraz wolnożyjącymi na terenie miasta Opola.

za www.opole.pl

Komentarze są zamknięte